Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Deň Vakcína Δ 1. dávka Δ 2. dávka Σ 1. dávka Σ 2. dávka
2023-05-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918418 1865344
2023-05-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918418 1865344
2023-05-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918418 1865344
2023-04-21 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-04-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 1918418 1865344
2023-04-20 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-04-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918418 1865343
2023-04-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918418 1865343
2023-04-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918418 1865343
2023-04-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 1918418 1865343
2023-04-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918418 1865339
2023-04-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918418 1865339
2023-03-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918418 1865339
2023-03-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 1918418 1865339
2023-03-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 1918416 1865339
2023-03-23 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918415 1865339
2023-03-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918415 1865339
2023-03-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 41 37 308 468
2023-03-19 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-17 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918415 1865339
2023-03-14 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 1918415 1865339
2023-03-09 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918414 1865339
2023-03-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267 431
2023-03-07 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-03-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918414 1865339
2023-03-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 1918414 1865339
2023-03-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918414 1865338
2023-03-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918414 1865338
2023-03-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918414 1865338
2023-02-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918414 1865338
2023-02-26 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918414 1865338
2023-02-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1918414 1865338
2023-02-21 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 1918414 1865336
2023-02-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918414 1865335
2023-02-19 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-17 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 1918414 1865335
2023-02-15 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 1918411 1865335
2023-02-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918411 1865331
2023-02-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 1918411 1865331
2023-02-07 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918410 1865331
2023-02-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918410 1865331
2023-02-04 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-03 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-02-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 6 1918410 1865331
2023-02-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918410 1865325
2023-01-31 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 1918410 1865325
2023-01-30 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-27 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918408 1865325
2023-01-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918408 1865325
2023-01-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 0 1918408 1865325
2023-01-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918404 1865325
2023-01-23 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918404 1865325
2023-01-21 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-20 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-20 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 1918404 1865325
2023-01-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918402 1865322
2023-01-18 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-18 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918402 1865322
2023-01-17 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918402 1865322
2023-01-16 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-16 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918402 1865322
2023-01-13 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-13 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 5 1918402 1865322
2023-01-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918396 1865317
2023-01-11 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918396 1865317
2023-01-09 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 1918396 1865317
2023-01-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267 431
2023-01-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918396 1865316
2023-01-05 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918396 1865316
2023-01-04 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-04 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2023-01-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918396 1865316
2023-01-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918396 1865316
2023-01-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918396 1865316
2022-12-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918396 1865316
2022-12-30 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 888 785
2022-12-30 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-30 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-30 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 1918396 1865316
2022-12-30 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-29 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-29 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 888 785
2022-12-29 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-29 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-29 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 1918395 1865316
2022-12-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-12-28 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-28 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 888 785
2022-12-28 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 1918393 1865316
2022-12-27 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-27 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-27 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 1918391 1865315
2022-12-26 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-26 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918391 1865314
2022-12-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918391 1865314
2022-12-23 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-23 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-23 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-23 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 1918391 1865314
2022-12-22 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 107225 0
2022-12-22 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 1918390 1865314
2022-12-21 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-21 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 888 785
2022-12-21 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-21 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-21 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 7 1918387 1865314
2022-12-21 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-20 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-20 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 887 785
2022-12-20 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-20 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 5 1918387 1865307
2022-12-19 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-19 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-12-19 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1918383 1865302
2022-12-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13182 11199
2022-12-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918383 1865300
2022-12-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-12-16 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 107222 0
2022-12-16 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-16 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 9 1918383 1865300
2022-12-16 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-15 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-15 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-15 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 1918375 1865291
2022-12-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267 431
2022-12-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-12-14 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107219 0
2022-12-14 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-14 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-14 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 6 1918373 1865291
2022-12-13 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-13 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 886 785
2022-12-13 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-13 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 1918372 1865285
2022-12-12 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107218 0
2022-12-12 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-12 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 2 1918369 1865282
2022-12-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-12-09 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-09 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 885 785
2022-12-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 107217 0
2022-12-09 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-09 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918365 1865280
2022-12-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 13182 11199
2022-12-08 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-08 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-08 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-08 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 1918365 1865280
2022-12-07 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-07 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 884 785
2022-12-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 107214 0
2022-12-07 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-07 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 3 1918363 1865277
2022-12-06 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-06 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-06 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1918358 1865274
2022-12-05 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-05 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 2 1918358 1865272
2022-12-03 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-03 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-12-02 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 107211 0
2022-12-02 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 4 1918355 1865270
2022-12-01 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-01 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-01 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1918352 1865266
2022-11-30 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-30 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-11-30 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 884 784
2022-11-30 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 7 1918352 1865264
2022-11-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 8 0 13181 11198
2022-11-29 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-29 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 883 784
2022-11-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 107207 0
2022-11-29 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918349 1865257
2022-11-28 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 107204 0
2022-11-28 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 1918349 1865257
2022-11-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267 431
2022-11-27 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267 430
2022-11-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918348 1865255
2022-11-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-11-25 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-25 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 883 784
2022-11-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 107202 0
2022-11-25 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 16 1918348 1865255
2022-11-24 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-24 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918334 1865239
2022-11-23 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107197 0
2022-11-23 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 1 1918334 1865239
2022-11-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 13173 11198
2022-11-22 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107196 0
2022-11-22 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-22 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 1918329 1865238
2022-11-21 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-21 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 883 783
2022-11-21 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 3 1918329 1865235
2022-11-21 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918325 1865232
2022-11-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-11-18 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-18 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 883 782
2022-11-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 107195 0
2022-11-18 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 6 1918325 1865232
2022-11-18 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 13172 11196
2022-11-16 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-16 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-11-16 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 883 779
