Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Kraj Σ 1. dávka Σ 2. dávka
Banskobystrický 285785 250391
Bratislavský 479379 453278
Košický 379860 327741
Nitriansky 346285 324023
Prešovský 385061 348698
Trenčiansky 265070 248256
Trnavský 335044 294143
Žilinský 319564 305429