Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Deň Vakcína Δ 1. dávka Δ 2. dávka Σ 1. dávka Σ 2. dávka
2021-07-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 59 25 1532050 1335117
2021-07-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 72 437391 404071
2021-07-27 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 125 0 15453 11399
2021-07-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 527 963 236691 195162
2021-07-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 260 0 9095 0
2021-07-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 188 0 17966 0
2021-07-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2093 4886 1531991 1335092
2021-07-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 91 437391 403999
2021-07-26 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 181 87 15328 11399
2021-07-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 584 1216 236164 194199
2021-07-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 129 0 8835 0
2021-07-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 17778 0
2021-07-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2731 3945 1529898 1330206
2021-07-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 321 437391 403908
2021-07-25 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 15147 11312
2021-07-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 235580 192983
2021-07-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 778 0 8706 0
2021-07-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 759 0 17778 0
2021-07-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2316 6916 1527167 1326261
2021-07-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1011 437391 403587
2021-07-24 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 28 389 15147 11312
2021-07-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 83 240 235580 192983
2021-07-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1020 0 7928 0
2021-07-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 281 0 17019 0
2021-07-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2577 5129 1524851 1319345
2021-07-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2865 437391 402576
2021-07-23 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 133 890 15119 10923
2021-07-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 718 1947 235497 192743
2021-07-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 6908 0
2021-07-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16738 0
2021-07-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3164 6372 1522274 1314216
2021-07-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 95 437391 399711
2021-07-22 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 427 66 14986 10033
2021-07-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 688 1364 234779 190796
2021-07-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 771 0 6908 0
2021-07-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 266 0 16738 0
2021-07-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3295 4743 1519110 1307844
2021-07-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 378 437391 399616
2021-07-21 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 119 0 14559 9967
2021-07-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 778 1234 234091 189432
2021-07-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 400 0 6137 0
2021-07-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16472 0
2021-07-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3610 5345 1515815 1303101
2021-07-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 40 437391 399238
2021-07-20 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 122 4 14440 9967
2021-07-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 779 1817 233313 188198
2021-07-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 144 0 5737 0
2021-07-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16472 0
2021-07-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3849 6615 1512205 1297756
2021-07-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 87 437391 399198
2021-07-19 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 90 6 14318 9963
2021-07-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 677 1656 232534 186381
2021-07-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 5593 0
2021-07-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16472 0
2021-07-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4171 5863 1508356 1291141
2021-07-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1465 437391 399111
2021-07-18 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 635 14228 9957
2021-07-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 329 1300 231857 184725
2021-07-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 332 0 5593 0
2021-07-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16472 0
2021-07-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1550 5139 1504185 1285278
2021-07-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 3440 437391 397646
2021-07-17 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 35 609 14228 9322
2021-07-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 231528 183425
2021-07-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 488 0 5261 0
2021-07-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2446 0 16472 0
2021-07-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4177 7545 1502635 1280139
2021-07-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 306 4779 437382 394206
2021-07-16 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 280 133 14193 8713
2021-07-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 870 1789 231528 183425
2021-07-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 439 0 4773 0
2021-07-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 40 0 14026 0
2021-07-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5655 7083 1498458 1272594
2021-07-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 946 437076 389427
2021-07-15 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 3 866 13913 8580
2021-07-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1122 2015 230658 181636
2021-07-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 311 0 4334 0
2021-07-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 180 0 13986 0
2021-07-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6060 7334 1492803 1265511
2021-07-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 561 437076 388481
2021-07-14 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 127 13910 7714
2021-07-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1000 1918 229536 179621
2021-07-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4023 0
2021-07-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13806 0
2021-07-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8644 7077 1486743 1258177
2021-07-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 106 437076 387920
2021-07-13 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 43 621 13910 7587
2021-07-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1086 2224 228536 177703
2021-07-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4023 0
2021-07-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 13806 0
2021-07-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7633 7224 1478099 1251100
2021-07-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 864 437076 387814
2021-07-12 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 6 144 13867 6966
2021-07-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1140 1812 227450 175479
