Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Deň Vakcína Δ 1. dávka Δ 2. dávka Σ 1. dávka Σ 2. dávka
2022-01-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 1891999 1807872
2022-01-18 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 381 1 7372 88
2022-01-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 34 115 266103 244511
2022-01-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 39967 0
2022-01-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 33 0 104451 0
2022-01-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 835 1735 1891999 1807870
2022-01-17 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 989 5 6991 87
2022-01-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 14 68 266069 244396
2022-01-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 104418 0
2022-01-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 472 740 1891164 1806135
2022-01-16 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 308 2 6002 82
2022-01-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 29 49 266055 244328
2022-01-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 152 0 104348 0
2022-01-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 846 1499 1890692 1805395
2022-01-15 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 216 9 5694 80
2022-01-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 68 231 266026 244279
2022-01-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 39961 0
2022-01-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 198 0 104196 0
2022-01-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2113 3593 1889846 1803896
2022-01-14 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 186 0 5478 71
2022-01-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 68 118 265958 244048
2022-01-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 145 0 103998 0
2022-01-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1338 2536 1887733 1800303
2022-01-13 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 443 36 5292 71
2022-01-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 55 189 265890 243930
2022-01-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 199 0 103853 0
2022-01-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1583 2946 1886395 1797767
2022-01-12 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 197 6 4849 35
2022-01-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 75 243 265835 243741
2022-01-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 139 0 103654 0
2022-01-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1285 2936 1884812 1794821
2022-01-11 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 626 10 4652 29
2022-01-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 103 331 265760 243498
2022-01-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 103515 0
2022-01-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1311 3271 1883527 1791885
2022-01-10 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 509 7 4026 19
2022-01-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 77 362 265657 243167
2022-01-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 130 0 103445 0
2022-01-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 635 1081 1882216 1788614
2022-01-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 81 145 265580 242805
2022-01-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 198 0 103315 0
2022-01-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1083 2420 1881581 1787533
2022-01-08 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 467 0 3517 12
2022-01-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 87 142 265499 242660
2022-01-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 39951 0
2022-01-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 316 0 103117 0
2022-01-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2097 4297 1880498 1785113
2022-01-07 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1252 1 3050 12
2022-01-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 54 18 265412 242518
2022-01-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 102801 0
2022-01-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 301 486 1878401 1780816
2022-01-06 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1646 5 1798 11
2022-01-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 117 296 265358 242500
2022-01-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 155 0 102800 0
2022-01-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2183 3622 1878100 1780330
2022-01-05 Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 152 6 152 6
2022-01-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 176 293 265241 242204
2022-01-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 134 0 102645 0
2022-01-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1650 3333 1875917 1776708
2022-01-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 131 216 265065 241911
2022-01-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 213 0 102511 0
2022-01-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1270 3662 1874267 1773375
2022-01-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 12 70 264934 241695
2022-01-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 238 459 1872997 1769713
2022-01-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 56 132 1872759 1769254
2021-12-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 50 21 264922 241625
2021-12-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 26 0 39945 0
2021-12-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 102298 0
2021-12-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 584 977 1872703 1769122
2021-12-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 36 92 264872 241604
2021-12-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 83 0 102295 0
2021-12-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1598 3046 1872119 1768145
2021-12-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 46 96 264836 241512
2021-12-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 65 0 102212 0
2021-12-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1983 3780 1870521 1765099
2021-12-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 97 232 264790 241416
2021-12-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 74 0 102147 0
2021-12-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1961 4634 1868538 1761319
2021-12-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 51 257 264693 241184
2021-12-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 91 0 102073 0
2021-12-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1115 4523 1866577 1756685
2021-12-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 34 42 1865462 1752162
2021-12-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 97 141 1865428 1752120
2021-12-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 30 22 1865331 1751979
2021-12-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 66 55 264642 240927
2021-12-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 195 0 101982 0
2021-12-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 998 2239 1865301 1751957
2021-12-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 156 271 264576 240872
2021-12-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 39919 0
2021-12-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 161 0 101787 0
2021-12-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2213 4591 1864303 1749718
2021-12-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 62 87 264420 240601
2021-12-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 144 0 101626 0
2021-12-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2376 5561 1862090 1745127
2021-12-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 151 168 264358 240514
2021-12-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 21 0 39918 0
2021-12-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 192 0 101482 0
2021-12-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2311 5454 1859714 1739566
2021-12-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 133 350 264207 240346
2021-12-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 262 0 101290 0
2021-12-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1057 2175 1857403 1734112
2021-12-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 49 100 264074 239996
2021-12-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 39897 0
2021-12-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 337 0 101028 0
2021-12-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1677 3229 1856346 1731937
2021-12-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 110 349 264025 239896
2021-12-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 41 0 39891 0
2021-12-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 237 0 100691 0
2021-12-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2802 6015 1854669 1728708
2021-12-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 135 255 263915 239547
2021-12-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 39850 0
2021-12-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 187 0 100454 0
2021-12-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2522 3667 1851867 1722693
2021-12-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 197 129 263780 239292
2021-12-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 20 0 39832 0
2021-12-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 295 0 100267 0
2021-12-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2876 2279 1849345 1719026
