Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Deň Vakcína Δ 1. dávka Δ 2. dávka Σ 1. dávka Σ 2. dávka
2022-05-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1915097 1859973
2022-05-18 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 702 524
2022-05-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 26 1915097 1859973
2022-05-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 12860 10529
2022-05-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 266948 247057
2022-05-17 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 1 702 524
2022-05-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 22 1915086 1859947
2022-05-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 7 12858 10529
2022-05-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 266948 247057
2022-05-16 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 698 523
2022-05-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 9 1915084 1859925
2022-05-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1915078 1859916
2022-05-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 266947 247056
2022-05-13 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 698 523
2022-05-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 40308 0
2022-05-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 106950 0
2022-05-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23 80 1915078 1859914
2022-05-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 222 374
2022-05-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 4 12856 10522
2022-05-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 266946 247056
2022-05-12 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 697 520
2022-05-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 24 1915055 1859834
2022-05-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 5 222 374
2022-05-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 12854 10518
2022-05-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 266946 247053
2022-05-11 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 8 695 519
2022-05-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 106946 0
2022-05-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 18 1915050 1859810
2022-05-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 220 369
2022-05-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 12852 10515
2022-05-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 266946 247053
2022-05-10 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 5 689 511
2022-05-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 20 1915040 1859792
2022-05-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 12852 10512
2022-05-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 266946 247053
2022-05-09 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 685 506
2022-05-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 7 1915027 1859772
2022-05-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 6 12852 10507
2022-05-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 1915017 1859765
2022-05-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 220 369
2022-05-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 266946 247051
2022-05-06 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 19 684 506
2022-05-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 40304 0
2022-05-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 106935 0
2022-05-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 37 37 1915015 1859765
2022-05-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 220 369
2022-05-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 4 12851 10501
2022-05-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 266946 247050
2022-05-05 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 3 677 487
2022-05-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 36 1914978 1859728
2022-05-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 1 12850 10497
2022-05-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 266945 247049
2022-05-04 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 4 674 484
2022-05-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 106932 0
2022-05-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 28 51 1914965 1859692
2022-05-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 220 369
2022-05-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 11 20 12846 10496
2022-05-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 266945 247049
2022-05-03 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 13 672 480
2022-05-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 40298 0
2022-05-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 18 1914937 1859641
2022-05-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 8 12835 10476
2022-05-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 266944 247047
2022-05-02 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 666 467
2022-05-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 18 1914929 1859623
2022-05-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 1914922 1859605
2022-04-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1914920 1859605
2022-04-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 219 369
2022-04-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 266944 247046
2022-04-29 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 11 27 666 467
2022-04-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 106918 0
2022-04-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 39 63 1914920 1859603
2022-04-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 218 369
2022-04-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 8 12834 10468
2022-04-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 266944 247045
2022-04-28 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 5 655 440
2022-04-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 26 29 1914881 1859540
2022-04-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 218 364
2022-04-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 12832 10460
2022-04-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 266942 247044
2022-04-27 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 21 649 435
2022-04-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 106910 0
2022-04-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 38 1914855 1859511
2022-04-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 218 363
2022-04-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 12832 10458
2022-04-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 2 266942 247044
2022-04-26 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 25 644 414
2022-04-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 40294 0
2022-04-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19 22 1914840 1859473
2022-04-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 11 12832 10454
2022-04-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 266940 247042
2022-04-25 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 644 389
2022-04-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 29 1914821 1859451
2022-04-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 18 1914807 1859422
2022-04-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 1914805 1859404
2022-04-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 218 363
2022-04-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 266939 247042
2022-04-22 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 20 30 643 387
2022-04-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 40293 0
2022-04-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 106899 0
2022-04-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 42 81 1914804 1859402
2022-04-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 218 363
2022-04-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 30 12825 10443
2022-04-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 266939 247041
2022-04-21 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 19 623 357
2022-04-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 49 1914762 1859321
2022-04-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 7 12819 10413
2022-04-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 266938 247039
2022-04-20 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 8 16 622 338
2022-04-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 106889 0
2022-04-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 65 1914753 1859272
2022-04-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 11 20 12818 10406
2022-04-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 266938 247039
2022-04-19 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 13 614 322
2022-04-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40290 0
2022-04-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 26 1914733 1859207
2022-04-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 20 12807 10386
2022-04-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 0 1914717 1859181
2022-04-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 12802 10366
2022-04-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 13 1914711 1859181
2022-04-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 5 1914710 1859168
2022-04-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 218 359
2022-04-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1914708 1859163
2022-04-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 266938 247038
2022-04-14 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 14 613 309
2022-04-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 106880 0
2022-04-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 40 55 1914708 1859163
2022-04-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 218 359
2022-04-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 3 12802 10366
2022-04-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 266937 247037
2022-04-13 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 9 606 295
2022-04-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 25 0 106876 0
2022-04-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 31 44 1914668 1859108
2022-04-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 5 12798 10363
2022-04-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 266936 247036
2022-04-12 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 18 601 286
2022-04-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 149 214 1914637 1859064
2022-04-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 12797 10358
2022-04-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 266935 247036
2022-04-11 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 5 594 268
2022-04-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106851 0
2022-04-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 29 1914488 1858850
2022-04-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 28 1914476 1858821
2022-04-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 1914466 1858793
2022-04-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 218 354
2022-04-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 2 266935 247034
2022-04-08 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 29 106 593 263
2022-04-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 40288 0
2022-04-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 106851 0
2022-04-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 45 94 1914465 1858788
2022-04-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 218 353
2022-04-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 5 12795 10355
2022-04-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 6 6 266933 247032
2022-04-07 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 10 38 564 157
2022-04-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 34 69 1914420 1858694
2022-04-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 5 218 352
2022-04-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 5 12792 10350
2022-04-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 5 266927 247026
2022-04-06 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 12 554 119
2022-04-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 13 0 106842 0
2022-04-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 44 68 1914386 1858625
2022-04-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 217 347
2022-04-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 11 12787 10345
2022-04-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 266927 247021
2022-04-05 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 19 45 551 107
2022-04-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40285 0
2022-04-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19 40 1914342 1858557
2022-04-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 11 12783 10334
2022-04-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 266926 247021
2022-04-04 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 9 532 62
2022-04-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 39 1914323 1858517
2022-04-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 6 1914307 1858478
2022-04-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 6 1914295 1858472
2022-04-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 3 217 347
2022-04-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 6 266925 247019
2022-04-01 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 63 17 531 53
2022-04-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 40283 0
2022-04-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 106829 0
2022-04-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 52 104 1914290 1858466
2022-04-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 216 344
2022-04-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 12 8 12776 10323
2022-03-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 7 266924 247013
2022-03-31 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 13 17 468 36
2022-03-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 106823 0
2022-03-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 55 111 1914238 1858362
2022-03-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 10 216 344
2022-03-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 14 12764 10315
2022-03-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 10 266924 247006
2022-03-30 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 19 0 455 19
2022-03-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 19 0 106816 0
2022-03-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 43 82 1914183 1858251
2022-03-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 214 334
2022-03-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 26 12760 10301
2022-03-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 266924 246996
2022-03-29 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 16 2 436 19
2022-03-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40280 0
2022-03-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 40 1914140 1858169
2022-03-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 7 214 334
2022-03-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 15 18 12754 10275
2022-03-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 6 266923 246995
2022-03-28 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 5 420 17
2022-03-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 28 50 1914123 1858129
2022-03-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 5 12739 10257
2022-03-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23 37 1914095 1858079
2022-03-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 8 1914072 1858042
2022-03-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 207 327
2022-03-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 3 12734 10252
2022-03-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 8 266922 246989
2022-03-25 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 71 2 416 12
2022-03-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 40278 0
2022-03-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 106797 0
2022-03-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 50 129 1914070 1858034
2022-03-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 207 323
2022-03-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 9 12730 10249
2022-03-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 266921 246981
2022-03-24 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 21 10 345 10
2022-03-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 106793 0
2022-03-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 77 173 1914020 1857905
2022-03-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 8 205 322
2022-03-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 6 12727 10240
2022-03-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 266921 246977
2022-03-23 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 324 0
