Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Vakcína Kraj Σ 1. dávka Σ 2. dávka
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 53 42
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 39 95
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 0 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Banskobystrický 183082 175655
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 0 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 10424 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 7743 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 84 75
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml Banskobystrický 0 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 25270 24522
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Banskobystrický 2279 2270
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Banskobystrický 56817 47744
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 5720 4997
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 12 51
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 0 0
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 0 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Bratislavský 299084 299850
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 0 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 22700 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 5334 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 195 147
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml Bratislavský 0 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 75762 73770
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Bratislavský 3315 3347
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Bratislavský 67283 71147
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Košický 1610 1390
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Košický 41 38
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Košický 0 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Košický 263201 247408
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Košický 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Košický 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Košický 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Košický 0 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Košický 24053 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Košický 5382 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Košický 133 118
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml Košický 0 0
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml Košický 0 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Košický 18145 17403
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Košický 2510 2503
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Košický 64831 58927
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 557 485
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 8 28
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 0 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Nitriansky 275204 265330
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 0 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 7129 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 4239 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 80 65
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 18239 18444
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Nitriansky 3182 2674
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Nitriansky 37658 37004
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 1279 800
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 120 145
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 0 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Prešovský 256645 253613
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 0 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 19760 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 9798 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 118 98
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml Prešovský 0 0
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml Prešovský 0 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 35598 34605
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Prešovský 1712 1678
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Prešovský 60037 57763
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 1027 1175
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 38 10
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 0 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Trenčiansky 191923 187508
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 0 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 4574 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 365 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 104 120
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml Trenčiansky 0 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 29782 30098
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Trenčiansky 1457 1436
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trenčiansky 0 16
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trenčiansky 35808 27896
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 1760 1245
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 9 27
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 0 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Trnavský 215803 206128
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 0 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 16845 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 261 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 95 79
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml Trnavský 0 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 40024 28401
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Trnavský 2074 2012
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trnavský 58178 56255
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 1176 1065
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 41 74
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 0 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Žilinský 233476 229852
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 0 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 1740 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 7192 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 79 83
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml Žilinský 0 0
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml Žilinský 0 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 24444 20220
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Žilinský 51422 54136