2021-12-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 220 231 263583 239163
2021-12-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 39812 0
2021-12-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 340 0 99972 0
2021-12-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2307 3107 1846469 1716747
2021-12-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 174 175 263363 238932
2021-12-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 39801 0
2021-12-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 196 0 99632 0
2021-12-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2151 2845 1844162 1713640
2021-12-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 97 36 263189 238757
2021-12-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 155 0 99436 0
2021-12-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1256 1085 1842011 1710795
2021-12-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 114 101 263092 238721
2021-12-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 41 0 39793 0
2021-12-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 655 0 99281 0
2021-12-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2542 2261 1840755 1709710
2021-12-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 114 242 262978 238620
2021-12-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 39752 0
2021-12-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 520 0 98626 0
2021-12-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3358 4293 1838213 1707449
2021-12-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 113 154 262864 238378
2021-12-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 39743 0
2021-12-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 680 0 98106 0
2021-12-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2760 2749 1834855 1703156
2021-12-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 178 199 262751 238224
2021-12-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 63 0 39735 0
2021-12-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 337 0 97426 0
2021-12-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2308 2102 1832095 1700407
2021-12-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 113 175 262573 238025
2021-12-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 39672 0
2021-12-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 365 0 97089 0
2021-12-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1910 1682 1829787 1698305
2021-12-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 89 91 262460 237850
2021-12-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 39670 0
2021-12-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 383 0 96724 0
2021-12-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1661 1506 1827877 1696623
2021-12-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 64 12 262371 237759
2021-12-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 560 0 96341 0
2021-12-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 885 689 1826216 1695117
2021-12-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 165 70 262307 237747
2021-12-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 39652 0
2021-12-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 916 0 95781 0
2021-12-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2087 1255 1825331 1694428
2021-12-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 184 143 262142 237677
2021-12-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 58 0 39634 0
2021-12-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 941 0 94865 0
2021-12-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3807 2267 1823244 1693173
2021-12-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 98 67 261958 237534
2021-12-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 16 0 39576 0
2021-12-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 678 0 93924 0
2021-12-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2829 1560 1819437 1690906
2021-12-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 109 115 261860 237467
2021-12-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 130 0 39560 0
2021-12-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 937 0 93246 0
2021-12-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2915 1201 1816608 1689346
2021-11-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 229 122 261751 237352
2021-11-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 20 0 39430 0
2021-11-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 606 0 92309 0
2021-11-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3116 1225 1813693 1688145
2021-11-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 248 27 261522 237230
2021-11-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 38 0 39410 0
2021-11-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 619 0 91703 0
2021-11-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3131 835 1810577 1686920
2021-11-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 35 6 261274 237203
2021-11-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1946 0 91084 0
2021-11-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1597 412 1807446 1686085
2021-11-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 324 86 261239 237197
2021-11-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 281 0 39372 0
2021-11-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4036 0 89138 0
2021-11-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3176 615 1805849 1685673
2021-11-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 232 106 260915 237111
2021-11-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 82 0 39091 0
2021-11-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1992 0 85102 0
2021-11-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6147 2057 1802673 1685058
2021-11-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 229 94 260683 237005
2021-11-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 36 0 39009 0
2021-11-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1644 0 83110 0
2021-11-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4631 1593 1796526 1683001
2021-11-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 182 29 260454 236911
2021-11-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 92 0 38973 0
2021-11-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1214 0 81466 0
2021-11-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4783 1485 1791895 1681408
2021-11-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 341 123 260272 236882
2021-11-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 19 0 38881 0
2021-11-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 871 0 80252 0
2021-11-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4484 1346 1787112 1679923
2021-11-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 172 55 259931 236759
2021-11-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 26 0 38862 0
2021-11-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1221 0 79381 0
2021-11-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5067 1192 1782628 1678577
2021-11-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 68 39 259759 236704
2021-11-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 38836 0
2021-11-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2435 0 78160 0
2021-11-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3402 469 1777561 1677385
2021-11-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 473 175 259691 236665
2021-11-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 76 0 38833 0
2021-11-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4948 0 75725 0
2021-11-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4880 690 1774159 1676916
2021-11-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 293 151 259218 236490
2021-11-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 95 0 38757 0
2021-11-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1186 0 70777 0
2021-11-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7359 2437 1769279 1676226
2021-11-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 256 98 258925 236339
2021-11-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 285 0 38662 0
2021-11-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 738 0 69591 0
2021-11-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4583 2178 1761920 1673789
2021-11-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 554 0 68853 0
2021-11-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 947 200 1757337 1671611
2021-11-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 270 131 258669 236241
2021-11-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 38377 0
2021-11-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 509 0 68299 0
2021-11-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3850 1268 1756390 1671411
2021-11-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 285 75 258399 236110
2021-11-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 207 0 38373 0
2021-11-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 312 0 67790 0
2021-11-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3376 1083 1752540 1670143
2021-11-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 14 4 258114 236035
2021-11-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2240 0 67478 0
2021-11-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1368 358 1749164 1669060
2021-11-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 85 21 258100 236031