2022-03-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 106792 0
2022-03-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 76 148 1913943 1857732
2022-03-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 203 314
2022-03-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 15 50 12727 10234
2022-03-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 266921 246977
2022-03-22 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 314 0
2022-03-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 40271 0
2022-03-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106778 0
2022-03-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22 71 1913867 1857584
2022-03-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 203 314
2022-03-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 22 12712 10184
2022-03-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4 3 266920 246975
2022-03-21 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 296 0
2022-03-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106778 0
2022-03-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 28 81 1913845 1857513
2022-03-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 6 12707 10162
2022-03-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 106778 0
2022-03-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 27 1913817 1857432
2022-03-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106776 0
2022-03-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 16 1913803 1857405
2022-03-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 202 314
2022-03-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3 8 266916 246972
2022-03-18 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 123 0 286 0
2022-03-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40271 0
2022-03-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 106776 0
2022-03-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 81 211 1913795 1857389
2022-03-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 202 313
2022-03-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 12 19 12702 10156
2022-03-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 266913 246964
2022-03-17 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 39 0 163 0
2022-03-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 106774 0
2022-03-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 60 188 1913714 1857178
2022-03-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 21 202 311
2022-03-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 12 12690 10137
2022-03-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4 7 266912 246962
2022-03-16 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 124 0
2022-03-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 106766 0
2022-03-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 49 193 1913654 1856990
2022-03-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 197 290
2022-03-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 8 55 12686 10125
2022-03-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 4 266908 246955
2022-03-15 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 34 0 116 0
2022-03-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 40269 0
2022-03-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 106749 0
2022-03-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 28 139 1913605 1856797
2022-03-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 197 286
2022-03-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 30 12678 10070
2022-03-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 6 266907 246951
2022-03-14 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 82 0
2022-03-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 20 0 106748 0
2022-03-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 114 1913577 1856658
2022-03-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 197 286
2022-03-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 11 44 12676 10040
2022-03-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 106728 0
2022-03-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 52 1913560 1856544
2022-03-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 12665 9996
2022-03-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 266906 246945
2022-03-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 11 1913547 1856492
2022-03-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 197 286
2022-03-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 11 266906 246941
2022-03-11 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 65 0
2022-03-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 106725 0
2022-03-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 75 315 1913546 1856481
2022-03-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 12 197 285
2022-03-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 78 12664 9995
2022-03-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 8 266904 246930
2022-03-10 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 48 0 48 0
2022-03-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 106721 0
2022-03-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 47 199 1913471 1856166
2022-03-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 195 273
2022-03-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 10 12657 9917
2022-03-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 12 266903 246922
2022-03-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 13 0 106707 0
2022-03-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 70 288 1913424 1855967
2022-03-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 195 273
2022-03-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 55 299 12657 9907
2022-03-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 4 266898 246910
2022-03-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 40268 0
2022-03-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106694 0
2022-03-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 29 177 1913354 1855679
2022-03-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 195 271
2022-03-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 46 12602 9608
2022-03-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 19 266897 246906
2022-03-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 106694 0
2022-03-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 32 189 1913325 1855502
2022-03-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 194 271
2022-03-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 6 12596 9562
2022-03-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106693 0
2022-03-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 70 1913293 1855313
2022-03-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 106693 0
2022-03-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23 59 1913284 1855243
2022-03-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 194 271
2022-03-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 26 266896 246887
2022-03-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40268 0
2022-03-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 106691 0
2022-03-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 109 437 1913261 1855184
2022-03-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 19 194 267
2022-03-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 8 56 12596 9556
2022-03-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3 20 266894 246861
2022-03-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 106681 0
2022-03-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 50 297 1913152 1854747
2022-03-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 13 191 248
2022-03-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 36 12588 9500
2022-03-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 21 266891 246841
2022-03-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 106673 0
2022-03-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 71 472 1913102 1854450
2022-03-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 187 235
2022-03-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 13 169 12583 9464
2022-03-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 12 266886 246820
2022-03-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 106664 0
2022-03-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 45 299 1913031 1853978
2022-03-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 187 235
2022-03-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 10 107 12570 9295
2022-02-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 28 266884 246808
2022-02-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 106661 0
2022-02-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 59 276 1912986 1853679
2022-02-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 187 230
2022-02-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 28 12560 9188
2022-02-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 20 266879 246780
2022-02-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 106655 0
2022-02-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 57 149 1912927 1853403
2022-02-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 36 12559 9160
2022-02-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 12 266879 246760
2022-02-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 106647 0
2022-02-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 104 1912870 1853254
2022-02-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 5 187 228
2022-02-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 6 43 266878 246748
2022-02-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40266 0
2022-02-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 106641 0
2022-02-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 198 970 1912850 1853150
2022-02-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 12 185 223
2022-02-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 80 12556 9124
2022-02-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 31 266872 246705
2022-02-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 106626 0
2022-02-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 85 543 1912652 1852180
2022-02-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 13 185 211
2022-02-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 20 89 12547 9044
2022-02-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 7 49 266871 246674
2022-02-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 106616 0
2022-02-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 99 661 1912567 1851637
2022-02-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 183 198
2022-02-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 34 249 12527 8955
2022-02-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 35 266864 246625
2022-02-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40264 0
2022-02-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 106607 0
2022-02-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 58 450 1912468 1850976
2022-02-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 14 183 198
2022-02-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 26 178 12493 8706
2022-02-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 10 23 266862 246590
2022-02-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 106601 0
2022-02-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 113 582 1912410 1850526
2022-02-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 41 12467 8528
2022-02-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 13 266852 246567
2022-02-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 106598 0
2022-02-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 65 347 1912297 1849944
2022-02-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 13 12460 8487
2022-02-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 20 266850 246554
2022-02-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 106591 0
2022-02-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 54 275 1912232 1849597
2022-02-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 10 12460 8474
2022-02-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 7 47 266848 246534
2022-02-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 40262 0
2022-02-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 106581 0
2022-02-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 303 1745 1912178 1849322
2022-02-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 10 174 184
2022-02-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 28 228 12456 8464
2022-02-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 29 266841 246487
2022-02-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40255 0
2022-02-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 106566 0
2022-02-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 158 818 1911875 1847577
2022-02-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 21 173 174
2022-02-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 15 229 12428 8236
2022-02-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 35 266841 246458
2022-02-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 106549 0
2022-02-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 205 972 1911717 1846759
2022-02-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 11 170 153
2022-02-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 78 423 12413 8007
2022-02-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 14 266836 246423
2022-02-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 106534 0
2022-02-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 121 761 1911512 1845787
2022-02-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 167 142
2022-02-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 45 252 12335 7584
2022-02-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 8 31 266834 246409
2022-02-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 16 0 106528 0
2022-02-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 119 559 1911391 1845026
2022-02-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 167 142
2022-02-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 44 12290 7332
2022-02-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 37 266826 246378
2022-02-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 12 0 106512 0
2022-02-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 75 283 1911272 1844467
2022-02-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 167 142
2022-02-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 19 12285 7288
2022-02-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 38 266824 246341
2022-02-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 34 0 106500 0
2022-02-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 118 530 1911197 1844184
2022-02-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 167 142
2022-02-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 18 12279 7269
2022-02-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 8 102 266822 246303
2022-02-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 40253 0
2022-02-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 25 0 106466 0
2022-02-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 495 1444 1911079 1843654
2022-02-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 11 167 142
2022-02-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 44 361 12276 7251
2022-02-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 7 43 266814 246201
2022-02-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 106441 0
2022-02-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 221 1114 1910584 1842210
2022-02-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 15 22 163 131
2022-02-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 38 250 12232 6890
2022-02-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 28 103 266807 246158
2022-02-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 37 0 106431 0
2022-02-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 351 1092 1910363 1841096
2022-02-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 148 109
2022-02-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 85 357 12194 6640
2022-02-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 25 266779 246055
2022-02-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 22 0 106394 0
2022-02-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 205 965 1910012 1840004
2022-02-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 99 558 12109 6283
2022-02-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 11 29 266774 246030
2022-02-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 28 0 106372 0
2022-02-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 288 1829 1909807 1839039
2022-02-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 33 390 12010 5725
2022-02-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 16 266763 246001
2022-02-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 45 0 106344 0