2022-11-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107190 0
2022-11-16 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 2 1918320 1865226
2022-11-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13172 11194
2022-11-15 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-15 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 1 1918313 1865224
2022-11-15 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267 430
2022-11-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13172 11193
2022-11-14 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-14 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 1918307 1865223
2022-11-13 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918306 1865219
2022-11-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-11-11 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-11 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 883 779
2022-11-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 107190 0
2022-11-11 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 5 1918306 1865219
2022-11-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 13172 11193
2022-11-10 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-10 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 883 778
2022-11-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107188 0
2022-11-10 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 2 1918302 1865214
2022-11-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267 430
2022-11-09 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 107187 0
2022-11-09 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 1 1918297 1865212
2022-11-08 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107184 0
2022-11-08 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 6 1918294 1865211
2022-11-08 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107184 0
2022-11-07 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 1918289 1865205
2022-11-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13172 11191
2022-11-06 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-05 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918289 1865202
2022-11-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-11-04 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-04 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 883 778
2022-11-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 107184 0
2022-11-04 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 3 1918289 1865202
2022-11-04 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13172 11191
2022-11-03 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-03 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 883 777
2022-11-03 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 1918285 1865199
2022-11-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267 430
2022-11-02 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-02 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-11-02 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 883 777
2022-11-02 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 6 1918283 1865198
2022-11-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 13172 11191
2022-11-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918279 1865192
2022-10-31 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107181 0
2022-10-31 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 8 1918279 1865192
2022-10-30 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-30 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-29 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-29 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-29 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 12 1918279 1865184
2022-10-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-10-28 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-28 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 883 777
2022-10-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107180 0
2022-10-28 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 8 1918279 1865172
2022-10-28 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 13172 11188
2022-10-27 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-27 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 882 775
2022-10-27 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 1918275 1865164
2022-10-27 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-26 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-10-26 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 2 882 775
2022-10-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107179 0
2022-10-26 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 1918272 1865161
2022-10-25 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-25 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 880 773
2022-10-25 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1918271 1865161
2022-10-25 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-24 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 880 772
2022-10-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107178 0
2022-10-24 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 1918271 1865159
2022-10-23 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 1918269 1865155
2022-10-22 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 0 1918268 1865153
2022-10-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-10-21 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-21 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 880 772
2022-10-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107178 0
2022-10-21 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 6 1918264 1865153
2022-10-21 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13170 11187
2022-10-20 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-20 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 880 771
2022-10-20 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 10 1918257 1865147
2022-10-19 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-19 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 880 771
2022-10-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 107178 0
2022-10-19 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 13 1918255 1865137
2022-10-19 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 1 13170 11186
2022-10-18 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-18 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 879 771
2022-10-18 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 1918250 1865124
2022-10-18 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267 430
2022-10-17 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-17 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 876 771
2022-10-17 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 3 1918249 1865121
2022-10-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 13166 11185
2022-10-16 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-15 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918244 1865118
2022-10-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-10-14 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-14 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 875 771
2022-10-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 107174 0
2022-10-14 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 9 1918244 1865118
2022-10-14 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267 430
2022-10-13 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-13 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 875 771
2022-10-13 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 6 1918234 1865109
2022-10-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13166 11183
2022-10-12 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-12 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 875 771
2022-10-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 107172 0
2022-10-12 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 5 1918231 1865103
2022-10-12 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-11 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-11 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 875 771
2022-10-11 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-11 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 1918227 1865098
2022-10-10 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107168 0
2022-10-10 Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 3 1918226 1865093
2022-10-09 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 0 1918222 1865090
2022-10-08 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918216 1865090
2022-10-07 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-07 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 874 771
2022-10-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 107167 0
2022-10-07 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 10 1918216 1865090
2022-10-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 267 430
2022-10-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 13166 11182
2022-10-06 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-06 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 5 1918207 1865080
2022-10-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13165 11182
2022-10-05 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 107164 0
2022-10-05 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 13 1918203 1865075
2022-10-05 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-04 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-10-04 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 12 1918202 1865062
2022-10-04 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13165 11181
2022-10-03 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-03 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-10-03 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 873 768
2022-10-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107161 0
2022-10-03 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 1918198 1865050
2022-10-02 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-02 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918198 1865049
2022-10-01 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-01 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 4 1918198 1865049
2022-09-30 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-30 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-09-30 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 5 873 768
2022-09-30 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 39 75 1918195 1865045
2022-09-30 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267 428
2022-09-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 13165 11181
2022-09-29 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-29 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 872 763
2022-09-29 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 12 1918156 1864970
2022-09-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 2 13163 11181
2022-09-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-09-28 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 107161 0
2022-09-28 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 13 1918153 1864958
2022-09-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 13161 11179
2022-09-27 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-27 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 872 762
2022-09-27 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 1918149 1864945
2022-09-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13159 11176
2022-09-26 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-26 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-09-26 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 1 1918147 1864942
2022-09-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918142 1864941
2022-09-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918142 1864941
2022-09-23 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-23 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-09-23 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 2 871 762
2022-09-23 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-23 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 32 1918142 1864941
2022-09-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267 427
2022-09-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13159 11175
2022-09-22 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 866 760
2022-09-22 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-22 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 16 1918125 1864909
2022-09-21 Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-09-21 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 866 759
2022-09-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107157 0
2022-09-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 8 1918115 1864893
2022-09-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 13159 11175
2022-09-20 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 866 759
2022-09-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 10 1918103 1864885
2022-09-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13157 11174
2022-09-19 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 866 759
2022-09-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 6 1918097 1864875
2022-09-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 13157 11174
2022-09-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 1918094 1864869
2022-09-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1918094 1864864
2022-09-16 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 866 759
2022-09-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107156 0
2022-09-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 6 1918094 1864864
2022-09-16 Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 13156 11174
2022-09-14 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 866 755
2022-09-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 107155 0
2022-09-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 24 15 1918089 1864858
2022-09-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 0 267 427
2022-09-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 13155 11174
2022-09-13 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 866 755
