Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Vakcína Kraj Σ 1. dávka Σ 2. dávka
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Banskobystrický 180138 170223
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 9983 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 7720 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 25179 24252
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Banskobystrický 2279 2270
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Banskobystrický 56817 47744
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 3866 26
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Bratislavský 294650 290223
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 22187 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 5334 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 75550 72987
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Bratislavský 3315 3347
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Bratislavský 67283 71147
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Košický 808 24
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Košický 259771 240133
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Košický 23521 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Košický 5382 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Košický 18113 17257
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Košický 2510 2503
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Košický 64831 58927
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 307 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Nitriansky 272083 258080
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 6925 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 4218 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 18200 18326
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Nitriansky 3182 2674
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Nitriansky 37658 37004
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 842 2
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Prešovský 253099 245182
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 19185 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 9795 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 35461 34247
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Prešovský 1712 1678
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Prešovský 60037 57763
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 314 32
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Trenčiansky 189179 180293
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 4440 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 365 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 29570 29496
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Trenčiansky 1457 1436
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trenčiansky 0 16
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trenčiansky 35808 27896
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 977 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Trnavský 212387 199977
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 16546 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 261 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 39873 28077
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Trnavský 2074 2012
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trnavský 58178 56255
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 258 4
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Žilinský 230692 223761
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 1664 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 6892 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 24157 19869
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Žilinský 51422 54136