2022-02-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 126 346 1909519 1837210
2022-02-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 84 310 11977 5335
2022-02-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 39 266761 245985
2022-02-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 32 0 106299 0
2022-02-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 156 574 1909393 1836864
2022-02-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 26 133 11893 5025
2022-02-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 25 114 266756 245946
2022-02-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40238 0
2022-02-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 47 0 106267 0
2022-02-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 590 1617 1909237 1836290
2022-02-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 10 148 109
2022-02-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 125 278 11867 4892
2022-02-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 10 56 266731 245832
2022-02-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 12 0 40236 0
2022-02-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 52 0 106220 0
2022-02-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 455 1367 1908647 1834673
2022-02-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 10 14 144 99
2022-02-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 65 319 11742 4614
2022-02-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 21 77 266721 245776
2022-02-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 50 0 106168 0
2022-02-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 414 1199 1908192 1833306
2022-02-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 35 80 134 85
2022-02-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 72 401 11677 4295
2022-02-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 13 86 266700 245699
2022-02-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 38 0 106118 0
2022-02-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 382 1228 1907778 1832107
2022-02-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 65 5 99 5
2022-02-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 139 447 11605 3894
2022-01-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 29 128 266687 245613
2022-01-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 40224 0
2022-01-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 52 0 106080 0
2022-01-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 699 2355 1907396 1830879
2022-01-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 34 0
2022-01-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 153 403 11466 3447
2022-01-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4 24 266658 245485
2022-01-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 106028 0
2022-01-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 220 416 1906697 1828524
2022-01-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 2 11313 3044
2022-01-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 37 45 266654 245461
2022-01-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 54 0 106013 0
2022-01-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 407 892 1906477 1828108
2022-01-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 313 942 11307 3042
2022-01-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 37 79 266617 245416
2022-01-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 40207 0
2022-01-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 112 0 105959 0
2022-01-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1290 2061 1906070 1827216
2022-01-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 0 34 0
2022-01-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 422 780 10994 2100
2022-01-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 54 54 266580 245337
2022-01-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 57 0 105847 0
2022-01-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 922 1570 1904780 1825155
2022-01-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 29 0 29 0
2022-01-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 535 738 10572 1320
2022-01-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 55 66 266526 245283
2022-01-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 22 0 40206 0
2022-01-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 104 0 105790 0
2022-01-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1177 2086 1903858 1823585
2022-01-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-01-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 165 302 10037 582
2022-01-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 51 76 266471 245217
2022-01-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 83 0 105686 0
2022-01-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1376 1404 1902681 1821499
2022-01-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 337 1 9872 280
2022-01-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 42 89 266420 245141
2022-01-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 27 0 40184 0
2022-01-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 50 0 105603 0
2022-01-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 846 1304 1901305 1820095
2022-01-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 33 0 9535 279
2022-01-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 27 34 266378 245052
2022-01-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 125 0 105553 0
2022-01-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 345 232 1900459 1818791
2022-01-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 8 0 9502 279
2022-01-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 15 13 266351 245018
2022-01-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 68 0 105428 0
2022-01-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 929 1114 1900114 1818559
2022-01-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 27 0 9494 279
2022-01-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 42 110 266336 245005
2022-01-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 40157 0
2022-01-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 138 0 105360 0
2022-01-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1649 1798 1899185 1817445
2022-01-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 236 100 9467 279
2022-01-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 39 46 266294 244895
2022-01-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 167 0 105222 0
2022-01-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1306 1401 1897536 1815647
2022-01-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 355 18 9231 179
2022-01-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 64 181 266255 244849
2022-01-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 118 0 105055 0
2022-01-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1200 2071 1896230 1814246
2022-01-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-01-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 411 49 8876 161
2022-01-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 41 79 266191 244668
2022-01-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 40149 0
2022-01-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 159 0 104937 0
2022-01-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 960 1921 1895030 1812175
2022-01-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1057 25 8465 112
2022-01-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 46 140 266150 244589
2022-01-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 55 0 40146 0
2022-01-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 80 0 104778 0
2022-01-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1036 2038 1894070 1810254
2022-01-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 989 5 7408 87
2022-01-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 14 68 266104 244449
2022-01-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 334 0 104698 0
2022-01-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 501 785 1893034 1808216
2022-01-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 619 2 6419 82
2022-01-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 33 49 266090 244381
2022-01-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 161 0 104364 0
2022-01-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1766 2123 1892533 1807431
2022-01-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 322 9 5800 80
2022-01-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 81 246 266057 244332
2022-01-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 40091 0
2022-01-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 205 0 104203 0
2022-01-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2209 3741 1890767 1805308
2022-01-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 186 0 5478 71
2022-01-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 68 118 265976 244086
2022-01-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 145 0 103998 0
2022-01-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1373 2604 1888558 1801567
2022-01-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-01-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 443 36 5292 71
2022-01-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 55 189 265908 243968
2022-01-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 199 0 103853 0
2022-01-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1602 2977 1887185 1798963
2022-01-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 197 6 4849 35
2022-01-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 75 243 265853 243779
2022-01-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 31 0 40081 0
2022-01-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 139 0 103654 0
2022-01-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1348 3001 1885583 1795986
2022-01-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 626 10 4652 29
2022-01-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 103 331 265778 243536
2022-01-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 88 0 40050 0
2022-01-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 103515 0
2022-01-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1354 3333 1884235 1792985
2022-01-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 509 7 4026 19
2022-01-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 77 362 265675 243205
2022-01-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 130 0 103445 0
2022-01-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 652 1107 1882881 1789652
2022-01-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 81 145 265598 242843
2022-01-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 198 0 103315 0
2022-01-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1083 2420 1882229 1788545
2022-01-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 467 0 3517 12
2022-01-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 87 142 265517 242698
2022-01-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 39962 0
2022-01-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 316 0 103117 0
2022-01-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2118 4335 1881146 1786125
2022-01-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1252 1 3050 12
2022-01-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 54 18 265430 242556
2022-01-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 102801 0
2022-01-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 326 535 1879028 1781790
2022-01-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1646 5 1798 11
2022-01-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 117 296 265376 242538
2022-01-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 155 0 102800 0
2022-01-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2226 3693 1878702 1781255
2022-01-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-01-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 152 6 152 6
2022-01-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 176 293 265259 242242
2022-01-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 39956 0
2022-01-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 134 0 102645 0
2022-01-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1694 3362 1876476 1777562
2022-01-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 131 216 265083 241949
2022-01-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 213 0 102511 0
2022-01-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1272 3677 1874782 1774200
2022-01-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 12 70 264952 241733
2022-01-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 245 459 1873510 1770523
2022-01-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 56 132 1873265 1770064
2021-12-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 50 21 264940 241663
2021-12-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 26 0 39945 0
2021-12-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 102298 0
2021-12-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 644 1076 1873209 1769932
2021-12-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 36 92 264890 241642
2021-12-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 83 0 102295 0
2021-12-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1635 3096 1872565 1768856
2021-12-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 46 96 264854 241550
2021-12-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 65 0 102212 0
2021-12-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1992 3839 1870930 1765760
2021-12-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-12-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 97 232 264808 241454
2021-12-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 74 0 102147 0
2021-12-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1971 4672 1868938 1761921
2021-12-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 51 257 264711 241222
2021-12-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 91 0 102073 0
2021-12-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1124 4565 1866967 1757249
2021-12-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 34 42 1865843 1752684
2021-12-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 97 141 1865809 1752642
2021-12-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 30 22 1865712 1752501
2021-12-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 66 55 264660 240965
2021-12-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 195 0 101982 0
2021-12-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1003 2278 1865682 1752479
2021-12-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 156 271 264594 240910
2021-12-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 39919 0
2021-12-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 161 0 101787 0
2021-12-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2224 4687 1864679 1750201
2021-12-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-12-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 62 87 264438 240639
2021-12-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 144 0 101626 0
2021-12-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2380 5570 1862455 1745514
2021-12-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 151 168 264376 240552
2021-12-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 21 0 39918 0
2021-12-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 192 0 101482 0
2021-12-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2313 5472 1860075 1739944
2021-12-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 133 350 264225 240384
2021-12-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 262 0 101290 0
2021-12-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1057 2175 1857762 1734472
2021-12-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 49 100 264092 240034
2021-12-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 39897 0
2021-12-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 337 0 101028 0
2021-12-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1677 3229 1856705 1732297
2021-12-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 110 349 264043 239934
2021-12-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 41 0 39891 0
2021-12-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 237 0 100691 0
2021-12-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2807 6024 1855028 1729068
2021-12-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 135 255 263933 239585
2021-12-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 39850 0
2021-12-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 187 0 100454 0
2021-12-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2522 3667 1852221 1723044
2021-12-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-12-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 197 129 263798 239330