2021-07-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1193 0 4023 0
2021-07-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2749 0 13736 0
2021-07-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8363 9421 1470466 1243876
2021-07-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7759 437076 386950
2021-07-11 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 412 765 13861 6822
2021-07-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 446 644 226310 173667
2021-07-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1661 0 2830 0
2021-07-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4532 0 10987 0
2021-07-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5736 9663 1462103 1234455
2021-07-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 6975 437076 379191
2021-07-10 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 820 633 13449 6057
2021-07-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 225864 173023
2021-07-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1169 0 1169 0
2021-07-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 6455 0
2021-07-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8207 10290 1456367 1224792
2021-07-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7156 437076 372216
2021-07-09 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 889 157 12629 5424
2021-07-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1295 2275 225864 173023
2021-07-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-07-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 490 0 6455 0
2021-07-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8521 9099 1448160 1214502
2021-07-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1668 437076 365060
2021-07-08 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 4 816 11740 5267
2021-07-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1626 2393 224569 170748
2021-07-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-07-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 615 0 5965 0
2021-07-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8724 8954 1439639 1205403
2021-07-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1838 437076 363392
2021-07-07 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 3 159 11736 4451
2021-07-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1431 2389 222943 168355
2021-07-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-07-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 5350 0
2021-07-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7990 10173 1430915 1196449
2021-07-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1480 437076 361554
2021-07-06 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 3 660 11733 4292
2021-07-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1188 2935 221512 165966
2021-07-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 5340 0
2021-07-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9873 12006 1422925 1186276
2021-07-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 931 437076 360074
2021-07-05 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 11730 3632
2021-07-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 5335 0
2021-07-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4262 2257 1413052 1174270
2021-07-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4917 437076 359143
2021-07-04 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 1165 11730 3632
2021-07-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1562 658 220324 163031
2021-07-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1000 0 5335 0
2021-07-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9970 7078 1408790 1172013
2021-07-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 15034 437076 354226
2021-07-03 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 376 654 11730 2467
2021-07-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 733 853 218762 162373
2021-07-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1146 0 4335 0
2021-07-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11485 11588 1398820 1164935
2021-07-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2725 437075 339192
2021-07-02 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 910 183 11354 1813
2021-07-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1737 2128 218029 161520
2021-07-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2953 0 3189 0
2021-07-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5023 16334 1387335 1153347
2021-07-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 5881 437075 336467
2021-07-01 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 71 811 10444 1630
2021-07-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2020 2087 216292 159392
2021-07-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 236 0
2021-07-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5582 16466 1382312 1137013
2021-06-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1248 437075 330586
2021-06-30 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1 175 10373 819
2021-06-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1602 1736 214272 157305
2021-06-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 236 0
2021-06-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6152 16861 1376730 1120547
2021-06-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 544 437075 329338
2021-06-29 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 36 590 10372 644
2021-06-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1111 2135 212670 155569
2021-06-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 231 0
2021-06-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7854 15756 1370578 1103686
2021-06-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1110 437075 328794
2021-06-28 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 7 54 10336 54
2021-06-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1053 2050 211559 153434
2021-06-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 231 0
2021-06-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7630 14242 1362724 1087930
2021-06-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7060 437075 327684
2021-06-27 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1242 0 10329 0
2021-06-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 408 2294 210506 151384
2021-06-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5350 13783 1355094 1073688
2021-06-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 19211 437075 320624
2021-06-26 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 9087 0
2021-06-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 854 597 210098 149090
2021-06-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5544 15724 1349744 1059905
2021-06-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9127 437075 301413
2021-06-25 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 127 0 9087 0
2021-06-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1933 988 209244 148493
2021-06-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 112 0 231 0
2021-06-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7008 17554 1344200 1044181
2021-06-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7286 437075 292286
2021-06-24 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 828 0 8960 0
2021-06-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1493 2451 207311 147505
2021-06-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4580 19925 1337192 1026627
