Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Vakcína Kraj Σ 1. dávka Σ 2. dávka
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Banskobystrický 27464 18049
COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia Banskobystrický 7631 0
COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia Banskobystrický 2900 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Bratislavský 42717 30886
COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia Bratislavský 6213 0
COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia Bratislavský 6198 93
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Košický 35973 28322
COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia Košický 14424 0
COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia Košický 1097 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Nitriansky 30756 19924
COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia Nitriansky 6359 0
COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia Nitriansky 799 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Prešovský 35999 25247
COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia Prešovský 7457 51
COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia Prešovský 3626 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Trenčiansky 25881 17464
COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia Trenčiansky 5764 0
COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia Trenčiansky 4107 1555
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Trnavský 23496 16479
COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia Trnavský 10732 0
COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia Trnavský 1300 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu Žilinský 31823 21308
COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia Žilinský 10119 0
COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia Žilinský 2711 66