2021-12-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 20 0 39832 0
2021-12-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 295 0 100267 0
2021-12-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2876 2279 1849699 1719377
2021-12-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 220 231 263601 239201
2021-12-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 39812 0
2021-12-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 340 0 99972 0
2021-12-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2307 3107 1846823 1717098
2021-12-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 174 175 263381 238970
2021-12-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 39801 0
2021-12-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 196 0 99632 0
2021-12-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2159 2858 1844516 1713991
2021-12-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 97 36 263207 238795
2021-12-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 155 0 99436 0
2021-12-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1256 1085 1842357 1711133
2021-12-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 114 101 263110 238759
2021-12-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 41 0 39793 0
2021-12-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 655 0 99281 0
2021-12-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2542 2261 1841101 1710048
2021-12-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 114 242 262996 238658
2021-12-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 39752 0
2021-12-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 520 0 98626 0
2021-12-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3360 4299 1838559 1707787
2021-12-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 113 154 262882 238416
2021-12-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 39743 0
2021-12-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 680 0 98106 0
2021-12-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2768 2764 1835199 1703488
2021-12-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 178 199 262769 238262
2021-12-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 63 0 39735 0
2021-12-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 337 0 97426 0
2021-12-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2308 2102 1832431 1700724
2021-12-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 113 175 262591 238063
2021-12-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 39672 0
2021-12-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 365 0 97089 0
2021-12-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1921 1696 1830123 1698622
2021-12-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 89 91 262478 237888
2021-12-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 39670 0
2021-12-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 383 0 96724 0
2021-12-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1661 1506 1828202 1696926
2021-12-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-12-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 64 12 262389 237797
2021-12-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 560 0 96341 0
2021-12-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 885 689 1826541 1695420
2021-12-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 165 70 262325 237785
2021-12-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 39652 0
2021-12-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 916 0 95781 0
2021-12-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2087 1255 1825656 1694731
2021-12-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 184 143 262160 237715
2021-12-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 58 0 39634 0
2021-12-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 941 0 94865 0
2021-12-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3818 2272 1823569 1693476
2021-12-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 98 67 261976 237572
2021-12-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 16 0 39576 0
2021-12-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 678 0 93924 0
2021-12-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2850 1589 1819751 1691204
2021-12-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 109 115 261878 237505
2021-12-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 130 0 39560 0
2021-12-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 937 0 93246 0
2021-12-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3015 1242 1816901 1689615
2021-12-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-11-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 229 122 261769 237390
2021-11-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 20 0 39430 0
2021-11-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 606 0 92309 0
2021-11-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3116 1225 1813886 1688373
2021-11-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 248 27 261540 237268
2021-11-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 38 0 39410 0
2021-11-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 619 0 91703 0
2021-11-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3131 835 1810770 1687148
2021-11-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 35 6 261292 237241
2021-11-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1946 0 91084 0
2021-11-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1597 412 1807639 1686313
2021-11-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 324 86 261257 237235
2021-11-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 281 0 39372 0
2021-11-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4036 0 89138 0
2021-11-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3176 615 1806042 1685901
2021-11-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 232 106 260933 237149
2021-11-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 82 0 39091 0
2021-11-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1992 0 85102 0
2021-11-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6147 2057 1802866 1685286
2021-11-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 229 94 260701 237043
2021-11-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 36 0 39009 0
2021-11-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1644 0 83110 0
2021-11-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4631 1593 1796719 1683229
2021-11-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 182 29 260472 236949
2021-11-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 92 0 38973 0
2021-11-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1214 0 81466 0
2021-11-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4783 1485 1792088 1681636
2021-11-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 341 123 260290 236920
2021-11-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 19 0 38881 0
2021-11-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 871 0 80252 0
2021-11-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4484 1346 1787305 1680151
2021-11-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 172 55 259949 236797
2021-11-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 26 0 38862 0
2021-11-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1221 0 79381 0
2021-11-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5067 1192 1782821 1678805
2021-11-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-11-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 68 39 259777 236742
2021-11-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 38836 0
2021-11-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2435 0 78160 0
2021-11-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3402 469 1777754 1677613
2021-11-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 473 175 259709 236703
2021-11-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 76 0 38833 0
2021-11-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4948 0 75725 0
2021-11-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4880 690 1774352 1677144
2021-11-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 293 151 259236 236528
2021-11-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 95 0 38757 0
2021-11-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1186 0 70777 0
2021-11-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7368 2444 1769472 1676454
2021-11-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 256 98 258943 236377
2021-11-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 285 0 38662 0
2021-11-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 738 0 69591 0
2021-11-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4583 2178 1762104 1674010
2021-11-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 554 0 68853 0
2021-11-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 947 200 1757521 1671832
2021-11-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 270 131 258687 236279
2021-11-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 38377 0
2021-11-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 509 0 68299 0
2021-11-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3850 1268 1756574 1671632
2021-11-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-11-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 285 75 258417 236148
2021-11-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 207 0 38373 0
2021-11-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 312 0 67790 0
2021-11-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3376 1083 1752724 1670364
2021-11-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 14 4 258132 236073
2021-11-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2240 0 67478 0
2021-11-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1368 358 1749348 1669281
2021-11-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 85 21 258118 236069
2021-11-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 159 0 38166 0
2021-11-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3472 0 65238 0
2021-11-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2783 488 1747980 1668923
2021-11-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 344 152 258033 236048
2021-11-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 534 0 38007 0
2021-11-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 789 0 61766 0
2021-11-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5085 2551 1745197 1668435
2021-11-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 199 104 257689 235896
2021-11-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 266 0 37473 0
2021-11-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 510 0 60977 0
2021-11-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3241 1502 1740112 1665884
2021-11-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-11-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 167 87 257490 235792
2021-11-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 506 0 37207 0
2021-11-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 195 0 60467 0
2021-11-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2580 1230 1736871 1664382
2021-11-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 228 92 257323 235705
2021-11-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 136 0 36701 0
2021-11-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 350 0 60272 0
2021-11-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2142 1225 1734291 1663152
2021-11-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 149 59 257095 235613
2021-11-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 264 0 36565 0
2021-11-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 75 0 59922 0
2021-11-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1604 1217 1732149 1661927
2021-11-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 82 32 256946 235554
2021-11-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 172 0 36301 0
2021-11-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1397 0 59847 0
2021-11-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 883 509 1730545 1660710
2021-11-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 83 17 256864 235522
2021-11-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 25 0 36129 0
2021-11-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 453 0 58450 0
2021-11-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1220 457 1729662 1660201
2021-11-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 154 181 256781 235505
2021-11-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 571 0 36104 0
2021-11-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 213 0 57997 0
2021-11-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2382 2607 1728442 1659744
2021-11-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 68 86 256627 235324
2021-11-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 186 0 35533 0
2021-11-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 257 0 57784 0
2021-11-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1434 1582 1726060 1657137
2021-11-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 57 74 256559 235238
2021-11-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 91 0 35347 0
2021-11-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 273 0 57527 0
2021-11-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1249 1408 1724626 1655555
2021-11-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 81 145 256502 235164
2021-11-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 175 0 35256 0
2021-11-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 429 0 57254 0
2021-11-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1336 1843 1723377 1654147
2021-11-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-11-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 35081 0
2021-11-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 63 17 1722041 1652304
2021-10-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 331 0 35079 0
2021-10-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 360 0 56825 0
2021-10-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 360 263 1721978 1652287
2021-10-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 218 0 34748 0
2021-10-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 92 0 56465 0
2021-10-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 342 400 1721618 1652024
2021-10-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 432034 410872
2021-10-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 98 272 256421 235019
2021-10-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 370 0 34530 0
2021-10-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 138 0 56373 0
2021-10-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2173 3231 1721276 1651624
2021-10-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 94 170 256323 234747
2021-10-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 207 0 34160 0
2021-10-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 178 0 56235 0
2021-10-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1675 1835 1719103 1648393
2021-10-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 55 133 256229 234577
2021-10-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 296 0 33953 0
2021-10-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 96 0 56057 0
2021-10-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1219 1553 1717428 1646558
2021-10-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 128 159 256174 234444
2021-10-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 311 0 33657 0
2021-10-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 183 0 55961 0
2021-10-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1098 1416 1716209 1645005
2021-10-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-10-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 83 185 256046 234285
2021-10-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 158 0 33346 0
2021-10-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 177 0 55778 0
2021-10-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1253 1730 1715111 1643589
2021-10-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 105 0 33188 0
2021-10-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 221 0 55601 0
2021-10-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 231 335 1713858 1641859
2021-10-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 121 0 33083 0
2021-10-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 359 0 55380 0
2021-10-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 348 479 1713627 1641524
2021-10-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2 432034 410872
2021-10-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 118 306 255963 234100
2021-10-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 243 0 32962 0