2021-06-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1231 437075 285000
2021-06-23 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1121 0 8132 0
2021-06-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1539 2286 205818 145054
2021-06-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5572 17767 1332612 1006702
2021-06-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1006 437075 283769
2021-06-22 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 141 0 7011 0
2021-06-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1690 2624 204279 142768
2021-06-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5621 22345 1327040 988935
2021-06-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2154 437075 282763
2021-06-21 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 146 0 6870 0
2021-06-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1642 2438 202589 140144
2021-06-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4851 22722 1321419 966590
2021-06-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 12602 437075 280609
2021-06-20 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 778 0 6724 0
2021-06-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 803 3553 200947 137706
2021-06-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3748 16984 1316568 943868
2021-06-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 17280 437071 268007
2021-06-19 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 663 0 5946 0
2021-06-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 588 2114 200144 134153
2021-06-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9509 19481 1312820 926884
2021-06-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9609 437070 250727
2021-06-18 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 139 0 5283 0
2021-06-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1286 2457 199556 132039
2021-06-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 119 0 119 0
2021-06-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5125 19327 1303311 907403
2021-06-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 5548 437070 241118
2021-06-17 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 816 0 5144 0
2021-06-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1603 2504 198270 129582
2021-06-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4586 21012 1298186 888076
2021-06-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 877 437070 235570
2021-06-16 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 137 0 4328 0
2021-06-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1621 2052 196667 127078
2021-06-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5227 18470 1293600 867064
2021-06-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 334 437070 234693
2021-06-15 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 649 0 4191 0
2021-06-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1780 2058 195046 125026
2021-06-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7394 16625 1288373 848594
2021-06-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 832 437070 234359
2021-06-14 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 152 0 3542 0
2021-06-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1812 1941 193266 122968
2021-06-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8689 16938 1280979 831969
2021-06-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4325 437070 233527
2021-06-13 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1229 0 3390 0
2021-06-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 578 4479 191454 121027
2021-06-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10987 16540 1272290 815031
2021-06-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7242 437070 229202
2021-06-12 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 713 0 2161 0
2021-06-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 282 2461 190876 116548
2021-06-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9902 24277 1261303 798491
2021-06-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 6843 437070 221960
2021-06-11 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 184 0 1448 0
2021-06-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2383 1178 190594 114087
2021-06-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6645 18653 1251401 774214
2021-06-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7891 437070 215117
2021-06-10 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 858 0 1264 0
2021-06-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2474 1208 188211 112909
2021-06-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5735 16585 1244756 755561
2021-06-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 614 437070 207226
2021-06-09 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 183 0 406 0
2021-06-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2394 1231 185737 111701
2021-06-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6407 17599 1239021 738976
2021-06-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 544 437070 206612
2021-06-08 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 166 0 223 0
2021-06-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2396 1562 183343 110470
2021-06-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7113 18309 1232614 721377
2021-06-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1756 437070 206068
2021-06-07 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 57 0 57 0
2021-06-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2278 1639 180947 108908
2021-06-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7258 21366 1225501 703068
2021-06-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 4907 437070 204312
2021-06-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 773 4467 178669 107269
2021-06-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5991 19491 1218243 681702
2021-06-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 7 12914 437069 199405
2021-06-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 802 2199 177896 102802
2021-06-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10746 20760 1212252 662211
2021-06-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 7504 437062 186491
2021-06-04 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2103 1118 177094 100603
2021-06-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15058 8765 1201506 641451
2021-06-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 11 6845 437061 178987
2021-06-03 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2515 1520 174991 99485
2021-06-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14954 7825 1186448 632686
2021-06-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 3023 437050 172142
2021-06-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2241 1631 172476 97965
2021-06-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16195 4589 1171494 624861
2021-06-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 441 437050 169119
2021-06-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2359 1664 170235 96334
2021-06-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16226 8378 1155299 620272
2021-05-31 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2769 437050 168678
2021-05-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1350 3011 167876 94670
2021-05-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12311 15434 1139073 611894
2021-05-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 11278 437050 165909
2021-05-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2570 1292 166526 91659