2022-09-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 1918065 1864843
2022-09-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 13154 11174
2022-09-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 0 1918063 1864841
2022-09-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 7 1918058 1864841
2022-09-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 69 8 1918054 1864834
2022-09-09 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 4 866 755
2022-09-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 107148 0
2022-09-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 16 1917985 1864826
2022-09-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 13153 11173
2022-09-08 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 859 751
2022-09-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 3 1917974 1864810
2022-09-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 3 264 427
2022-09-07 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 859 749
2022-09-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 107143 0
2022-09-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 18 1917954 1864807
2022-09-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 261 424
2022-09-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 17 13151 11173
2022-09-06 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 859 749
2022-09-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 6 1917942 1864789
2022-09-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 261 424
2022-09-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 13148 11156
2022-09-05 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 858 747
2022-09-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 6 1917934 1864783
2022-09-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1917924 1864777
2022-09-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 1917924 1864777
2022-09-02 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 858 747
2022-09-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107136 0
2022-09-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 14 1917922 1864775
2022-09-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 261 424
2022-09-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 13147 11154
2022-09-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 4 1917912 1864761
2022-08-31 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 857 747
2022-08-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 107136 0
2022-08-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 9 1917908 1864757
2022-08-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 261 421
2022-08-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 13147 11152
2022-08-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-08-30 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 857 746
2022-08-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 5 1917901 1864748
2022-08-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13145 11152
2022-08-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 4 1917895 1864743
2022-08-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 1917890 1864739
2022-08-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-08-26 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 8 857 746
2022-08-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107126 0
2022-08-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19 21 1917890 1864736
2022-08-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13145 11152
2022-08-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-08-25 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 852 738
2022-08-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107126 0
2022-08-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 177 260 1917871 1864715
2022-08-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 260 419
2022-08-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13145 11152
2022-08-24 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 852 736
2022-08-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 107126 0
2022-08-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 22 1917694 1864455
2022-08-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 260 419
2022-08-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267264 247463
2022-08-23 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 852 734
2022-08-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 12 1917684 1864433
2022-08-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267264 247463
2022-08-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107120 0
2022-08-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 8 1917679 1864421
2022-08-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13145 11151
2022-08-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1917678 1864413
2022-08-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1917678 1864413
2022-08-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267264 247462
2022-08-19 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 8 852 734
2022-08-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 16 1917678 1864413
2022-08-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 260 419
2022-08-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 2 13145 11151
2022-08-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267263 247462
2022-08-18 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 5 849 726
2022-08-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 4 1917671 1864397
2022-08-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 0 260 419
2022-08-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 13140 11149
2022-08-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267263 247462
2022-08-17 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 6 847 721
2022-08-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 107119 0
2022-08-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 14 1917663 1864393
2022-08-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 255 419
2022-08-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 2 13138 11149
2022-08-16 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 842 715
2022-08-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107111 0
2022-08-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19 17 1917655 1864379
2022-08-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 2 13135 11147
2022-08-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267263 247462
2022-08-15 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 842 714
2022-08-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107111 0
2022-08-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 6 1917636 1864362
2022-08-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13130 11145
2022-08-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 1917631 1864356
2022-08-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267263 247462
2022-08-12 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 8 842 714
2022-08-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107111 0
2022-08-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 40 48 1917630 1864356
2022-08-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 255 419
2022-08-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 13130 11144
2022-08-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267263 247461
2022-08-11 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 840 706
2022-08-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 3 1917590 1864308
2022-08-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 254 419
2022-08-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 13129 11144
2022-08-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267263 247460
2022-08-10 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 839 706
2022-08-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 107110 0
2022-08-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 21 12 1917582 1864305
2022-08-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 5 13127 11141
2022-08-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267263 247460
2022-08-09 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 7 839 706
2022-08-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 3 1917561 1864293
2022-08-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 254 418
2022-08-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13118 11136
2022-08-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267263 247460
2022-08-08 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 834 699
2022-08-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 107106 0
2022-08-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 10 1917555 1864290
2022-08-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 13118 11136
2022-08-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 1917551 1864280
2022-08-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 1917549 1864278
2022-08-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267263 247460
2022-08-05 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 5 834 699
2022-08-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 107101 0
2022-08-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 9 1917546 1864278
2022-08-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 254 418
2022-08-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 3 13117 11135
2022-08-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267263 247459
2022-08-04 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 831 694
2022-08-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 3 1917535 1864269
2022-08-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 254 418
2022-08-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 3 13112 11132
2022-08-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267263 247459
2022-08-03 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 1 830 694
2022-08-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 107099 0
2022-08-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 6 1917526 1864266
2022-08-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13109 11129
2022-08-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267263 247459
2022-08-02 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 827 693
2022-08-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 7 1917523 1864260
2022-08-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 13109 11129
2022-08-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267263 247459
2022-08-01 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 826 692
2022-08-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 4 1917512 1864253
2022-08-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13107 11129
2022-07-31 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 5 826 692
2022-07-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 7 1917503 1864249
2022-07-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 1917501 1864242
2022-07-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267263 247459
2022-07-29 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 6 826 687
2022-07-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107094 0
2022-07-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19 12 1917501 1864239
2022-07-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 252 415
2022-07-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 4 13107 11129
2022-07-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267262 247459
2022-07-28 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 820 681
2022-07-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 13 1917482 1864227
2022-07-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 5 252 414
2022-07-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 13106 11125
2022-07-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267262 247459
2022-07-27 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 2 819 680
2022-07-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 107093 0
2022-07-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 7 1917474 1864214
2022-07-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13105 11123
2022-07-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267262 247459
2022-07-26 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 4 816 678
2022-07-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 12 1917463 1864207
2022-07-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13105 11122
2022-07-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267262 247459
2022-07-25 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 814 674
2022-07-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107085 0
2022-07-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 2 1917446 1864195
2022-07-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13105 11121
2022-07-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 6 1917440 1864193
2022-07-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1917434 1864187
2022-07-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267262 247458
2022-07-22 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 10 8 814 672
2022-07-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 107084 0
2022-07-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 19 1917434 1864187
2022-07-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 251 409
2022-07-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 13105 11121
2022-07-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267262 247458
2022-07-21 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 804 664
2022-07-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 5 1917417 1864168
2022-07-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 251 409
2022-07-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13103 11118
2022-07-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267261 247458
2022-07-20 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 802 664
2022-07-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 107079 0
2022-07-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19 19 1917409 1864163
2022-07-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 19 8 13103 11118
2022-07-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267261 247458
2022-07-19 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 2 800 663
2022-07-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 10 1917390 1864144