2021-11-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 159 0 38166 0
2021-11-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3472 0 65238 0
2021-11-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2783 488 1747796 1668702
2021-11-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 344 152 258015 236010
2021-11-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 534 0 38007 0
2021-11-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 789 0 61766 0
2021-11-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5079 2548 1745013 1668214
2021-11-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 199 104 257671 235858
2021-11-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 266 0 37473 0
2021-11-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 510 0 60977 0
2021-11-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3241 1502 1739934 1665666
2021-11-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 167 87 257472 235754
2021-11-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 506 0 37207 0
2021-11-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 195 0 60467 0
2021-11-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2580 1230 1736693 1664164
2021-11-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 228 92 257305 235667
2021-11-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 136 0 36701 0
2021-11-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 350 0 60272 0
2021-11-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2142 1225 1734113 1662934
2021-11-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 149 59 257077 235575
2021-11-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 264 0 36565 0
2021-11-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 75 0 59922 0
2021-11-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1604 1217 1731971 1661709
2021-11-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 82 32 256928 235516
2021-11-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 172 0 36301 0
2021-11-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1397 0 59847 0
2021-11-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 883 509 1730367 1660492
2021-11-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 83 17 256846 235484
2021-11-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 25 0 36129 0
2021-11-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 453 0 58450 0
2021-11-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1220 457 1729484 1659983
2021-11-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 154 181 256763 235467
2021-11-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 571 0 36104 0
2021-11-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 213 0 57997 0
2021-11-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2382 2601 1728264 1659526
2021-11-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 60 75 256609 235286
2021-11-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 186 0 35533 0
2021-11-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 257 0 57784 0
2021-11-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1434 1582 1725882 1656925
2021-11-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 57 74 256549 235211
2021-11-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 91 0 35347 0
2021-11-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 273 0 57527 0
2021-11-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1249 1408 1724448 1655343
2021-11-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 81 145 256492 235137
2021-11-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 175 0 35256 0
2021-11-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 429 0 57254 0
2021-11-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1336 1843 1723199 1653935
2021-11-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 35081 0
2021-11-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 63 17 1721863 1652092
2021-10-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 331 0 35079 0
2021-10-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 360 0 56825 0
2021-10-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 360 263 1721800 1652075
2021-10-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 218 0 34748 0
2021-10-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 92 0 56465 0
2021-10-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 339 400 1721440 1651812
2021-10-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 432034 410872
2021-10-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 98 272 256411 234992
2021-10-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 370 0 34530 0
2021-10-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 138 0 56373 0
2021-10-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2173 3231 1721101 1651412
2021-10-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 94 170 256313 234720
2021-10-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 207 0 34160 0
2021-10-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 178 0 56235 0
2021-10-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1675 1835 1718928 1648181
2021-10-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 55 133 256219 234550
2021-10-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 296 0 33953 0
2021-10-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 96 0 56057 0
2021-10-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1217 1549 1717253 1646346
2021-10-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 128 159 256164 234417
2021-10-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 311 0 33657 0
2021-10-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 183 0 55961 0
2021-10-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1098 1416 1716036 1644797
2021-10-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 83 185 256036 234258
2021-10-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 158 0 33346 0
2021-10-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 177 0 55778 0
2021-10-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1253 1724 1714938 1643381
2021-10-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 105 0 33188 0
2021-10-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 221 0 55601 0
2021-10-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 231 335 1713685 1641657
2021-10-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 121 0 33083 0
2021-10-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 359 0 55380 0
2021-10-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 348 479 1713454 1641322
2021-10-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2 432034 410872
2021-10-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 118 306 255953 234073
2021-10-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 243 0 32962 0
2021-10-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 266 0 55021 0
2021-10-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2341 3739 1713106 1640843
2021-10-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 72 185 255835 233767
2021-10-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 131 0 32719 0
2021-10-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 202 0 54755 0
2021-10-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1207 1808 1710765 1637104
2021-10-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 74 128 255763 233582
2021-10-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 236 0 32588 0
2021-10-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 93 0 54553 0
2021-10-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1095 1807 1709558 1635296
2021-10-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 112 251 255689 233454
2021-10-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 133 0 32352 0
2021-10-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 195 0 54460 0
2021-10-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 906 1282 1708463 1633489
2021-10-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 67 131 255577 233203
2021-10-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 203 0 32219 0
2021-10-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 38 0 54265 0
2021-10-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1082 1572 1707557 1632207
2021-10-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 317 0 32016 0
2021-10-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 181 0 54227 0
2021-10-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 258 326 1706475 1630635
2021-10-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 112 0 31699 0
2021-10-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 68 0 54046 0
2021-10-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 377 351 1706217 1630309
2021-10-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1 432034 410870
2021-10-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 112 246 255510 233072
2021-10-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 493 0 31587 0
2021-10-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 81 0 53978 0
2021-10-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2283 3192 1705840 1629958
2021-10-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1 432034 410869
2021-10-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 136 158 255398 232826
2021-10-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 49 0 31094 0
2021-10-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 353 0 53897 0
2021-10-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1255 1653 1703557 1626766
