Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Vakcína Dodávateľ Σ 1. dávka Σ 2. dávka
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) - 13182 11199
Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) - 308 468
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) - 0 0
Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) - 0 0
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu mRNA - Pfizer 1918418 1865344
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) - 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) - 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) - 0 0
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) - 0 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) vektorová - Janssen 107225 0
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) vektorová - Janssen 40314 0
Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) - 888 785
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml - 0 0
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml - 0 0
Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) mRNA - Moderna 267264 247463
Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ vektorová - Sputnik 16529 15920
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) vektorová - AstraZeneca 0 16
Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) vektorová - AstraZeneca 432034 410872