2022-07-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 13084 11110
2022-07-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267261 247458
2022-07-18 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 798 661
2022-07-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107065 0
2022-07-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 8 1917384 1864134
2022-07-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 7 13082 11107
2022-07-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 1917379 1864126
2022-07-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 1917376 1864123
2022-07-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267260 247458
2022-07-15 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 2 798 661
2022-07-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 107065 0
2022-07-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 17 1917376 1864122
2022-07-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 249 409
2022-07-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13080 11100
2022-07-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267259 247458
2022-07-14 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 791 659
2022-07-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 1917361 1864105
2022-07-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 249 409
2022-07-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 13080 11099
2022-07-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 267258 247458
2022-07-13 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 2 791 659
2022-07-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107059 0
2022-07-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 22 1917359 1864102
2022-07-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 247 406
2022-07-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 10 6 13079 11099
2022-07-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267251 247458
2022-07-12 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 787 657
2022-07-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 8 1917344 1864080
2022-07-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 2 13069 11093
2022-07-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267251 247458
2022-07-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 107058 0
2022-07-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 7 1917339 1864072
2022-07-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 7 1917337 1864065
2022-07-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1917331 1864058
2022-07-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 267251 247458
2022-07-08 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 5 785 656
2022-07-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107056 0
2022-07-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 9 1917331 1864058
2022-07-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 247 406
2022-07-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 5 13067 11091
2022-07-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 267249 247457
2022-07-07 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 7 780 651
2022-07-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 3 1917322 1864049
2022-07-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 2 247 406
2022-07-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 13064 11086
2022-07-06 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 776 644
2022-07-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 107055 0
2022-07-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 10 1917316 1864046
2022-07-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 13063 11086
2022-07-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 267249 247455
2022-07-04 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 776 643
2022-07-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 2 1917302 1864036
2022-07-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 244 404
2022-07-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13062 11085
2022-07-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1917298 1864034
2022-07-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 2 1917298 1864032
2022-07-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267249 247453
2022-07-01 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 5 776 640
2022-07-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 107050 0
2022-07-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 14 1917292 1864030
2022-07-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 244 404
2022-07-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13062 11084
2022-06-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267249 247453
2022-06-30 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 769 635
2022-06-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 10 1917276 1864016
2022-06-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 3 244 404
2022-06-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 13062 11083
2022-06-29 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 768 634
2022-06-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 107049 0
2022-06-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 13 1917263 1864006
2022-06-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 15 13061 11083
2022-06-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267249 247453
2022-06-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 1917252 1863993
2022-06-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267249 247453
2022-06-27 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 766 633
2022-06-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 107042 0
2022-06-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 7 1917251 1863989
2022-06-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 5 1917246 1863982
2022-06-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 1917238 1863977
2022-06-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 267248 247453
2022-06-24 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 8 766 632
2022-06-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 107040 0
2022-06-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 26 1917236 1863977
2022-06-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 238 401
2022-06-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 13059 11068
2022-06-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267247 247451
2022-06-23 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 765 624
2022-06-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 12 1917226 1863951
2022-06-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 237 400
2022-06-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 13058 11066
2022-06-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267247 247451
2022-06-22 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 765 623
2022-06-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 13 0 107037 0
2022-06-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 12 1917220 1863939
2022-06-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 235 397
2022-06-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 5 13058 11063
2022-06-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267247 247451
2022-06-21 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 4 765 621
2022-06-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 10 1917218 1863927
2022-06-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 13054 11058
2022-06-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267247 247450
2022-06-20 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 764 617
2022-06-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 3 1917212 1863917
2022-06-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 13052 11057
2022-06-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267247 247450
2022-06-17 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 8 764 615
2022-06-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 107024 0
2022-06-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 38 1917208 1863914
2022-06-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 235 397
2022-06-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 13051 11057
2022-06-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 267247 247450
2022-06-16 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 757 607
2022-06-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 107020 0
2022-06-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 13 1917195 1863876
2022-06-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 235 397
2022-06-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 13051 11055
2022-06-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267245 247450
2022-06-15 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 757 607
2022-06-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 107020 0
2022-06-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 15 1917190 1863863
2022-06-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 24 13051 11053
2022-06-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267245 247450
2022-06-14 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 756 604
2022-06-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 3 1917174 1863848
2022-06-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 13042 11029
2022-06-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267245 247450
2022-06-13 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 756 602
2022-06-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 4 1917167 1863845
2022-06-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 1917162 1863841
2022-06-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267245 247449
2022-06-10 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 5 756 601
2022-06-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 107014 0
2022-06-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 26 1917161 1863839
2022-06-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 235 396
2022-06-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 2 13042 11028
2022-06-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 267245 247449
2022-06-09 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 5 756 596
2022-06-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 10 1917149 1863813
2022-06-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 4 235 396
2022-06-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 13040 11026
2022-06-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267245 247447
2022-06-08 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 4 754 591
2022-06-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 107012 0
2022-06-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 7 1917146 1863803
2022-06-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 13 13040 11024
2022-06-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267245 247447
2022-06-07 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 11 5 752 587
2022-06-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 10 1917139 1863796
2022-06-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 267244 247447
2022-06-06 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 741 582
2022-06-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 59 1917134 1863786
2022-06-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 13 13031 11011
2022-06-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 5 1917121 1863727
2022-06-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 267242 247447
2022-06-03 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 12 739 581
2022-06-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 40314 0
2022-06-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 106994 0
2022-06-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 21 1917117 1863722
2022-06-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 230 392
2022-06-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 6 13031 10998
2022-06-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267242 247444
2022-06-02 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 732 569
2022-06-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23 38 1917105 1863701
2022-06-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 229 392
2022-06-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 13029 10992
2022-06-01 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 730 569
2022-06-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 106993 0
2022-06-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 15 1917082 1863663
2022-05-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 267242 247443
2022-05-31 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 2 728 568
2022-05-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 10 1917072 1863648
2022-05-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 2 13027 10989
2022-05-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267242 247441
2022-05-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 15 1917056 1863638
2022-05-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 1917044 1863623
2022-05-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 1917042 1863622
2022-05-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 228 390
2022-05-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267242 247441
2022-05-27 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 16 725 566
2022-05-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 40314 0
2022-05-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 106984 0
2022-05-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 38 1917039 1863622
2022-05-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 3 228 390
2022-05-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 13025 10987
2022-05-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 267241 247441
2022-05-26 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 719 550
2022-05-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 18 1917024 1863584
2022-05-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 6 227 387
2022-05-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 8 13024 10986
2022-05-25 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 2 718 547
2022-05-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 106979 0