2021-10-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 95 130 255262 232668
2021-10-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 216 0 31045 0
2021-10-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 52 0 53544 0
2021-10-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1120 882 1702302 1625113
2021-10-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 432034 410868
2021-10-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 117 201 255167 232538
2021-10-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 91 0 30829 0
2021-10-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 321 0 53492 0
2021-10-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1179 1477 1701182 1624231
2021-10-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 68 95 255050 232337
2021-10-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 166 0 53171 0
2021-10-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1139 1691 1700003 1622754
2021-10-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 328 0 30738 0
2021-10-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 277 0 53005 0
2021-10-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 397 464 1698864 1621063
2021-10-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 254982 232242
2021-10-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 247 0 30410 0
2021-10-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 96 0 52728 0
2021-10-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 382 358 1698467 1620599
2021-10-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1 432034 410868
2021-10-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 150 237 254981 232242
2021-10-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 395 0 30163 0
2021-10-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 426 0 52632 0
2021-10-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2624 3211 1698085 1620241
2021-10-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 25 15 432034 410867
2021-10-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 126 87 254831 232005
2021-10-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 178 0 29768 0
2021-10-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 269 0 52206 0
2021-10-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1731 1997 1695461 1617030
2021-10-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 16 0 16
2021-10-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 88 143 254705 231918
2021-10-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 293 0 29590 0
2021-10-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 51 0 51937 0
2021-10-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1320 1602 1693730 1615033
2021-10-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 160 172 254617 231775
2021-10-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 44 0 29297 0
2021-10-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 284 0 51886 0
2021-10-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1131 1272 1692410 1613431
2021-10-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 88 121 254457 231603
2021-10-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 296 0 29253 0
2021-10-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 24 0 51602 0
2021-10-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1383 1347 1691279 1612159
2021-10-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 16 432009 410852
2021-10-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 254369 231482
2021-10-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 380 0 28957 0
2021-10-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 451 0 51578 0
2021-10-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 271 386 1689896 1610812
2021-10-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7 432009 410836
2021-10-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 5 3 254363 231482
2021-10-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 28577 0
2021-10-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 223 0 51127 0
2021-10-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 425 619 1689625 1610426
2021-10-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 13 432009 410829
2021-10-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 172 156 254358 231479
2021-10-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 556 0 28507 0
2021-10-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 427 0 50904 0
2021-10-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2835 3274 1689200 1609807
2021-09-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 42 432009 410816
2021-09-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 199 181 254186 231323
2021-09-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 101 0 27951 0
2021-09-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 391 0 50477 0
2021-09-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1849 2028 1686365 1606533
2021-09-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 432009 410774
2021-09-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 121 79 253987 231142
2021-09-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 469 0 27850 0
2021-09-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 51 0 50086 0
2021-09-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1802 1511 1684516 1604505
2021-09-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 17 432009 410774
2021-09-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 200 294 253866 231063
2021-09-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 419 0 27381 0
2021-09-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 351 0 50035 0
2021-09-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1256 1644 1682714 1602994
2021-09-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 132 94 253666 230769
2021-09-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 34 0 26962 0
2021-09-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 553 0 49684 0
2021-09-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1512 2066 1681458 1601350
2021-09-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 302 0 26928 0
2021-09-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 223 0 49131 0
2021-09-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 456 596 1679946 1599284
2021-09-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 163 0 26626 0
2021-09-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 79 0 48908 0
2021-09-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 388 608 1679490 1598688
2021-09-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 0 432009 410757
2021-09-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 283 327 253534 230675
2021-09-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 486 0 26463 0
2021-09-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 265 0 48829 0
2021-09-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3274 4446 1679102 1598080
2021-09-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4 432000 410757
2021-09-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 212 267 253251 230348
2021-09-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 95 0 25977 0
2021-09-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 563 0 48564 0
2021-09-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2503 3097 1675828 1593634
2021-09-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 158 210 253039 230081
2021-09-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 83 0 25882 0
2021-09-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 80 0 48001 0
2021-09-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2330 2667 1673325 1590537
2021-09-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 303 415 252881 229871
2021-09-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 236 0 25799 0
2021-09-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 774 0 47921 0
2021-09-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1804 2256 1670995 1587870
2021-09-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 20 432000 410753
2021-09-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 131 249 252578 229456
2021-09-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 34 0 25563 0
2021-09-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 127 0 47147 0
2021-09-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1792 2306 1669191 1585614
2021-09-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 602 0 25529 0
2021-09-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 379 0 47020 0
2021-09-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 429 898 1667399 1583308
2021-09-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 149 0 24927 0
2021-09-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 205 0 46641 0
2021-09-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 521 1122 1666970 1582410
2021-09-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 11 432000 410733
2021-09-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 296 676 252447 229207
2021-09-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 119 0 24778 0
2021-09-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 215 0 46436 0
2021-09-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2783 4649 1666449 1581288
2021-09-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 11 432000 410722
2021-09-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 226 404 252151 228531
2021-09-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 193 0 24659 0
2021-09-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 348 0 46221 0