2021-05-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11496 10330 1126762 596460
2021-05-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9788 437046 154631
2021-05-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1296 817 163956 90367
2021-05-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 24804 13097 1115266 586130
2021-05-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4356 437046 144843
2021-05-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 812 3095 162660 89550
2021-05-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16213 10345 1090462 573033
2021-05-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 16 7897 437046 140487
2021-05-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2954 1408 161848 86455
2021-05-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 21027 3047 1074249 562688
2021-05-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 3698 437030 132590
2021-05-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2157 1761 158894 85047
2021-05-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18315 3115 1053222 559641
2021-05-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 799 437028 128892
2021-05-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2750 1626 156737 83286
2021-05-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22681 2722 1034907 556526
2021-05-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 1837 437019 128093
2021-05-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2858 3166 153987 81660
2021-05-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22525 2918 1012226 553804
2021-05-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 22 7905 437018 126256
2021-05-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4353 1348 151129 78494
2021-05-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19755 330 989701 550886
2021-05-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 20733 436996 118351
2021-05-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2434 716 146776 77146
2021-05-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23501 406 969946 550556
2021-05-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3 4465 436987 97618
2021-05-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2728 1301 144342 76430
2021-05-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 26299 3864 946445 550150
2021-05-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 6 8385 436984 93153
2021-05-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3106 1208 141614 75129
2021-05-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18634 4079 920146 546286
2021-05-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 3390 436978 84768
2021-05-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3015 1162 138508 73921
2021-05-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18664 4689 901512 542207
2021-05-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1845 436976 81378
2021-05-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2506 1640 135493 72759
2021-05-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17622 6691 882848 537518
2021-05-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 836 436976 79533
2021-05-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2091 4127 132987 71119
2021-05-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19904 6944 865226 530827
2021-05-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 986 9038 436976 78697
2021-05-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3512 2 130896 66992
2021-05-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18472 183 845322 523883
2021-05-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1263 17590 435990 69659
2021-05-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1586 528 127384 66990
2021-05-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22904 504 826850 523700
2021-05-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 34 6273 434727 52069
2021-05-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1388 2647 125798 66462
2021-05-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20285 5664 803946 523196
2021-05-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 94 4267 434693 45796
2021-05-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1371 2682 124410 63815
2021-05-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20106 5328 783661 517532
2021-05-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 637 434599 41529
2021-05-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1428 4518 123039 61133
2021-05-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18432 5783 763555 512204
2021-05-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 53 1048 434598 40892
2021-05-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1848 2513 121611 56615
2021-05-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20999 4793 745123 506421
2021-05-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 641 209 434545 39844
2021-05-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1809 2262 119763 54102
2021-05-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 21924 4911 724124 501628
2021-05-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5378 2765 433904 39635
2021-05-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4580 1 117954 51840
2021-05-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19426 196 702200 496717
2021-05-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5205 9064 428526 36870
2021-05-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2284 629 113374 51839
2021-05-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 26276 586 682774 496521
2021-05-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4604 2747 423321 27806
2021-05-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1428 2284 111090 51210
2021-05-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8942 9757 656498 495935
2021-05-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2742 1612 418717 25059
2021-05-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1604 2290 109662 48926
2021-05-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7969 9745 647556 486178
2021-05-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1167 435 415975 23447
2021-05-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1961 3841 108058 46636
2021-05-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3044 13704 639587 476433
2021-05-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 463 635 414808 23012
2021-05-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1740 2041 106097 42795
2021-05-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7759 12204 636543 462729
2021-05-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 253 41 414345 22377
2021-05-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2951 51 104357 40754
2021-05-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16562 2868 628784 450525
2021-05-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2453 3268 414092 22336
2021-05-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1335 1 101406 40703
2021-05-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13467 19 612222 447657
2021-05-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 10245 3222 411639 19068
2021-05-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 931 4 100071 40702
2021-05-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14779 1002 598755 447638
2021-04-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5987 86 401394 15846
2021-04-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3475 253 99140 40698