2022-05-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 24 1917011 1863566
2022-05-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 14 36 13022 10978
2022-05-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267241 247438
2022-05-24 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 2 716 545
2022-05-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 18 1917001 1863542
2022-05-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 13008 10942
2022-05-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267241 247438
2022-05-23 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 712 543
2022-05-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106961 0
2022-05-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 7 1916988 1863524
2022-05-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13006 10939
2022-05-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 7 1916981 1863517
2022-05-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 1916979 1863510
2022-05-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 225 381
2022-05-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267241 247438
2022-05-20 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 15 711 543
2022-05-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40313 0
2022-05-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 106961 0
2022-05-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22 32 1916976 1863510
2022-05-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 225 381
2022-05-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 10 13006 10939
2022-05-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 267240 247438
2022-05-19 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 706 528
2022-05-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 15 1916954 1863478
2022-05-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 2 225 380
2022-05-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 4 13000 10929
2022-05-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267240 247435
2022-05-18 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 705 527
2022-05-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 106957 0
2022-05-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 39 1916950 1863463
2022-05-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 12 16 12999 10925
2022-05-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267240 247435
2022-05-17 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 1 705 527
2022-05-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 29 1916935 1863424
2022-05-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 12 12987 10909
2022-05-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 267240 247435
2022-05-16 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 701 526
2022-05-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 9 1916931 1863395
2022-05-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1916925 1863386
2022-05-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267239 247434
2022-05-13 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 701 526
2022-05-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 40311 0
2022-05-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 106950 0
2022-05-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 30 87 1916925 1863384
2022-05-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 223 378
2022-05-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 4 12985 10897
2022-05-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 267238 247434
2022-05-12 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 700 523
2022-05-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 24 1916895 1863297
2022-05-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 5 223 377
2022-05-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 12983 10893
2022-05-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267238 247430
2022-05-11 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 8 698 522
2022-05-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 106946 0
2022-05-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 21 1916890 1863273
2022-05-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 221 372
2022-05-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 19 12981 10890
2022-05-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267238 247430
2022-05-10 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 5 692 514
2022-05-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 20 1916878 1863252
2022-05-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 12979 10871
2022-05-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 267238 247430
2022-05-09 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 688 509
2022-05-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 7 1916865 1863232
2022-05-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 6 12979 10866
2022-05-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 1916855 1863225
2022-05-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 221 372
2022-05-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267238 247428
2022-05-06 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 19 687 509
2022-05-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 40307 0
2022-05-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 106935 0
2022-05-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 37 37 1916853 1863225
2022-05-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 221 372
2022-05-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 4 12978 10860
2022-05-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 267238 247427
2022-05-05 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 3 680 490
2022-05-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 36 1916816 1863188
2022-05-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 1 12977 10856
2022-05-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267237 247426
2022-05-04 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 4 677 487
2022-05-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 106932 0
2022-05-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 28 54 1916803 1863152
2022-05-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 221 372
2022-05-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 14 47 12973 10855
2022-05-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 267237 247426
2022-05-03 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 13 675 483
2022-05-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 40301 0
2022-05-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 18 1916775 1863098
2022-05-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 8 12959 10808
2022-05-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267236 247424
2022-05-02 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 669 470
2022-05-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 18 1916767 1863080
2022-05-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 1916760 1863062
2022-04-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1916758 1863062
2022-04-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 220 372
2022-04-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267236 247423
2022-04-29 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 13 30 669 470
2022-04-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 106918 0
2022-04-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 39 63 1916758 1863060
2022-04-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 219 372
2022-04-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 8 12958 10800
2022-04-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 267236 247422
2022-04-28 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 5 656 440
2022-04-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 26 29 1916719 1862997
2022-04-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 219 367
2022-04-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 12956 10792
2022-04-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267234 247421
2022-04-27 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 21 650 435
2022-04-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 106910 0
2022-04-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 40 1916693 1862968
2022-04-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 219 366
2022-04-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 27 12956 10790
2022-04-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 2 267234 247421
2022-04-26 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 25 645 414
2022-04-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 40297 0
2022-04-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19 22 1916678 1862928
2022-04-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 11 12949 10763
2022-04-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267232 247419
2022-04-25 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 645 389
2022-04-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 29 1916659 1862906
2022-04-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 18 1916645 1862877
2022-04-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 1916643 1862859
2022-04-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 219 366
2022-04-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267231 247419
2022-04-22 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 21 30 644 387
2022-04-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 40296 0
2022-04-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 106899 0
2022-04-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 43 83 1916642 1862857
2022-04-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 7 219 366
2022-04-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 30 12942 10752
2022-04-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 267231 247418
2022-04-21 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 19 623 357
2022-04-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 49 1916599 1862774
2022-04-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 7 12936 10722
2022-04-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267230 247416
2022-04-20 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 8 16 622 338
2022-04-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 106889 0
2022-04-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22 72 1916590 1862725
2022-04-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 14 40 12935 10715
2022-04-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 267230 247416
2022-04-19 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 13 614 322
2022-04-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40293 0
2022-04-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 26 1916568 1862653
2022-04-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 20 12921 10675
2022-04-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 0 1916552 1862627
2022-04-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 12916 10655
2022-04-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 13 1916546 1862627
2022-04-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 5 1916545 1862614
2022-04-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 218 359
2022-04-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 1916543 1862609
2022-04-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 267230 247415
2022-04-14 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 14 613 309
2022-04-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 106880 0
2022-04-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 40 55 1916543 1862609
2022-04-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 218 359
2022-04-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 3 12916 10655
2022-04-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 267229 247414
2022-04-13 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 9 606 295
2022-04-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 25 0 106876 0
2022-04-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 33 47 1916503 1862554
2022-04-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 14 56 12912 10652
2022-04-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267228 247413
2022-04-12 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 18 601 286
2022-04-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 149 214 1916470 1862507
2022-04-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 12898 10596
2022-04-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 267227 247413
2022-04-11 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 5 594 268
2022-04-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106851 0
2022-04-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 29 1916321 1862293
2022-04-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 28 1916309 1862264
2022-04-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 1916299 1862236
2022-04-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 218 354
2022-04-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 2 267227 247411
2022-04-08 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 29 106 593 263
2022-04-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 40291 0
2022-04-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 106851 0
2022-04-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 45 94 1916298 1862231
2022-04-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 218 353
2022-04-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 5 12896 10593
2022-04-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 6 6 267225 247409
2022-04-07 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 10 38 564 157
2022-04-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 34 69 1916253 1862137
2022-04-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 5 218 352
2022-04-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 5 12893 10588
2022-04-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 5 267219 247403
2022-04-06 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 12 554 119
2022-04-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 13 0 106842 0
2022-04-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 44 68 1916219 1862068
2022-04-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 217 347
2022-04-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 11 12888 10583
