Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Vakcína Kraj Σ 1. dávka Σ 2. dávka
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Banskobystrický 147395 130045
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 1512 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 1920 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 22359 18182
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Banskobystrický 2267 1573
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Banskobystrický 60376 47031
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Bratislavský 240356 218678
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 6017 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 488 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 69338 61376
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Bratislavský 2992 2158
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Bratislavský 67283 70547
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Košický 206384 183205
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Košický 2489 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Košický 1610 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Košický 14942 16142
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Košický 2510 2285
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Košický 65182 58907
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Nitriansky 218190 184779
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 1250 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 1724 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 16010 14244
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Nitriansky 2649 1894
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Nitriansky 37644 36918
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Prešovský 200182 179981
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 2122 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 459 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 31312 27383
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Prešovský 1712 1259
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Prešovský 59823 51479
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Trenčiansky 151076 131102
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 1553 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 24578 20143
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Trenčiansky 1249 924
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trenčiansky 35381 27959
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Trnavský 175543 148026
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 3023 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 60 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 36146 22166
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Trnavský 2074 1306
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trnavský 57678 56095
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Žilinský 192924 159301
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 2834 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 22006 15526
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Žilinský 54024 55135