2021-04-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11545 6639 583976 446636
2021-04-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3150 525 395407 15760
2021-04-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1359 2413 95665 40445
2021-04-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2962 13822 572431 439997
2021-04-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1561 55 392257 15235
2021-04-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1720 2122 94306 38032
2021-04-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2944 13844 569469 426175
2021-04-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 901 274 390696 15180
2021-04-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1915 2243 92586 35910
2021-04-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2631 13342 566525 412331
2021-04-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3113 3078 389795 14906
2021-04-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1522 2361 90671 33667
2021-04-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2337 12775 563894 398989
2021-04-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9116 5600 386682 11828
2021-04-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3849 6 89149 31306
2021-04-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 273 174 561557 386214
2021-04-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 12894 5756 377566 6228
2021-04-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1321 167 85300 31300
2021-04-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 365 834 561284 386040
2021-04-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2361 7 364672 472
2021-04-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1495 1627 83979 31133
2021-04-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4282 13142 560919 385206
2021-04-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3102 1 362311 465
2021-04-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1472 1900 82484 29506
2021-04-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4332 11896 556637 372064
2021-04-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2330 1 359209 464
2021-04-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1308 1951 81012 27606
2021-04-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3810 11993 552305 360168
2021-04-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1986 0 356879 463
2021-04-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1561 1929 79704 25655
2021-04-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4630 12308 548495 348175
2021-04-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1469 1 354893 463
2021-04-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2083 1326 78143 23726
2021-04-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5927 10366 543865 335867
2021-04-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 10177 90 353424 462
2021-04-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1955 2 76060 22400
2021-04-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 179 4 537938 325501
2021-04-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 25223 139 343247 372
2021-04-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 177 4 74105 22398
2021-04-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 992 226 537759 325497
2021-04-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 6531 60 318024 233
2021-04-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2864 196 73928 22394
2021-04-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4864 11765 536767 325271
2021-04-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4597 3 311493 173
2021-04-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2903 113 71064 22198
2021-04-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4638 12304 531903 313506
2021-04-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2191 0 306896 170
2021-04-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2900 62 68161 22085
2021-04-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5224 10942 527265 301202
2021-04-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3228 0 304705 170
2021-04-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2623 77 65261 22023
2021-04-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4838 11293 522041 290260
2021-04-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1848 0 301477 170
2021-04-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4735 72 62638 21946
2021-04-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5248 10380 517203 278967
2021-04-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 19562 20 299629 170
2021-04-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 57903 21874
2021-04-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 231 1248 511955 268587
2021-04-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 19816 9 280067 150
2021-04-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 57903 21874
2021-04-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 472 813 511724 267339
2021-04-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5182 6 260251 141
2021-04-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2402 62 57903 21874
2021-04-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8922 8955 511252 266526
2021-04-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3908 7 255069 135
2021-04-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2783 38 55501 21812
2021-04-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8565 8075 502330 257571
2021-04-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1137 1 251161 128
2021-04-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4349 39 52718 21774
2021-04-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15253 2182 493765 249496
2021-04-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 934 0 250024 127
2021-04-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2503 57 48369 21735
2021-04-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13185 3442 478512 247314
2021-04-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 249090 127
2021-04-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 45866 21678
2021-04-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 369 4 465327 243872
2021-04-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4096 0 249090 127
2021-04-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 45866 21678
2021-04-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 464958 243868
2021-04-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 10192 0 244994 127
2021-04-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 109 45866 21678
2021-04-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1092 55 464958 243868
2021-04-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3654 27 234802 127
2021-04-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 45866 21569
2021-04-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 774 75 463866 243813
2021-04-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4341 3 231148 100
2021-04-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2570 83 45866 21569
2021-04-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13663 1642 463092 243738
2021-03-31 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3428 2 226807 97
2021-03-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2478 178 43296 21486
2021-03-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14915 1709 449429 242096
2021-03-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1818 26 223379 95
2021-03-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2555 168 40818 21308