2022-04-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 267219 247398
2022-04-05 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 19 45 551 107
2022-04-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40288 0
2022-04-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22 49 1916175 1862000
2022-04-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 19 25 12884 10572
2022-04-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 267218 247398
2022-04-04 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 9 532 62
2022-04-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 41 1916153 1861951
2022-04-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 6 1916137 1861910
2022-04-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 6 1916125 1861904
2022-04-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 3 217 347
2022-04-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 6 267217 247396
2022-04-01 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 63 17 531 53
2022-04-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 40286 0
2022-04-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 106829 0
2022-04-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 52 104 1916120 1861898
2022-04-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 216 344
2022-04-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 12 8 12865 10547
2022-03-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 7 267216 247390
2022-03-31 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 13 17 468 36
2022-03-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 106823 0
2022-03-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 55 111 1916068 1861794
2022-03-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 10 216 344
2022-03-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 14 12853 10539
2022-03-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 10 267216 247383
2022-03-30 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 19 0 455 19
2022-03-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 19 0 106816 0
2022-03-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 45 89 1916013 1861683
2022-03-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 214 334
2022-03-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 22 90 12849 10525
2022-03-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 267216 247373
2022-03-29 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 16 2 436 19
2022-03-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40283 0
2022-03-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 40 1915968 1861594
2022-03-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 7 214 334
2022-03-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 15 18 12827 10435
2022-03-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 6 267215 247372
2022-03-28 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 5 420 17
2022-03-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 28 51 1915951 1861554
2022-03-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 5 12812 10417
2022-03-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23 37 1915923 1861503
2022-03-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 8 1915900 1861466
2022-03-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 207 327
2022-03-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 3 12807 10412
2022-03-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 8 267214 247366
2022-03-25 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 71 2 416 12
2022-03-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 40281 0
2022-03-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 106797 0
2022-03-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 51 130 1915898 1861458
2022-03-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 207 323
2022-03-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 9 12803 10409
2022-03-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 267213 247358
2022-03-24 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 21 10 345 10
2022-03-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 106793 0
2022-03-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 77 173 1915847 1861328
2022-03-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 8 205 322
2022-03-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 6 12800 10400
2022-03-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 267213 247354
2022-03-23 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 324 0
2022-03-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 106792 0
2022-03-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 79 161 1915770 1861155
2022-03-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 203 314
2022-03-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 40 94 12800 10394
2022-03-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 267213 247354
2022-03-22 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 314 0
2022-03-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 40274 0
2022-03-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106778 0
2022-03-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22 71 1915691 1860994
2022-03-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 203 314
2022-03-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 22 12760 10300
2022-03-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4 3 267212 247352
2022-03-21 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 296 0
2022-03-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106778 0
2022-03-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 29 85 1915669 1860923
2022-03-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 6 12755 10278
2022-03-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 106778 0
2022-03-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 27 1915640 1860838
2022-03-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106776 0
2022-03-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 16 1915626 1860811
2022-03-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 202 314
2022-03-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3 8 267208 247349
2022-03-18 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 123 0 286 0
2022-03-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40274 0
2022-03-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 106776 0
2022-03-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 82 212 1915618 1860795
2022-03-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 202 313
2022-03-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 13 20 12750 10272
2022-03-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 267205 247341
2022-03-17 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 39 0 163 0
2022-03-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 106774 0
2022-03-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 60 188 1915536 1860583
2022-03-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 21 202 311
2022-03-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 12 12737 10252
2022-03-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4 7 267204 247339
2022-03-16 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 124 0
2022-03-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 106766 0
2022-03-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 50 213 1915476 1860395
2022-03-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 197 290
2022-03-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 32 149 12733 10240
2022-03-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 4 267200 247332
2022-03-15 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 34 0 116 0
2022-03-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 40272 0
2022-03-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 106749 0
2022-03-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 28 139 1915426 1860182
2022-03-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 197 286
2022-03-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 30 12701 10091
2022-03-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 6 267199 247328
2022-03-14 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 82 0
2022-03-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 20 0 106748 0
2022-03-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18 118 1915398 1860043
2022-03-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 197 286
2022-03-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 11 44 12699 10061
2022-03-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 106728 0
2022-03-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 52 1915380 1859925
2022-03-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 12688 10017
2022-03-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 267198 247322
2022-03-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 11 1915367 1859873
2022-03-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 197 286
2022-03-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 11 267198 247318
2022-03-11 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 65 0
2022-03-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 40271 0
2022-03-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 106725 0
2022-03-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 75 318 1915366 1859862
2022-03-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 12 197 285
2022-03-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 78 12687 10016
2022-03-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 8 267196 247307
2022-03-10 Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 48 0 48 0
2022-03-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 106721 0
2022-03-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 47 199 1915291 1859544
2022-03-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 195 273
2022-03-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 10 12680 9938
2022-03-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 12 267195 247299
2022-03-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 13 0 106707 0
2022-03-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 73 314 1915244 1859345
2022-03-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 195 273
2022-03-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 55 299 12680 9928
2022-03-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 4 267190 247287
2022-03-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 40268 0
2022-03-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106694 0
2022-03-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 29 177 1915171 1859031
2022-03-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 195 271
2022-03-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 46 12625 9629
2022-03-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 19 267189 247283
2022-03-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 106694 0
2022-03-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 33 190 1915142 1858854
2022-03-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 194 271
2022-03-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 6 12619 9583
2022-03-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 106693 0
2022-03-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 70 1915109 1858664
2022-03-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 106693 0
2022-03-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23 59 1915100 1858594
2022-03-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 194 271
2022-03-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 26 267188 247264
2022-03-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40268 0
2022-03-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 106691 0
2022-03-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 110 439 1915077 1858535
2022-03-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 19 194 267
2022-03-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 8 56 12619 9577
2022-03-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3 20 267186 247238
2022-03-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 106681 0
2022-03-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 50 297 1914967 1858096
2022-03-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 13 191 248
2022-03-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 36 12611 9521
2022-03-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 21 267183 247218
2022-03-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 106673 0
2022-03-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 71 472 1914917 1857799
2022-03-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 187 235
2022-03-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 13 174 12606 9485
2022-03-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 12 267178 247197
2022-03-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 106664 0
2022-03-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 45 299 1914846 1857327
2022-03-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 187 235
2022-03-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 10 107 12593 9311
2022-02-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 28 267176 247185
2022-02-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 106661 0
2022-02-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 60 277 1914801 1857028
2022-02-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 187 230
2022-02-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 28 12583 9204
2022-02-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 20 267171 247157
2022-02-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 106655 0
2022-02-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 57 149 1914741 1856751
2022-02-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 36 12582 9176
2022-02-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 12 267171 247137
2022-02-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 106647 0
2022-02-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 104 1914684 1856602
2022-02-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 5 187 228
2022-02-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 6 43 267170 247125
2022-02-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40266 0
2022-02-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 106641 0
2022-02-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 198 973 1914664 1856498