2021-09-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2234 5373 1663666 1576639
2021-09-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 20 46 251925 228127
2021-09-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 160 179 1661432 1571266
2021-09-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 289 414 251905 228081
2021-09-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 487 0 24466 0
2021-09-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 506 0 45873 0
2021-09-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1778 2531 1661272 1571087
2021-09-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 136 312 251616 227667
2021-09-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 23979 0
2021-09-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 55 0 45367 0
2021-09-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1864 2944 1659494 1568556
2021-09-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 363 0 45312 0
2021-09-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 478 1038 1657630 1565612
2021-09-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 118 0 44949 0
2021-09-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 541 620 1657152 1564574
2021-09-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 241 829 251480 227355
2021-09-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 46 0 23909 0
2021-09-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 364 0 44831 0
2021-09-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2502 5205 1656611 1563954
2021-09-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 432000 410711
2021-09-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 137 358 251239 226526
2021-09-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 113 0 23863 0
2021-09-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 411 0 44467 0
2021-09-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1971 4162 1654109 1558749
2021-09-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 82 225 251102 226168
2021-09-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 23750 0
2021-09-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 193 0 44056 0
2021-09-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1828 3469 1652138 1554587
2021-09-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 138 423 251020 225943
2021-09-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 241 0 23733 0
2021-09-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 481 0 43863 0
2021-09-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1379 2706 1650310 1551118
2021-09-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 136 332 250882 225520
2021-09-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 23492 0
2021-09-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 219 0 43382 0
2021-09-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1523 3257 1648931 1548412
2021-09-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 18 432000 410711
2021-09-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 134 0 23477 0
2021-09-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 455 0 43163 0
2021-09-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 433 780 1647408 1545155
2021-09-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 85 0 23343 0
2021-09-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 312 0 42708 0
2021-09-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 680 1036 1646975 1544375
2021-09-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 204 991 250746 225188
2021-09-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 191 0 23258 0
2021-09-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 572 0 42396 0
2021-09-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2466 4981 1646295 1543339
2021-09-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 242 713 250542 224197
2021-09-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 62 0 23067 0
2021-09-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 274 0 41824 0
2021-09-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2466 5709 1643829 1538358
2021-09-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 67 0 41550 0
2021-09-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 264 226 1641363 1532649
2021-08-31 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 432000 410693
2021-08-31 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 4 16529 15920
2021-08-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 162 755 250300 223484
2021-08-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 359 0 23005 0
2021-08-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 579 0 41483 0
2021-08-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2218 4380 1641099 1532423
2021-08-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 500 54 432000 410693
2021-08-30 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 4 16529 15916
2021-08-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 147 515 250138 222729
2021-08-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 22646 0
2021-08-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 687 0 40904 0
2021-08-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2283 3793 1638881 1528043
2021-08-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 49 431500 410639
2021-08-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 249991 222214
2021-08-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 600 0 40217 0
2021-08-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 688 1433 1636598 1524250
2021-08-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 44 431500 410590
2021-08-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 249991 222214
2021-08-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 112 0 22632 0
2021-08-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1188 0 39617 0
2021-08-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1595 2317 1635910 1522817
2021-08-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431499 410546
2021-08-27 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 34 16529 15912
2021-08-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 263 893 249991 222214
2021-08-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 110 0 22520 0
2021-08-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 625 0 38429 0
2021-08-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2927 5970 1634315 1520500
2021-08-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 16 431499 410546
2021-08-26 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 20 16529 15878
2021-08-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 261 593 249728 221321
2021-08-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 107 0 22410 0
2021-08-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 258 0 37804 0
2021-08-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2676 3763 1631388 1514530
2021-08-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431499 410530
2021-08-25 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 16529 15858
2021-08-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 148 573 249467 220728
2021-08-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 295 0 22303 0
2021-08-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 741 0 37546 0
2021-08-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3344 4329 1628712 1510767
2021-08-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431499 410530
2021-08-24 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 4 16529 15858
2021-08-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 252 760 249319 220155
2021-08-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 74 0 22008 0
2021-08-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 310 0 36805 0
2021-08-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2664 3567 1625368 1506438
2021-08-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9 431499 410530
2021-08-23 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 2 16529 15854
2021-08-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 303 485 249067 219395
2021-08-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 184 0 21934 0
2021-08-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 273 0 36495 0
2021-08-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2584 3948 1622704 1502871
2021-08-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 27 431499 410521
2021-08-22 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 5 16529 15852
2021-08-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 248764 218910
2021-08-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 930 0 21750 0
2021-08-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1152 0 36222 0
2021-08-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1342 1590 1620120 1498923
2021-08-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431499 410494
2021-08-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 248764 218910
2021-08-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 288 0 20820 0
2021-08-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 848 0 35070 0
2021-08-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1063 1772 1618778 1497333
2021-08-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431499 410494
2021-08-20 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 180 16529 15847
2021-08-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 592 1317 248764 218910
2021-08-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 425 0 20532 0
2021-08-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1873 0 34222 0
