Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Kraj Σ 1. dávka Σ 2. dávka
Banskobystrický 235829 196831
Bratislavský 386474 352759
Košický 293117 260539
Nitriansky 277467 237835
Prešovský 295610 260102
Trenčiansky 213837 180128
Trnavský 274524 227593
Žilinský 271788 229962