2021-10-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 266 0 55021 0
2021-10-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2335 3768 1713279 1641045
2021-10-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 72 185 255845 233794
2021-10-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 131 0 32719 0
2021-10-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 202 0 54755 0
2021-10-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1207 1808 1710944 1637277
2021-10-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 74 128 255773 233609
2021-10-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 236 0 32588 0
2021-10-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 93 0 54553 0
2021-10-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1095 1807 1709737 1635469
2021-10-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-10-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 116 257 255699 233481
2021-10-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 133 0 32352 0
2021-10-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 195 0 54460 0
2021-10-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 906 1282 1708642 1633662
2021-10-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 67 131 255583 233224
2021-10-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 203 0 32219 0
2021-10-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 38 0 54265 0
2021-10-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1082 1572 1707736 1632380
2021-10-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 317 0 32016 0
2021-10-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 181 0 54227 0
2021-10-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 258 326 1706654 1630808
2021-10-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 112 0 31699 0
2021-10-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 68 0 54046 0
2021-10-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 377 351 1706396 1630482
2021-10-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1 432034 410870
2021-10-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 118 267 255516 233093
2021-10-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 493 0 31587 0
2021-10-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 81 0 53978 0
2021-10-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2332 3278 1706019 1630131
2021-10-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1 432034 410869
2021-10-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 136 158 255398 232826
2021-10-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 49 0 31094 0
2021-10-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 353 0 53897 0
2021-10-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1267 1671 1703687 1626853
2021-10-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-10-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 95 130 255262 232668
2021-10-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 216 0 31045 0
2021-10-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 52 0 53544 0
2021-10-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1120 894 1702420 1625182
2021-10-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 432034 410868
2021-10-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 117 201 255167 232538
2021-10-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 91 0 30829 0
2021-10-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 321 0 53492 0
2021-10-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1249 1523 1701300 1624288
2021-10-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 68 95 255050 232337
2021-10-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 166 0 53171 0
2021-10-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1139 1691 1700051 1622765
2021-10-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 328 0 30738 0
2021-10-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 277 0 53005 0
2021-10-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 397 464 1698912 1621074
2021-10-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 254982 232242
2021-10-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 247 0 30410 0
2021-10-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 96 0 52728 0
2021-10-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 414 362 1698515 1620610
2021-10-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1 432034 410868
2021-10-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 150 237 254981 232242
2021-10-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 395 0 30163 0
2021-10-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 426 0 52632 0
2021-10-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2624 3211 1698101 1620248
2021-10-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 25 15 432034 410867
2021-10-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 126 87 254831 232005
2021-10-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 178 0 29768 0
2021-10-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 269 0 52206 0
2021-10-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1731 1997 1695477 1617037
2021-10-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 16 0 16
2021-10-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 88 143 254705 231918
2021-10-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 293 0 29590 0
2021-10-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 51 0 51937 0
2021-10-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1320 1602 1693746 1615040
2021-10-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 160 172 254617 231775
2021-10-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 44 0 29297 0
2021-10-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 284 0 51886 0
2021-10-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1131 1272 1692426 1613438
2021-10-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 88 121 254457 231603
2021-10-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 296 0 29253 0
2021-10-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 24 0 51602 0
2021-10-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1383 1347 1691295 1612166
2021-10-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 16 432009 410852
2021-10-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 254369 231482
2021-10-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 380 0 28957 0
2021-10-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 451 0 51578 0
2021-10-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 271 386 1689912 1610819
2021-10-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7 432009 410836
2021-10-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 3 254363 231482
2021-10-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 28577 0
2021-10-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 223 0 51127 0
2021-10-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 425 619 1689641 1610433
2021-10-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 13 432009 410829
2021-10-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 172 156 254358 231479
2021-10-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 556 0 28507 0
2021-10-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 427 0 50904 0
2021-10-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2846 3275 1689216 1609814
2021-09-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 42 432009 410816
2021-09-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 199 181 254186 231323
2021-09-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 101 0 27951 0
2021-09-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 391 0 50477 0
2021-09-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1849 2028 1686370 1606539
2021-09-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 432009 410774
2021-09-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 121 79 253987 231142
2021-09-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 469 0 27850 0
2021-09-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 51 0 50086 0
2021-09-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1802 1511 1684521 1604511
2021-09-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 17 432009 410774
2021-09-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 200 294 253866 231063
2021-09-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 419 0 27381 0
2021-09-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 351 0 50035 0
2021-09-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1256 1644 1682719 1603000
2021-09-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 132 94 253666 230769
2021-09-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 34 0 26962 0
2021-09-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 553 0 49684 0
2021-09-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1512 2066 1681463 1601356
2021-09-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 302 0 26928 0
2021-09-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 223 0 49131 0
2021-09-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 456 596 1679951 1599290
2021-09-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 163 0 26626 0
2021-09-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 79 0 48908 0
2021-09-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 388 608 1679495 1598694
2021-09-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 0 432009 410757
2021-09-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 283 327 253534 230675
2021-09-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 486 0 26463 0
2021-09-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 265 0 48829 0
2021-09-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3274 4446 1679107 1598086
2021-09-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4 432000 410757
2021-09-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 212 267 253251 230348
2021-09-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 95 0 25977 0
2021-09-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 563 0 48564 0
2021-09-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2503 3097 1675833 1593640
2021-09-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 158 210 253039 230081
2021-09-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 83 0 25882 0
2021-09-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 80 0 48001 0
2021-09-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2330 2667 1673330 1590543
2021-09-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 303 415 252881 229871
2021-09-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 236 0 25799 0
2021-09-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 774 0 47921 0
2021-09-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1804 2256 1671000 1587876
2021-09-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 20 432000 410753
2021-09-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 131 249 252578 229456
2021-09-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 34 0 25563 0
2021-09-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 127 0 47147 0
2021-09-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1792 2306 1669196 1585620
2021-09-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 602 0 25529 0
2021-09-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 379 0 47020 0
2021-09-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 429 898 1667404 1583314
2021-09-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 149 0 24927 0
2021-09-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 205 0 46641 0
2021-09-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 521 1122 1666975 1582416
2021-09-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 11 432000 410733
2021-09-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 296 676 252447 229207
2021-09-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 119 0 24778 0
2021-09-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 215 0 46436 0
2021-09-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2783 4649 1666454 1581294
2021-09-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 11 432000 410722
2021-09-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 226 404 252151 228531
2021-09-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 193 0 24659 0
2021-09-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 348 0 46221 0
2021-09-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2234 5373 1663671 1576645
2021-09-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 20 46 251925 228127
2021-09-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 160 179 1661437 1571272
2021-09-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 289 414 251905 228081
2021-09-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 487 0 24466 0
2021-09-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 506 0 45873 0
2021-09-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1778 2531 1661277 1571093
2021-09-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 136 312 251616 227667
2021-09-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 23979 0
2021-09-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 55 0 45367 0
2021-09-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1864 2944 1659499 1568562
2021-09-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 363 0 45312 0
2021-09-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 478 1038 1657635 1565618
2021-09-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 118 0 44949 0
2021-09-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 541 620 1657157 1564580
2021-09-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 241 829 251480 227355
2021-09-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 46 0 23909 0
2021-09-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 364 0 44831 0
2021-09-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2502 5205 1656616 1563960
2021-09-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 432000 410711
2021-09-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 137 358 251239 226526
2021-09-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 113 0 23863 0
2021-09-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 411 0 44467 0
2021-09-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1971 4162 1654114 1558755
2021-09-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 82 225 251102 226168
2021-09-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 23750 0
2021-09-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 193 0 44056 0
2021-09-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1828 3469 1652143 1554593
2021-09-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 138 423 251020 225943
2021-09-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 241 0 23733 0
2021-09-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 481 0 43863 0
2021-09-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1379 2706 1650315 1551124
2021-09-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 136 332 250882 225520
2021-09-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 23492 0
2021-09-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 219 0 43382 0
2021-09-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1523 3257 1648936 1548418
2021-09-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 18 432000 410711
2021-09-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 134 0 23477 0
2021-09-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 455 0 43163 0
2021-09-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 433 780 1647413 1545161
2021-09-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 85 0 23343 0
2021-09-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 312 0 42708 0
2021-09-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 680 1036 1646980 1544381
2021-09-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 204 991 250746 225188
2021-09-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 191 0 23258 0
2021-09-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 572 0 42396 0
2021-09-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2466 4981 1646300 1543345
2021-09-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-09-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 242 713 250542 224197
2021-09-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 62 0 23067 0
2021-09-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 274 0 41824 0
2021-09-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2466 5709 1643834 1538364
2021-09-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 67 0 41550 0
2021-09-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 264 226 1641368 1532655
2021-08-31 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 432000 410693
2021-08-31 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 4 16529 15920
2021-08-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 162 755 250300 223484
2021-08-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 359 0 23005 0