2021-08-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3362 4521 1617715 1495561
2021-08-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 14 0 431499 410494
2021-08-19 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 412 16529 15667
2021-08-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 327 839 248172 217593
2021-08-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 253 0 20107 0
2021-08-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 745 0 32349 0
2021-08-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3006 4786 1614353 1491040
2021-08-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431485 410494
2021-08-18 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 96 16529 15255
2021-08-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 320 648 247845 216754
2021-08-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 243 0 19854 0
2021-08-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 690 0 31604 0
2021-08-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3526 5267 1611347 1486254
2021-08-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431485 410494
2021-08-17 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 128 16529 15159
2021-08-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 298 720 247525 216106
2021-08-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 135 0 19611 0
2021-08-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 523 0 30914 0
2021-08-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3066 3987 1607821 1480987
2021-08-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 12 431485 410494
2021-08-16 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 122 16529 15031
2021-08-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 513 933 247227 215386
2021-08-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 35 0 19476 0
2021-08-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 551 0 30391 0
2021-08-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3590 4352 1604755 1477000
2021-08-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 157 431485 410482
2021-08-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 246714 214453
2021-08-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 948 0 19441 0
2021-08-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1606 0 29840 0
2021-08-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1122 1586 1601165 1472648
2021-08-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 100 431485 410325
2021-08-14 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 27 16529 14909
2021-08-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 246714 214453
2021-08-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 290 0 18493 0
2021-08-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 972 0 28234 0
2021-08-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1704 3914 1600043 1471062
2021-08-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431485 410225
2021-08-13 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 179 16529 14882
2021-08-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 418 1187 246714 214453
2021-08-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18203 0
2021-08-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 807 0 27262 0
2021-08-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3541 7283 1598339 1467148
2021-08-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 18 431485 410225
2021-08-12 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 400 16529 14703
2021-08-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 489 1070 246296 213266
2021-08-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 50 0 18203 0
2021-08-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 231 0 26455 0
2021-08-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3292 7367 1594798 1459865
2021-08-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 15 431485 410207
2021-08-11 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 131 16529 14303
2021-08-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 304 841 245807 212196
2021-08-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 295 0 18153 0
2021-08-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 284 0 26224 0
2021-08-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3390 8919 1591506 1452498
2021-08-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431485 410192
2021-08-10 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 109 16529 14172
2021-08-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 294 722 245503 211355
2021-08-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 199 0 17858 0
2021-08-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1047 0 25940 0
2021-08-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2898 7148 1588116 1443579
2021-08-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 70 431485 410192
2021-08-09 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 159 16529 14063
2021-08-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 346 1010 245209 210633
2021-08-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 178 0 17659 0
2021-08-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 160 0 24893 0
2021-08-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2699 7619 1585218 1436431
2021-08-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 33 431485 410122
2021-08-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 133 493 244863 209623
2021-08-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 304 0 17481 0
2021-08-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 506 0 24733 0
2021-08-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1791 4523 1582519 1428812
2021-08-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 120 431485 410089
2021-08-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 41 87 244730 209130
2021-08-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 160 0 17177 0
2021-08-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1905 0 24227 0
2021-08-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3222 10194 1580728 1424289
2021-08-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 41 431485 409969
2021-08-06 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 356 16529 13904
2021-08-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 463 1493 244689 209043
2021-08-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 652 0 17017 0
2021-08-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 207 0 22322 0
2021-08-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4523 8288 1577506 1414095
2021-08-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 101 431485 409928
2021-08-05 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 22 16529 13548
2021-08-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 392 1192 244226 207550
2021-08-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 549 0 16365 0
2021-08-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1422 0 22115 0
2021-08-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3178 8102 1572983 1405807
2021-08-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 25 431485 409827
2021-08-04 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 1 16529 13526
2021-08-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 450 1325 243834 206358
2021-08-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 562 0 15816 0
2021-08-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 237 0 20693 0
2021-08-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4128 8074 1569805 1397705
2021-08-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 431485 409802
2021-08-03 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 2 16529 13525
2021-08-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 670 1147 243384 205033
2021-08-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 589 0 15254 0
2021-08-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 508 0 20456 0
2021-08-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3200 6111 1565677 1389631
2021-08-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 88 431485 409802
2021-08-02 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 6 16529 13523
2021-08-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 539 846 242714 203886
2021-08-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 515 0 14665 0
2021-08-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 165 0 19948 0
2021-08-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3475 5655 1562477 1383520
2021-08-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 394 431485 409714
2021-08-01 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 419 16529 13517
2021-08-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 191 1217 242175 203040
2021-08-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 597 0 19783 0
2021-08-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2626 9397 1559002 1377865
2021-07-31 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 108 1105 431485 409320
2021-07-31 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 831 16529 13098
2021-07-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 51 451 241984 201823
2021-07-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1338 0 14150 0
2021-07-31 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 616 0 19186 0
2021-07-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2197 8451 1556376 1368468
2021-07-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 260 431377 408215