2022-02-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 12 185 223
2022-02-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 80 12579 9140
2022-02-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 31 267164 247082
2022-02-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 106626 0
2022-02-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 85 548 1914466 1855525
2022-02-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 13 185 211
2022-02-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 20 89 12570 9060
2022-02-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 7 49 267163 247051
2022-02-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 106616 0
2022-02-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 99 661 1914381 1854977
2022-02-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 183 198
2022-02-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 35 264 12550 8971
2022-02-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 35 267156 247002
2022-02-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40264 0
2022-02-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 106607 0
2022-02-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 58 450 1914282 1854316
2022-02-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 14 183 198
2022-02-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 26 178 12515 8707
2022-02-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 10 23 267154 246967
2022-02-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 106601 0
2022-02-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 116 587 1914224 1853866
2022-02-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 41 12489 8529
2022-02-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 13 267144 246944
2022-02-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 106598 0
2022-02-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 65 347 1914108 1853279
2022-02-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 13 12482 8488
2022-02-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 20 267142 246931
2022-02-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 106591 0
2022-02-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 54 275 1914043 1852932
2022-02-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 10 12482 8475
2022-02-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 7 47 267140 246911
2022-02-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 40262 0
2022-02-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 106581 0
2022-02-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 305 1758 1913989 1852657
2022-02-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 10 174 184
2022-02-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 28 228 12478 8465
2022-02-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 29 267133 246864
2022-02-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40255 0
2022-02-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 106566 0
2022-02-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 161 829 1913684 1850899
2022-02-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 21 173 174
2022-02-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 15 229 12450 8237
2022-02-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 35 267133 246835
2022-02-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 106549 0
2022-02-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 205 972 1913523 1850070
2022-02-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 11 170 153
2022-02-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 81 424 12435 8008
2022-02-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 14 267128 246800
2022-02-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 106534 0
2022-02-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 121 761 1913318 1849098
2022-02-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 167 142
2022-02-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 45 252 12354 7584
2022-02-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 8 31 267126 246786
2022-02-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 16 0 106528 0
2022-02-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 120 565 1913197 1848337
2022-02-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 167 142
2022-02-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 44 12309 7332
2022-02-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 37 267118 246755
2022-02-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 12 0 106512 0
2022-02-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 75 283 1913077 1847772
2022-02-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 167 142
2022-02-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 19 12304 7288
2022-02-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 38 267116 246718
2022-02-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 34 0 106500 0
2022-02-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 118 530 1913002 1847489
2022-02-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 167 142
2022-02-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 18 12298 7269
2022-02-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 8 102 267114 246680
2022-02-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 40253 0
2022-02-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 25 0 106466 0
2022-02-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 497 1457 1912884 1846959
2022-02-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 11 167 142
2022-02-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 44 361 12295 7251
2022-02-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 7 43 267106 246578
2022-02-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 106441 0
2022-02-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 223 1122 1912387 1845502
2022-02-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 15 22 163 131
2022-02-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 38 250 12251 6890
2022-02-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 28 103 267099 246535
2022-02-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 37 0 106431 0
2022-02-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 351 1092 1912164 1844380
2022-02-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 148 109
2022-02-09 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 89 357 12213 6640
2022-02-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 25 267071 246432
2022-02-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 22 0 106394 0
2022-02-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 205 973 1911813 1843288
2022-02-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 99 558 12124 6283
2022-02-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 11 29 267066 246407
2022-02-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 28 0 106372 0
2022-02-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 292 1840 1911608 1842315
2022-02-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 33 390 12025 5725
2022-02-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 16 267055 246378
2022-02-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 45 0 106344 0
2022-02-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 126 346 1911316 1840475
2022-02-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 84 310 11992 5335
2022-02-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 39 267053 246362
2022-02-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 32 0 106299 0
2022-02-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 156 574 1911190 1840129
2022-02-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 26 133 11908 5025
2022-02-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 25 114 267048 246323
2022-02-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 40238 0
2022-02-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 47 0 106267 0
2022-02-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 592 1635 1911034 1839555
2022-02-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 10 148 109
2022-02-04 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 125 278 11882 4892
2022-02-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 10 56 267023 246209
2022-02-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 12 0 40236 0
2022-02-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 52 0 106220 0
2022-02-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 458 1381 1910442 1837920
2022-02-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 10 14 144 99
2022-02-03 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 65 319 11757 4614
2022-02-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 21 77 267013 246153
2022-02-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 50 0 106168 0
2022-02-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 414 1199 1909984 1836539
2022-02-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 35 80 134 85
2022-02-02 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 87 401 11692 4295
2022-02-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 13 86 266992 246076
2022-02-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 38 0 106118 0
2022-02-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 382 1228 1909570 1835340
2022-02-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 65 5 99 5
2022-02-01 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 139 447 11605 3894
2022-01-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 29 128 266979 245990
2022-01-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 40224 0
2022-01-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 52 0 106080 0
2022-01-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 706 2370 1909188 1834112
2022-01-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 34 0
2022-01-31 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 153 403 11466 3447
2022-01-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4 24 266950 245862
2022-01-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 106028 0
2022-01-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 220 416 1908482 1831742
2022-01-30 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 2 11313 3044
2022-01-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 37 45 266946 245838
2022-01-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 54 0 106013 0
2022-01-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 407 892 1908262 1831326
2022-01-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 313 942 11307 3042
2022-01-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 37 79 266909 245793
2022-01-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 40207 0
2022-01-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 112 0 105959 0
2022-01-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1290 2061 1907855 1830434
2022-01-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 0 34 0
2022-01-28 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 422 780 10994 2100
2022-01-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 54 54 266872 245714
2022-01-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 57 0 105847 0
2022-01-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 922 1570 1906565 1828373
2022-01-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 29 0 29 0
2022-01-27 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 535 738 10572 1320
2022-01-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 55 66 266818 245660
2022-01-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 22 0 40206 0
2022-01-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 104 0 105790 0
2022-01-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1177 2086 1905643 1826803
2022-01-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-01-26 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 165 302 10037 582
2022-01-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 51 76 266763 245594
2022-01-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 83 0 105686 0
2022-01-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1376 1404 1904466 1824717
2022-01-25 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 337 1 9872 280
2022-01-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 42 89 266712 245518
2022-01-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 27 0 40184 0
2022-01-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 50 0 105603 0
2022-01-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 846 1304 1903090 1823313
2022-01-24 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 33 0 9535 279
2022-01-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 27 34 266670 245429
2022-01-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 125 0 105553 0
2022-01-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 345 232 1902244 1822009
2022-01-23 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 8 0 9502 279
2022-01-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 15 13 266643 245395
2022-01-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 68 0 105428 0
2022-01-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 929 1114 1901899 1821777
2022-01-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 27 0 9494 279
2022-01-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 42 110 266628 245382
2022-01-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 40157 0
2022-01-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 138 0 105360 0
2022-01-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1649 1798 1900970 1820663
2022-01-21 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 236 100 9467 279
2022-01-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 39 46 266586 245272
2022-01-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 167 0 105222 0
2022-01-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1306 1401 1899321 1818865
2022-01-20 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 355 18 9231 179
2022-01-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 64 181 266547 245226
2022-01-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 118 0 105055 0
2022-01-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1200 2071 1898015 1817464
2022-01-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-01-19 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 411 49 8876 161
2022-01-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 41 79 266483 245045