2021-08-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 579 0 41483 0
2021-08-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2218 4380 1641104 1532429
2021-08-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 500 54 432000 410693
2021-08-30 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 4 16529 15916
2021-08-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 147 515 250138 222729
2021-08-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 22646 0
2021-08-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 687 0 40904 0
2021-08-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2283 3793 1638886 1528049
2021-08-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 49 431500 410639
2021-08-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 249991 222214
2021-08-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 600 0 40217 0
2021-08-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 688 1433 1636603 1524256
2021-08-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 44 431500 410590
2021-08-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 249991 222214
2021-08-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 112 0 22632 0
2021-08-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1188 0 39617 0
2021-08-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1595 2317 1635915 1522823
2021-08-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431499 410546
2021-08-27 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 34 16529 15912
2021-08-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 263 893 249991 222214
2021-08-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 110 0 22520 0
2021-08-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 625 0 38429 0
2021-08-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2927 5970 1634320 1520506
2021-08-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 16 431499 410546
2021-08-26 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 20 16529 15878
2021-08-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 261 593 249728 221321
2021-08-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 107 0 22410 0
2021-08-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 258 0 37804 0
2021-08-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2676 3763 1631393 1514536
2021-08-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431499 410530
2021-08-25 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 16529 15858
2021-08-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 148 573 249467 220728
2021-08-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 295 0 22303 0
2021-08-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 741 0 37546 0
2021-08-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3344 4329 1628717 1510773
2021-08-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431499 410530
2021-08-24 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 4 16529 15858
2021-08-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 252 760 249319 220155
2021-08-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 74 0 22008 0
2021-08-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 310 0 36805 0
2021-08-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2664 3567 1625373 1506444
2021-08-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9 431499 410530
2021-08-23 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 2 16529 15854
2021-08-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 303 485 249067 219395
2021-08-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 184 0 21934 0
2021-08-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 273 0 36495 0
2021-08-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2584 3948 1622709 1502877
2021-08-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 27 431499 410521
2021-08-22 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 5 16529 15852
2021-08-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 248764 218910
2021-08-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 930 0 21750 0
2021-08-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1152 0 36222 0
2021-08-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1342 1590 1620125 1498929
2021-08-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431499 410494
2021-08-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 248764 218910
2021-08-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 288 0 20820 0
2021-08-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 848 0 35070 0
2021-08-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1063 1772 1618783 1497339
2021-08-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431499 410494
2021-08-20 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 180 16529 15847
2021-08-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 592 1317 248764 218910
2021-08-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 425 0 20532 0
2021-08-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1873 0 34222 0
2021-08-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3362 4521 1617720 1495567
2021-08-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 14 0 431499 410494
2021-08-19 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 412 16529 15667
2021-08-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 327 839 248172 217593
2021-08-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 253 0 20107 0
2021-08-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 745 0 32349 0
2021-08-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3006 4786 1614358 1491046
2021-08-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431485 410494
2021-08-18 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 96 16529 15255
2021-08-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 320 648 247845 216754
2021-08-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 243 0 19854 0
2021-08-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 690 0 31604 0
2021-08-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3526 5267 1611352 1486260
2021-08-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431485 410494
2021-08-17 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 128 16529 15159
2021-08-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 298 720 247525 216106
2021-08-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 135 0 19611 0
2021-08-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 523 0 30914 0
2021-08-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3066 3987 1607826 1480993
2021-08-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 12 431485 410494
2021-08-16 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 122 16529 15031
2021-08-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 513 933 247227 215386
2021-08-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 35 0 19476 0
2021-08-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 551 0 30391 0
2021-08-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3590 4352 1604760 1477006
2021-08-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 157 431485 410482
2021-08-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 246714 214453
2021-08-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 948 0 19441 0
2021-08-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1606 0 29840 0
2021-08-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1122 1586 1601170 1472654
2021-08-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 100 431485 410325
2021-08-14 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 27 16529 14909
2021-08-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 246714 214453
2021-08-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 290 0 18493 0
2021-08-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 972 0 28234 0
2021-08-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1704 3914 1600048 1471068
2021-08-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431485 410225
2021-08-13 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 179 16529 14882
2021-08-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 418 1187 246714 214453
2021-08-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18203 0
2021-08-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 807 0 27262 0
2021-08-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3541 7283 1598344 1467154
2021-08-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 18 431485 410225
2021-08-12 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 400 16529 14703
2021-08-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 489 1070 246296 213266
2021-08-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 50 0 18203 0
2021-08-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 231 0 26455 0
2021-08-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3292 7367 1594803 1459871
2021-08-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 15 431485 410207
2021-08-11 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 131 16529 14303
2021-08-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 304 841 245807 212196
2021-08-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 295 0 18153 0
2021-08-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 284 0 26224 0
2021-08-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3390 8919 1591511 1452504
2021-08-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431485 410192
2021-08-10 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 109 16529 14172
2021-08-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 294 722 245503 211355
2021-08-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 199 0 17858 0
2021-08-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1047 0 25940 0
2021-08-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2898 7148 1588121 1443585
2021-08-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 70 431485 410192
2021-08-09 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 159 16529 14063
2021-08-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 346 1010 245209 210633
2021-08-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 178 0 17659 0
2021-08-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 160 0 24893 0
2021-08-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2699 7619 1585223 1436437
2021-08-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 33 431485 410122
2021-08-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 133 493 244863 209623
2021-08-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 304 0 17481 0
2021-08-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 506 0 24733 0
2021-08-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1791 4523 1582524 1428818
2021-08-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 120 431485 410089
2021-08-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 41 87 244730 209130
2021-08-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 160 0 17177 0
2021-08-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1905 0 24227 0
2021-08-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3222 10194 1580733 1424295
2021-08-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 41 431485 409969
2021-08-06 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 356 16529 13904
2021-08-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 463 1493 244689 209043
2021-08-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 652 0 17017 0
2021-08-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 207 0 22322 0
2021-08-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4523 8288 1577511 1414101
2021-08-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 101 431485 409928
2021-08-05 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 22 16529 13548
2021-08-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 392 1192 244226 207550
2021-08-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 549 0 16365 0
2021-08-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1422 0 22115 0
2021-08-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3178 8102 1572988 1405813
2021-08-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 25 431485 409827
2021-08-04 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 1 16529 13526
2021-08-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 450 1325 243834 206358
2021-08-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 562 0 15816 0
2021-08-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 237 0 20693 0
2021-08-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4128 8074 1569810 1397711
2021-08-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431485 409802
2021-08-03 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 2 16529 13525
2021-08-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 670 1147 243384 205033
2021-08-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 589 0 15254 0
2021-08-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 508 0 20456 0
2021-08-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3200 6111 1565682 1389637
2021-08-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 88 431485 409802
2021-08-02 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 6 16529 13523
2021-08-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 539 846 242714 203886
2021-08-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 515 0 14665 0
2021-08-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 165 0 19948 0
2021-08-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3475 5655 1562482 1383526
2021-08-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-08-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 394 431485 409714
2021-08-01 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 419 16529 13517
2021-08-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 191 1217 242175 203040
2021-08-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 597 0 19783 0
2021-08-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2626 9397 1559007 1377871
2021-07-31 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 108 1105 431485 409320
2021-07-31 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 831 16529 13098
2021-07-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 51 451 241984 201823
2021-07-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1338 0 14150 0
2021-07-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 616 0 19186 0
2021-07-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2197 8451 1556381 1368474
2021-07-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 260 431377 408215
2021-07-30 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 112 855 16529 12267
2021-07-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 695 1649 241933 201372
2021-07-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 172 0 12812 0
2021-07-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 200 0 18570 0
2021-07-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4576 7852 1554184 1360023
2021-07-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 47 431377 407955
2021-07-29 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 359 11 16417 11412
2021-07-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 559 1869 241238 199723
2021-07-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 300 0 12640 0
2021-07-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18370 0
2021-07-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3685 7475 1549608 1352171
2021-07-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 74 431377 407908
2021-07-28 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 149 2 16058 11401
2021-07-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 586 1418 240679 197854
2021-07-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 536 0 12340 0
2021-07-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 239 0 18370 0
2021-07-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3028 6210 1545923 1344696
2021-07-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 72 431377 407834
2021-07-27 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 125 0 15909 11399
2021-07-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 613 1067 240093 196436
2021-07-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 326 0 11804 0
2021-07-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 188 0 18131 0
2021-07-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2898 6186 1542895 1338486
2021-07-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 91 431377 407762
2021-07-26 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 181 87 15784 11399
2021-07-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 598 1271 239480 195369
2021-07-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 357 0 11478 0
2021-07-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 17943 0
2021-07-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2721 4285 1539997 1332300
2021-07-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 107 668 431377 407671
2021-07-25 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 15603 11312
2021-07-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 238882 194098