2021-07-30 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 112 855 16529 12267
2021-07-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 695 1649 241933 201372
2021-07-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 172 0 12812 0
2021-07-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 200 0 18570 0
2021-07-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4576 7852 1554179 1360017
2021-07-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 47 431377 407955
2021-07-29 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 359 11 16417 11412
2021-07-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 559 1869 241238 199723
2021-07-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 300 0 12640 0
2021-07-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18370 0
2021-07-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3685 7475 1549603 1352165
2021-07-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 74 431377 407908
2021-07-28 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 149 2 16058 11401
2021-07-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 586 1418 240679 197854
2021-07-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 536 0 12340 0
2021-07-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 239 0 18370 0
2021-07-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3028 6210 1545918 1344690
2021-07-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 72 431377 407834
2021-07-27 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 125 0 15909 11399
2021-07-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 613 1067 240093 196436
2021-07-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 326 0 11804 0
2021-07-27 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 188 0 18131 0
2021-07-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2898 6186 1542890 1338480
2021-07-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 91 431377 407762
2021-07-26 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 181 87 15784 11399
2021-07-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 598 1271 239480 195369
2021-07-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 357 0 11478 0
2021-07-26 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 17943 0
2021-07-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2721 4285 1539992 1332294
2021-07-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 107 668 431377 407671
2021-07-25 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 15603 11312
2021-07-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 238882 194098
2021-07-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1512 0 11121 0
2021-07-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 759 0 17943 0
2021-07-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2692 6996 1537271 1328009
2021-07-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1359 431270 407003
2021-07-24 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 28 389 15603 11312
2021-07-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 83 240 238882 194098
2021-07-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1406 0 9609 0
2021-07-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 281 0 17184 0
2021-07-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2523 5580 1534579 1321013
2021-07-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2865 431270 405644
2021-07-23 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 133 890 15575 10923
2021-07-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 866 2266 238799 193858
2021-07-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 90 0 8203 0
2021-07-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 16903 0
2021-07-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3398 6796 1532056 1315433
2021-07-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 95 431270 402779
2021-07-22 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 427 66 15442 10033
2021-07-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 720 1500 237933 191592
2021-07-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 771 0 8113 0
2021-07-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 266 0 16888 0
2021-07-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3539 5148 1528658 1308637
2021-07-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 378 431270 402684
2021-07-21 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 119 0 15015 9967
2021-07-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 740 1257 237213 190092
2021-07-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 598 0 7342 0
2021-07-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16622 0
2021-07-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4070 5788 1525119 1303489
2021-07-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 40 431270 402306
2021-07-20 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 122 4 14896 9967
2021-07-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 837 1919 236473 188835
2021-07-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 233 0 6744 0
2021-07-20 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16622 0
2021-07-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4092 6843 1521049 1297701
2021-07-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 87 431270 402266
2021-07-19 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 90 6 14774 9963
2021-07-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 677 1656 235636 186916
2021-07-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 67 0 6511 0
2021-07-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16622 0
2021-07-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4434 6098 1516957 1290858
2021-07-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1465 431270 402179
2021-07-18 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 635 14684 9957
2021-07-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 329 1300 234959 185260
2021-07-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 637 0 6444 0
2021-07-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16622 0
2021-07-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1873 4023 1512523 1284760
2021-07-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 4827 431270 400714
2021-07-17 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 35 609 14684 9322
2021-07-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 234630 183960
2021-07-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1034 0 5807 0
2021-07-17 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2446 0 16622 0
2021-07-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4538 7616 1510650 1280737
2021-07-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 306 4779 431261 395887
2021-07-16 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 280 133 14649 8713
2021-07-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 870 1789 234630 183960
2021-07-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 439 0 4773 0
2021-07-16 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 90 0 14176 0
2021-07-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5634 7110 1506112 1273121
2021-07-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1279 430955 391108
2021-07-15 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 3 866 14369 8580
2021-07-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1122 2015 233760 182171
2021-07-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 311 0 4334 0
2021-07-15 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 210 0 14086 0
2021-07-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6147 7568 1500478 1266011
2021-07-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 803 430955 389829
2021-07-14 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 127 14366 7714
2021-07-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1000 1918 232638 180156
2021-07-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4023 0
2021-07-14 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 13876 0
2021-07-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8946 7379 1494331 1258443
2021-07-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 342 430955 389026
2021-07-13 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 43 621 14366 7587
2021-07-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1086 2224 231638 178238
2021-07-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4023 0
2021-07-13 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 13876 0
2021-07-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7743 7856 1485385 1251064
2021-07-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 864 430955 388684
2021-07-12 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 6 144 14323 6966
2021-07-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1338 1998 230552 176014
2021-07-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1193 0 4023 0
2021-07-12 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2749 0 13806 0
2021-07-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8472 9533 1477642 1243208
2021-07-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7759 430955 387820
2021-07-11 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 412 765 14317 6822
2021-07-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 446 644 229214 174016
2021-07-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1661 0 2830 0
2021-07-11 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4532 0 11057 0
2021-07-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6166 9672 1469170 1233675