2021-03-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14835 1709 434514 240387
2021-03-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1848 0 221561 69
2021-03-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3122 199 38263 21140
2021-03-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14229 1121 419679 238678
2021-03-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 8971 0 219713 69
2021-03-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35141 20941
2021-03-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 178 1 405450 237557
2021-03-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 14095 2 210742 69
2021-03-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 176 11 35141 20941
2021-03-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 713 152 405272 237556
2021-03-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2138 1 196647 67
2021-03-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1707 681 34965 20930
2021-03-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13330 1267 404559 237404
2021-03-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2611 0 194509 66
2021-03-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2287 659 33258 20249
2021-03-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12758 2217 391229 236137
2021-03-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3411 1 191898 66
2021-03-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2336 728 30971 19590
2021-03-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12924 3478 378471 233920
2021-03-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3341 0 188487 65
2021-03-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2355 1092 28635 18862
2021-03-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12525 3485 365547 230442
2021-03-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3560 0 185146 65
2021-03-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1911 1087 26280 17770
2021-03-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12526 2252 353022 226957
2021-03-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 13936 0 181586 65
2021-03-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 11 580 24369 16683
2021-03-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 325 177 340496 224705
2021-03-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 18463 0 167650 65
2021-03-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 14 1096 24358 16103
2021-03-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 541 310 340171 224528
2021-03-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1566 0 149187 65
2021-03-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 225 2562 24344 15007
2021-03-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12075 3797 339630 224218
2021-03-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3357 7 147621 65
2021-03-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 248 1275 24119 12445
2021-03-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13305 2486 327555 220421
2021-03-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3851 0 144264 58
2021-03-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 236 1578 23871 11170
2021-03-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12131 2313 314250 217935
2021-03-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3066 58 140413 58
2021-03-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 231 1544 23635 9592
2021-03-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12530 1759 302119 215622
2021-03-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3201 0 137347 0
2021-03-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 314 1824 23404 8048
2021-03-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11004 2132 289589 213863
2021-03-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 12723 0 134146 0
2021-03-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 23090 6224
2021-03-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1285 176 278585 211731
2021-03-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 16757 0 121423 0
2021-03-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 15 1730 23090 6224
2021-03-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1206 402 277300 211555
2021-03-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4470 0 104666 0
2021-03-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 168 974 23075 4494
2021-03-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9448 5327 276094 211153
2021-03-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2812 0 100196 0
2021-03-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 100 548 22907 3520
2021-03-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8484 6431 266646 205826
2021-03-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2354 0 97384 0
2021-03-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 107 542 22807 2972
2021-03-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1472 5979 258162 199395
2021-03-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1125 0 95030 0
2021-03-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 40 348 22700 2430
2021-03-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2121 6756 256690 193416
2021-03-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4028 0 93905 0
2021-03-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 66 368 22660 2082
2021-03-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1051 8288 254569 186660
2021-03-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9432 0 89877 0
2021-03-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22594 1714
2021-03-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 192 253518 178372
2021-03-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 15415 0 80445 0
2021-03-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 105 1555 22594 1714
2021-03-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 54 276 253518 178180
2021-03-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3256 0 65030 0
2021-03-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22489 159
2021-03-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2433 7304 253464 177904
2021-03-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2889 0 61774 0
2021-03-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 50 0 22489 159
2021-03-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1476 8750 251031 170600
2021-03-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2527 0 58885 0
2021-03-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 60 0 22439 159
2021-03-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1734 9179 249555 161850
2021-03-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3830 0 56358 0
2021-03-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 150 0 22379 159
2021-03-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1610 9682 247821 152671
2021-03-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4114 0 52528 0
2021-03-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 221 0 22229 159
2021-03-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1597 9205 246211 142989
2021-02-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5566 0 48414 0
2021-02-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 244614 133784
2021-02-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 7310 0 42848 0
2021-02-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22008 159
2021-02-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 884 244614 133784
2021-02-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1637 0 35538 0
2021-02-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 664 0 22008 159