2021-07-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1512 0 11121 0
2021-07-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 759 0 17943 0
2021-07-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2692 6996 1537276 1328015
2021-07-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1359 431270 407003
2021-07-24 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 28 389 15603 11312
2021-07-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 83 240 238882 194098
2021-07-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1406 0 9609 0
2021-07-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 281 0 17184 0
2021-07-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2523 5580 1534584 1321019
2021-07-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2865 431270 405644
2021-07-23 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 133 890 15575 10923
2021-07-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 866 2266 238799 193858
2021-07-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 90 0 8203 0
2021-07-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 16903 0
2021-07-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3398 6796 1532061 1315439
2021-07-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 95 431270 402779
2021-07-22 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 427 66 15442 10033
2021-07-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 720 1500 237933 191592
2021-07-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 771 0 8113 0
2021-07-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 266 0 16888 0
2021-07-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3539 5148 1528663 1308643
2021-07-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 378 431270 402684
2021-07-21 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 119 0 15015 9967
2021-07-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 740 1257 237213 190092
2021-07-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 598 0 7342 0
2021-07-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16622 0
2021-07-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4070 5788 1525124 1303495
2021-07-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 40 431270 402306
2021-07-20 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 122 4 14896 9967
2021-07-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 837 1919 236473 188835
2021-07-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 233 0 6744 0
2021-07-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16622 0
2021-07-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4092 6843 1521054 1297707
2021-07-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-07-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 87 431270 402266
2021-07-19 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 90 6 14774 9963
2021-07-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 677 1656 235636 186916
2021-07-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 67 0 6511 0
2021-07-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16622 0
2021-07-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4434 6098 1516962 1290864
2021-07-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1465 431270 402179
2021-07-18 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 635 14684 9957
2021-07-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 329 1300 234959 185260
2021-07-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 637 0 6444 0
2021-07-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16622 0
2021-07-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1873 4023 1512528 1284766
2021-07-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 4827 431270 400714
2021-07-17 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 35 609 14684 9322
2021-07-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 234630 183960
2021-07-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1034 0 5807 0
2021-07-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2446 0 16622 0
2021-07-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4538 7616 1510655 1280743
2021-07-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 306 4779 431261 395887
2021-07-16 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 280 133 14649 8713
2021-07-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 870 1789 234630 183960
2021-07-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 439 0 4773 0
2021-07-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 90 0 14176 0
2021-07-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5634 7110 1506117 1273127
2021-07-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1279 430955 391108
2021-07-15 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 3 866 14369 8580
2021-07-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1122 2015 233760 182171
2021-07-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 311 0 4334 0
2021-07-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 210 0 14086 0
2021-07-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6147 7568 1500483 1266017
2021-07-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 803 430955 389829
2021-07-14 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 127 14366 7714
2021-07-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1000 1918 232638 180156
2021-07-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4023 0
2021-07-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13876 0
2021-07-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8946 7379 1494336 1258449
2021-07-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 342 430955 389026
2021-07-13 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 43 621 14366 7587
2021-07-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1086 2224 231638 178238
2021-07-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4023 0
2021-07-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 13876 0
2021-07-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7743 7856 1485390 1251070
2021-07-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 864 430955 388684
2021-07-12 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 6 144 14323 6966
2021-07-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1338 1998 230552 176014
2021-07-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1193 0 4023 0
2021-07-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2749 0 13806 0
2021-07-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8472 9533 1477647 1243214
2021-07-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7759 430955 387820
2021-07-11 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 412 765 14317 6822
2021-07-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 446 644 229214 174016
2021-07-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1661 0 2830 0
2021-07-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4532 0 11057 0
2021-07-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6166 9672 1469175 1233681
2021-07-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9245 430955 380061
2021-07-10 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 820 633 13905 6057
2021-07-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 228768 173372
2021-07-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1169 0 1169 0
2021-07-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 6525 0
2021-07-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8814 10294 1463009 1224009
2021-07-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 6646 430955 370816
2021-07-09 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 889 157 13085 5424
2021-07-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1295 2275 228768 173372
2021-07-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-07-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 540 0 6525 0
2021-07-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9162 9415 1454195 1213715
2021-07-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1668 430955 364170
2021-07-08 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 4 816 12196 5267
2021-07-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1687 2575 227473 171097
2021-07-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-07-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 635 0 5985 0
2021-07-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8797 9294 1445033 1204300
2021-07-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1838 430955 362502
2021-07-07 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 3 159 12192 4451
2021-07-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1431 2389 225786 168522
2021-07-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-07-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 5350 0
2021-07-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8407 10765 1436236 1195006
2021-07-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1480 430955 360664
2021-07-06 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 3 660 12189 4292
2021-07-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1188 2935 224355 166133
2021-07-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 5340 0
2021-07-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9813 12240 1427829 1184241
2021-07-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1727 430955 359184
2021-07-05 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 12186 3632
2021-07-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 5335 0
2021-07-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4726 2373 1418016 1172001
2021-07-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4917 430955 357457
2021-07-04 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 1165 12186 3632
2021-07-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1562 658 223167 163198
2021-07-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1000 0 5335 0
2021-07-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10190 7078 1413290 1169628
2021-07-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 15034 430955 352540
2021-07-03 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 376 654 12186 2467
2021-07-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 733 853 221605 162540
2021-07-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1146 0 4335 0
2021-07-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11276 11190 1403100 1162550
2021-07-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2725 430954 337506
2021-07-02 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 910 183 11810 1813
2021-07-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1737 2128 220872 161687
2021-07-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2953 0 3189 0
2021-07-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5857 17681 1391824 1151360
2021-07-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 5881 430954 334781
2021-07-01 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 71 811 10900 1630
2021-07-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2020 2093 219135 159559
2021-07-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 236 0
2021-07-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5656 16590 1385967 1133679
2021-06-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1966 430954 328900
2021-06-30 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1 175 10829 819
2021-06-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1602 1736 217115 157466
2021-06-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 236 0
2021-06-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6581 16886 1380311 1117089
2021-06-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 928 430954 326934
2021-06-29 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 36 590 10828 644
2021-06-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1111 2135 215513 155730
2021-06-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 231 0
2021-06-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8010 15728 1373730 1100203
2021-06-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1110 430954 326006
2021-06-28 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 7 54 10792 54
2021-06-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1053 2050 214402 153595
2021-06-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 231 0
2021-06-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7825 14245 1365720 1084475
2021-06-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7060 430954 324896
2021-06-27 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1242 0 10785 0
2021-06-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 408 2294 213349 151545
2021-06-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5541 13636 1357895 1070230
2021-06-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 19211 430954 317836
2021-06-26 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 9543 0
2021-06-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 776 515 212941 149251
2021-06-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5690 15489 1352354 1056594
2021-06-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9127 430954 298625
2021-06-25 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 127 0 9543 0
2021-06-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2011 1070 212165 148736
2021-06-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 112 0 231 0
2021-06-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7251 17805 1346664 1041105
2021-06-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7286 430954 289498
2021-06-24 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 828 0 9416 0
2021-06-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1493 2412 210154 147666
2021-06-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4310 20489 1339413 1023300
2021-06-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1231 430954 282212
2021-06-23 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1121 0 8588 0
2021-06-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1539 2286 208661 145254
2021-06-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5696 17679 1335103 1002811
2021-06-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1006 430954 280981
2021-06-22 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 141 0 7467 0
2021-06-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1690 2624 207122 142968
2021-06-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5406 21680 1329407 985132
2021-06-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2154 430954 279975
2021-06-21 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 146 0 7326 0
2021-06-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1620 2333 205432 140344
2021-06-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5158 22680 1324001 963452
2021-06-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 14304 430954 277821
2021-06-20 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 778 0 7180 0
2021-06-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 803 3553 203812 138011
2021-06-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3698 16357 1318843 940772
2021-06-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 14037 430950 263517
2021-06-19 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 663 0 6402 0
2021-06-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 588 2114 203009 134458
2021-06-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9509 19481 1315145 924415
2021-06-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9168 430949 249480
2021-06-18 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 139 0 5739 0
2021-06-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1308 2562 202421 132344
2021-06-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 119 0 119 0
2021-06-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5108 19199 1305636 904934
2021-06-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 5548 430949 240312
2021-06-17 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 816 0 5600 0
2021-06-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1603 2504 201113 129782
2021-06-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4552 20842 1300528 885735
2021-06-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 877 430949 234764
2021-06-16 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 137 0 4784 0
2021-06-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1621 2052 199510 127278
2021-06-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5469 18792 1295976 864893
2021-06-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 334 430949 233887
2021-06-15 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 649 0 4647 0
2021-06-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1780 2058 197889 125226
2021-06-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7500 16940 1290507 846101
2021-06-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 832 430949 233553
