Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Kraj Σ 1. dávka Σ 2. dávka
Banskobystrický 37995 18049
Bratislavský 55128 30979
Košický 51494 28322
Nitriansky 37914 19924
Prešovský 47082 25298
Trenčiansky 35752 19019
Trnavský 35528 16479
Žilinský 44653 21374