2021-02-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1620 9063 244600 132900
2021-02-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1448 0 33901 0
2021-02-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 522 93 21344 159
2021-02-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1252 7766 242980 123837
2021-02-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1639 0 32453 0
2021-02-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 605 66 20822 66
2021-02-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3904 6754 241728 116071
2021-02-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1347 0 30814 0
2021-02-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1228 0 20217 0
2021-02-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3576 6561 237824 109317
2021-02-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1556 0 29467 0
2021-02-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1176 0 18989 0
2021-02-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2894 6890 234248 102756
2021-02-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5536 0 27911 0
2021-02-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 600 0 17813 0
2021-02-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 180 0 231354 95866
2021-02-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5511 0 22375 0
2021-02-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 520 0 17213 0
2021-02-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 329 283 231174 95866
2021-02-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 16864 0
2021-02-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2810 0 16693 0
2021-02-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3523 6844 230845 95583
2021-02-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 380 0 16864 0
2021-02-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1907 0 13883 0
2021-02-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2307 6597 227322 88739
2021-02-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1300 0 16484 0
2021-02-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1763 0 11976 0
2021-02-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2497 6058 225015 82142
2021-02-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1290 0 15184 0
2021-02-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1633 0 10213 0
2021-02-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2061 6348 222518 76084
2021-02-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2079 0 13894 0
2021-02-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2254 0 8580 0
2021-02-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2393 6797 220457 69736
2021-02-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 8560 0 11815 0
2021-02-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1773 0 6326 0
2021-02-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 270 205 218064 62939
2021-02-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3255 0 3255 0
2021-02-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4553 0
2021-02-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 635 419 217794 62734
2021-02-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 0 0
2021-02-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1160 0 4553 0
2021-02-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6535 6393 217159 62315
2021-02-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 479 0 3393 0
2021-02-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6710 6601 210624 55922
2021-02-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 588 0 2914 0
2021-02-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5757 6614 203914 49321
2021-02-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 284 0 2326 0
2021-02-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7035 7540 198157 42707
2021-02-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 373 0 2042 0
2021-02-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7023 3886 191122 35167
2021-02-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1669 0
2021-02-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 180 0 184099 31281
2021-02-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1549 0 1669 0
2021-02-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 539 696 183919 31281
2021-02-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 50 0 120 0
2021-02-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8330 6665 183380 30585
2021-02-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-02-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8825 5596 175050 23920
2021-02-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-02-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9373 2332 166225 18324
2021-02-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-02-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8764 3445 156852 15992
2021-02-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-02-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8851 2909 148088 12547
2021-01-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-01-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 113 168 139237 9638
2021-01-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-01-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1389 3 139124 9470
2021-01-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-01-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9465 2334 137735 9467
2021-01-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-01-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8350 1522 128270 7133
2021-01-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 70 0
2021-01-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6721 272 119920 5611
2021-01-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-01-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6972 256 113199 5339
2021-01-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6668 2293 106227 5083
2021-01-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 99559 2790
2021-01-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 276 0 99559 2790
2021-01-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6637 133 99283 2790
2021-01-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6671 648 92646 2657
2021-01-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7018 864 85975 2009
2021-01-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7616 461 78957 1145
2021-01-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7848 684 71341 684
2021-01-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 54 0 63493 0
2021-01-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1242 0 63439 0
2021-01-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7848 0 62197 0
2021-01-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7462 0 54349 0
2021-01-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6756 0 46887 0
2021-01-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10680 0 40131 0
2021-01-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4055 0 29451 0
2021-01-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3045 0 25396 0
2021-01-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1609 0 22351 0
2021-01-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7035 0 20742 0
2021-01-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7089 0 13707 0
2021-01-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6193 0 6618 0
2021-01-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 425 0 425 0
2021-01-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 0 0