2022-01-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 40149 0
2022-01-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 159 0 104937 0
2022-01-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 960 1921 1896815 1815393
2022-01-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1057 25 8465 112
2022-01-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 46 140 266442 244966
2022-01-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 55 0 40146 0
2022-01-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 80 0 104778 0
2022-01-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1036 2038 1895855 1813472
2022-01-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 989 5 7408 87
2022-01-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 14 68 266396 244826
2022-01-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 334 0 104698 0
2022-01-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 501 785 1894819 1811434
2022-01-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 619 2 6419 82
2022-01-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 33 49 266382 244758
2022-01-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 161 0 104364 0
2022-01-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1766 2123 1894318 1810649
2022-01-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 322 9 5800 80
2022-01-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 81 246 266349 244709
2022-01-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 40091 0
2022-01-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 205 0 104203 0
2022-01-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2209 3741 1892552 1808526
2022-01-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 186 0 5478 71
2022-01-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 68 118 266268 244463
2022-01-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 145 0 103998 0
2022-01-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1373 2604 1890343 1804785
2022-01-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-01-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 443 36 5292 71
2022-01-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 55 189 266200 244345
2022-01-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 199 0 103853 0
2022-01-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1602 2977 1888970 1802181
2022-01-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 197 6 4849 35
2022-01-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 75 243 266145 244156
2022-01-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 31 0 40081 0
2022-01-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 139 0 103654 0
2022-01-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1348 3001 1887368 1799204
2022-01-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 626 10 4652 29
2022-01-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 103 331 266070 243913
2022-01-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 88 0 40050 0
2022-01-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 103515 0
2022-01-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1354 3333 1886020 1796203
2022-01-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 509 7 4026 19
2022-01-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 77 362 265967 243582
2022-01-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 130 0 103445 0
2022-01-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 652 1107 1884666 1792870
2022-01-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 81 145 265890 243220
2022-01-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 198 0 103315 0
2022-01-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1083 2420 1884014 1791763
2022-01-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 467 0 3517 12
2022-01-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 87 142 265809 243075
2022-01-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 39962 0
2022-01-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 316 0 103117 0
2022-01-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2118 4335 1882931 1789343
2022-01-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1252 1 3050 12
2022-01-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 54 18 265722 242933
2022-01-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 102801 0
2022-01-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 326 535 1880813 1785008
2022-01-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1646 5 1798 11
2022-01-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 117 296 265668 242915
2022-01-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 155 0 102800 0
2022-01-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2226 3693 1880487 1784473
2022-01-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-01-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 152 6 152 6
2022-01-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 176 293 265551 242619
2022-01-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 39956 0
2022-01-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 134 0 102645 0
2022-01-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1694 3362 1878261 1780780
2022-01-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 131 216 265375 242326
2022-01-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 213 0 102511 0
2022-01-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1278 3680 1876567 1777418
2022-01-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 12 70 265244 242110
2022-01-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 245 459 1875289 1773738
2022-01-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 56 132 1875044 1773279
2021-12-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 50 21 265232 242040
2021-12-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 26 0 39945 0
2021-12-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 102298 0
2021-12-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 644 1076 1874988 1773147
2021-12-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 36 92 265182 242019
2021-12-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 83 0 102295 0
2021-12-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1635 3096 1874344 1772071
2021-12-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 46 96 265146 241927
2021-12-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 65 0 102212 0
2021-12-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1992 3839 1872709 1768975
2021-12-29 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-12-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 97 232 265100 241831
2021-12-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 74 0 102147 0
2021-12-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1971 4672 1870717 1765136
2021-12-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 51 257 265003 241599
2021-12-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 91 0 102073 0
2021-12-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1124 4565 1868746 1760464
2021-12-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 34 42 1867622 1755899
2021-12-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 97 141 1867588 1755857
2021-12-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 30 22 1867491 1755716
2021-12-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 66 55 264952 241342
2021-12-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 195 0 101982 0
2021-12-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1003 2278 1867461 1755694
2021-12-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 156 271 264886 241287
2021-12-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 39919 0
2021-12-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 161 0 101787 0
2021-12-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2224 4687 1866458 1753416
2021-12-22 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-12-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 62 87 264730 241016
2021-12-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 144 0 101626 0
2021-12-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2380 5570 1864234 1748729
2021-12-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 151 168 264668 240929
2021-12-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 21 0 39918 0
2021-12-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 192 0 101482 0
2021-12-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2313 5472 1861854 1743159
2021-12-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 133 350 264517 240761
2021-12-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 262 0 101290 0
2021-12-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1057 2175 1859541 1737687
2021-12-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 49 100 264384 240411
2021-12-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 39897 0
2021-12-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 337 0 101028 0
2021-12-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1677 3229 1858484 1735512
2021-12-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 110 349 264335 240311
2021-12-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 41 0 39891 0
2021-12-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 237 0 100691 0
2021-12-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2807 6024 1856807 1732283
2021-12-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 135 255 264225 239962
2021-12-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 39850 0
2021-12-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 187 0 100454 0
2021-12-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2522 3667 1854000 1726259
2021-12-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-12-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 197 129 264090 239707
2021-12-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 20 0 39832 0
2021-12-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 295 0 100267 0
2021-12-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2876 2279 1851478 1722592
2021-12-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 220 231 263893 239578
2021-12-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 39812 0
2021-12-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 340 0 99972 0
2021-12-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2307 3107 1848602 1720313
2021-12-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 174 175 263673 239347
2021-12-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 39801 0
2021-12-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 196 0 99632 0
2021-12-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2159 2858 1846295 1717206
2021-12-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 97 36 263499 239172
2021-12-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 155 0 99436 0
2021-12-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1256 1085 1844136 1714348
2021-12-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 114 101 263402 239136
2021-12-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 41 0 39793 0
2021-12-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 655 0 99281 0
2021-12-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2542 2261 1842880 1713263
2021-12-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 114 242 263288 239035
2021-12-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 39752 0
2021-12-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 520 0 98626 0
2021-12-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3360 4299 1840338 1711002
2021-12-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 113 154 263174 238793
2021-12-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 39743 0
2021-12-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 680 0 98106 0
2021-12-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2768 2764 1836978 1706703
2021-12-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 178 199 263061 238639
2021-12-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 63 0 39735 0
2021-12-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 337 0 97426 0
2021-12-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2308 2102 1834210 1703939
2021-12-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 113 175 262883 238440
2021-12-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 39672 0
2021-12-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 365 0 97089 0
2021-12-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1921 1696 1831902 1701837
2021-12-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 89 91 262770 238265
2021-12-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 39670 0
2021-12-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 383 0 96724 0
2021-12-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1661 1506 1829981 1700141
2021-12-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-12-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 64 12 262681 238174
2021-12-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 560 0 96341 0
2021-12-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 885 689 1828320 1698635
2021-12-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 165 70 262617 238162
2021-12-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 39652 0
2021-12-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 916 0 95781 0
2021-12-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2087 1255 1827435 1697946
2021-12-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 184 143 262452 238092
2021-12-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 58 0 39634 0
2021-12-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 941 0 94865 0
2021-12-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3818 2272 1825348 1696691
2021-12-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 98 67 262268 237949
2021-12-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 16 0 39576 0
2021-12-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 678 0 93924 0
2021-12-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2850 1589 1821530 1694419
2021-12-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 109 115 262170 237882
2021-12-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 130 0 39560 0
2021-12-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 937 0 93246 0
2021-12-01