Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Kraj Σ 1. dávka Σ 2. dávka
Banskobystrický 282116 244489
Bratislavský 472185 437730
Košický 374936 318844
Nitriansky 342573 316084
Prešovský 380131 338872
Trenčiansky 261133 239169
Trnavský 330296 286321
Žilinský 315085 297770