Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Vakcína Kraj Σ 1. dávka Σ 2. dávka
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 45 39
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 35 93
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Banskobystrický 182730 175350
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 10394 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 7743 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 72 56
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Banskobystrický 25269 24521
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Banskobystrický 2279 2270
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Banskobystrický 56817 47744
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 5566 4557
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 12 51
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Bratislavský 298544 299015
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 22592 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 5334 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 162 71
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Bratislavský 75745 73754
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Bratislavský 3315 3347
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Bratislavský 67283 71147
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Košický 1562 1312
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Košický 0 1
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Košický 262752 247066
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Košický 24045 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Košický 5382 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Košický 98 73
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Košický 18145 17403
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Košický 2510 2503
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Košický 64831 58927
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 531 457
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 8 28
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Nitriansky 275060 265051
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 7097 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 4236 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 57 44
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Nitriansky 18239 18444
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Nitriansky 3182 2674
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Nitriansky 37658 37004
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 1268 788
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 116 131
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Prešovský 256010 252801
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 19669 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 9798 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 103 80
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Prešovský 35595 34603
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Prešovský 1712 1678
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Prešovský 60037 57763
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 992 1136
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 35 9
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Trenčiansky 191497 185972
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 4569 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 365 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 84 94
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Trenčiansky 29684 29840
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Trenčiansky 1457 1436
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trenčiansky 0 16
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trenčiansky 35808 27896
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 1747 1228
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 9 26
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Trnavský 215513 205350
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 16844 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 261 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 74 61
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Trnavský 40024 28401
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ Trnavský 2074 2012
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Trnavský 58178 56255
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 1149 1012
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 7 35
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Žilinský 232991 229368
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 1740 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 7189 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 52 45
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Žilinský 24247 20091
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Žilinský 51422 54136