2021-06-14 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 152 0 3998 0
2021-06-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1934 2201 196109 123168
2021-06-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8707 17310 1283007 829161
2021-06-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4325 430949 232721
2021-06-13 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1229 0 3846 0
2021-06-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 578 4479 194175 120967
2021-06-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9758 16150 1274300 811851
2021-06-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7242 430949 228396
2021-06-12 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 713 0 2617 0
2021-06-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 282 2461 193597 116488
2021-06-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9925 24220 1264542 795701
2021-06-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 6843 430949 221154
2021-06-11 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 184 0 1904 0
2021-06-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2383 1178 193315 114027
2021-06-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6645 18653 1254617 771481
2021-06-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7891 430949 214311
2021-06-10 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 858 0 1720 0
2021-06-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2474 1209 190932 112849
2021-06-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5825 16476 1247972 752828
2021-06-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 614 430949 206420
2021-06-09 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 183 0 862 0
2021-06-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2394 1231 188458 111640
2021-06-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6407 17599 1242147 736352
2021-06-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 544 430949 205806
2021-06-08 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 622 0 679 0
2021-06-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2396 1562 186064 110409
2021-06-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6514 18016 1235740 718753
2021-06-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1679 430949 205262
2021-06-07 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 57 0 57 0
2021-06-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2278 1639 183668 108847
2021-06-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6962 20779 1229226 700737
2021-06-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 4907 430949 203583
2021-06-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 773 4467 181390 107208
2021-06-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5991 19531 1222264 679958
2021-06-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 7 12914 430948 198676
2021-06-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 802 2199 180617 102741
2021-06-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10920 20760 1216273 660427
2021-06-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 6910 430941 185762
2021-06-04 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2133 1220 179815 100542
2021-06-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15390 8765 1205353 639667
2021-06-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 11 6845 430940 178852
2021-06-03 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2515 1520 177682 99322
2021-06-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15146 7825 1189963 630902
2021-06-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 3023 430929 172007
2021-06-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2241 1631 175167 97802
2021-06-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16671 4595 1174817 623077
2021-06-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 441 430929 168984
2021-06-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2358 1664 172926 96171
2021-06-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16406 8378 1158146 618482
2021-05-31 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2769 430929 168543
2021-05-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1350 3011 170568 94507
2021-05-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12397 15169 1141740 610104
2021-05-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 11278 430929 165774
2021-05-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2570 1292 169218 91496
2021-05-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11634 10342 1129343 594935
2021-05-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9788 430925 154496
2021-05-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1296 817 166648 90204
2021-05-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 24991 13270 1117709 584593
2021-05-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4316 430925 144708
2021-05-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 812 3095 165352 89387
2021-05-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15487 10303 1092718 571323
2021-05-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 16 7897 430925 140392
2021-05-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2954 1427 164540 86292
2021-05-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 21385 3073 1077231 561020
2021-05-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 3698 430909 132495
2021-05-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2157 1761 161586 84865
2021-05-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18429 3098 1055846 557947
2021-05-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 799 430907 128797
2021-05-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2750 1526 159429 83104
2021-05-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23073 2740 1037417 554849
2021-05-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 1837 430898 127998
2021-05-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2858 3166 156679 81578
2021-05-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22525 2918 1014344 552109
2021-05-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 22 7905 430897 126161
2021-05-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4353 1348 153821 78412
2021-05-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19753 520 991819 549191
2021-05-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 20733 430875 118256
2021-05-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2434 716 149468 77064
2021-05-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23501 406 972066 548671
2021-05-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3 4465 430866 97523
2021-05-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2728 1301 147034 76348
2021-05-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 26299 3864 948565 548265
2021-05-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 6 8385 430863 93058
2021-05-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3106 1208 144306 75047
2021-05-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18814 4091 922266 544401
2021-05-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 3492 430857 84673
2021-05-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3015 1162 141200 73839
2021-05-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18664 4689 903452 540310
2021-05-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1845 430855 81181
2021-05-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2506 1640 138185 72677
2021-05-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19429 4885 884788 535621
2021-05-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 836 430855 79336
2021-05-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2091 4127 135679 71037
2021-05-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19904 6944 865359 530736
2021-05-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9030 430855 78500
2021-05-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4498 10 133588 66910
2021-05-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18472 183 845455 523792
2021-05-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 11 17587 430855 69470
2021-05-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2838 531 129090 66900
2021-05-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22904 504 826983 523609
2021-05-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 34 6273 430844 51883
2021-05-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1388 2647 126252 66369
2021-05-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20285 5664 804079 523105
2021-05-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 88 4081 430810 45610
2021-05-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1371 2682 124864 63722
2021-05-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16571 5340 783794 517441
2021-05-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 637 430722 41529
2021-05-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1428 4518 123493 61040
2021-05-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17276 5733 767223 512101
2021-05-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 53 1048 430721 40892
2021-05-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1848 2513 122065 56522
2021-05-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20310 4752 749947 506368
2021-05-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 641 209 430668 39844
2021-05-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1809 2262 120217 54009
2021-05-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 21924 4911 729637 501616
2021-05-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5378 2765 430027 39635
2021-05-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4580 1 118408 51747
2021-05-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19426 196 707713 496705
2021-05-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5205 9064 424649 36870
2021-05-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2284 629 113828 51746
2021-05-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 27620 586 688287 496509
2021-05-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4604 2747 419444 27806
2021-05-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1428 2293 111544 51117
2021-05-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8942 9757 660667 495923
2021-05-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2742 1612 414840 25059
2021-05-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1604 2290 110116 48824
2021-05-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7969 9745 651725 486166
2021-05-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1167 435 412098 23447
2021-05-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1961 3841 108512 46534
2021-05-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3044 13792 643756 476421
2021-05-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 463 635 410931 23012
2021-05-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1740 2041 106551 42693
2021-05-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7759 12204 640712 462629
2021-05-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 253 41 410468 22377
2021-05-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3183 53 104811 40652
2021-05-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16562 2868 632953 450425
2021-05-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2453 3268 410215 22336
2021-05-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1335 1 101628 40599
2021-05-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13467 19 616391 447557
2021-05-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 10245 3222 407762 19068
2021-05-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 931 4 100293 40598
2021-05-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14779 1002 602924 447538
2021-04-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5977 85 397517 15846
2021-04-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3475 253 99362 40594
2021-04-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11533 6640 588145 446536
2021-04-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3150 525 391540 15761
2021-04-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1359 2413 95887 40341
2021-04-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2969 13822 576612 439896
2021-04-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1561 55 388390 15236
2021-04-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1720 2122 94528 37928
2021-04-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2945 13847 573643 426074
2021-04-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 901 274 386829 15181
2021-04-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1915 2243 92808 35806
2021-04-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2630 13315 570698 412227
2021-04-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3113 3078 385928 14907
2021-04-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1522 2361 90893 33563
2021-04-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2337 12775 568068 398912
2021-04-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9116 5600 382815 11829
2021-04-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3849 6 89371 31202
2021-04-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 273 176 565731 386137
2021-04-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 12894 5756 373699 6229
2021-04-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1321 167 85522 31196
2021-04-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 365 834 565458 385961
2021-04-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2361 7 360805 473
2021-04-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1495 1627 84201 31029
2021-04-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4282 13142 565093 385127
2021-04-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3102 1 358444 466
2021-04-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1472 1900 82706 29402
2021-04-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4332 11896 560811 371985
2021-04-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2330 1 355342 465
2021-04-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1308 1951 81234 27502
2021-04-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3810 11993 556479 360089
2021-04-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1986 0 353012 464
2021-04-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1561 1929 79926 25551
2021-04-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4630 12308 552669 348096
2021-04-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1469 1 351026 464
2021-04-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2083 1326 78365 23622
2021-04-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5927 10366 548039 335788
2021-04-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 10177 90 349557 463
2021-04-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1950 2 76282 22296
2021-04-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 176 4 542112 325422
2021-04-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 25225 139 339380 373
2021-04-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 177 4 74332 22294
2021-04-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 993 226 541936 325418
2021-04-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 6530 60 314155 234
2021-04-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2864 197 74155 22290
2021-04-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4864 11765 540943 325192
2021-04-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4249 3 307625 174
2021-04-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2903 113 71291 22093
2021-04-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4638 12304 536079 313427
2021-04-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2191 0 303376 171
2021-04-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2900 62 68388 21980
2021-04-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5224 10942 531441 301123
2021-04-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2181 0 301185 171
2021-04-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2903 77 65488 21918
2021-04-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4838 11293 526217 290181
2021-04-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1848 0 299004 171
2021-04-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4751 71 62585 21841
2021-04-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5248 10380 521379 278888
2021-04-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 19562 20 297156 171
2021-04-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 57834 21770
2021-04-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 231 1248 516131 268508
2021-04-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 19816 9 277594 151
2021-04-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 57834 21770
2021-04-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 472 813 515900