2021-07-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9245 430955 380061
2021-07-10 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 820 633 13905 6057
2021-07-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 228768 173372
2021-07-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1169 0 1169 0
2021-07-10 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 6525 0
2021-07-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8814 10294 1463004 1224003
2021-07-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 6646 430955 370816
2021-07-09 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 889 157 13085 5424
2021-07-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1295 2275 228768 173372
2021-07-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-07-09 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 540 0 6525 0
2021-07-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9162 9415 1454190 1213709
2021-07-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1668 430955 364170
2021-07-08 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 4 816 12196 5267
2021-07-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1687 2575 227473 171097
2021-07-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-07-08 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 635 0 5985 0
2021-07-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8797 9294 1445028 1204294
2021-07-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1838 430955 362502
2021-07-07 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 3 159 12192 4451
2021-07-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1431 2389 225786 168522
2021-07-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-07-07 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 5350 0
2021-07-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8407 10765 1436231 1195000
2021-07-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1480 430955 360664
2021-07-06 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 3 660 12189 4292
2021-07-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1188 2935 224355 166133
2021-07-06 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 5340 0
2021-07-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9813 12240 1427824 1184235
2021-07-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1727 430955 359184
2021-07-05 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 12186 3632
2021-07-05 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 5335 0
2021-07-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4726 2373 1418011 1171995
2021-07-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4917 430955 357457
2021-07-04 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 1165 12186 3632
2021-07-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1562 658 223167 163198
2021-07-04 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1000 0 5335 0
2021-07-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10190 7078 1413285 1169622
2021-07-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 15034 430955 352540
2021-07-03 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 376 654 12186 2467
2021-07-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 733 853 221605 162540
2021-07-03 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1146 0 4335 0
2021-07-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11276 11190 1403095 1162544
2021-07-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2725 430954 337506
2021-07-02 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 910 183 11810 1813
2021-07-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1737 2128 220872 161687
2021-07-02 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2953 0 3189 0
2021-07-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5857 17681 1391819 1151354
2021-07-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 5881 430954 334781
2021-07-01 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 71 811 10900 1630
2021-07-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2020 2093 219135 159559
2021-07-01 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 236 0
2021-07-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5656 16590 1385962 1133673
2021-06-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1966 430954 328900
2021-06-30 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1 175 10829 819
2021-06-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1602 1736 217115 157466
2021-06-30 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 236 0
2021-06-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6581 16886 1380306 1117083
2021-06-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 928 430954 326934
2021-06-29 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 36 590 10828 644
2021-06-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1111 2135 215513 155730
2021-06-29 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 231 0
2021-06-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8010 15728 1373725 1100197
2021-06-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1110 430954 326006
2021-06-28 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 7 54 10792 54
2021-06-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1053 2050 214402 153595
2021-06-28 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 231 0
2021-06-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7825 14245 1365715 1084469
2021-06-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7060 430954 324896
2021-06-27 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1242 0 10785 0
2021-06-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 408 2294 213349 151545
2021-06-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5541 13636 1357890 1070224
2021-06-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 19211 430954 317836
2021-06-26 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 9543 0
2021-06-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 776 515 212941 149251
2021-06-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5690 15489 1352349 1056588
2021-06-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9127 430954 298625
2021-06-25 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 127 0 9543 0
2021-06-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2011 1070 212165 148736
2021-06-25 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 112 0 231 0
2021-06-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7251 17805 1346659 1041099
2021-06-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7286 430954 289498
2021-06-24 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 828 0 9416 0
2021-06-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1493 2412 210154 147666
2021-06-24 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4310 20489 1339408 1023294
2021-06-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1231 430954 282212
2021-06-23 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1121 0 8588 0
2021-06-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1539 2286 208661 145254
2021-06-23 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5696 17679 1335098 1002805
2021-06-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1006 430954 280981
2021-06-22 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 141 0 7467 0
2021-06-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1690 2624 207122 142968
2021-06-22 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5406 21680 1329402 985126
2021-06-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2154 430954 279975
2021-06-21 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 146 0 7326 0
2021-06-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1620 2333 205432 140344
2021-06-21 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5158 22680 1323996 963446
2021-06-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 14304 430954 277821
2021-06-20 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 778 0 7180 0
2021-06-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 803 3553 203812 138011
2021-06-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3698 16357 1318838 940766
2021-06-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 14037 430950 263517
2021-06-19 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 663 0 6402 0
2021-06-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 588 2114 203009 134458
2021-06-19 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 119 0
2021-06-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9509 19481 1315140 924409
2021-06-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9168 430949 249480
2021-06-18 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 139 0 5739 0
2021-06-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1308 2562 202421 132344
2021-06-18 COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 119 0 119 0
2021-06-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5108 19199 1305631 904928
2021-06-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 5548 430949 240312
2021-06-17 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 816 0 5600 0
2021-06-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1603 2504 201113 129782
2021-06-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4552 20842 1300523 885729
2021-06-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 877 430949 234764
2021-06-16 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 137 0 4784 0
2021-06-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1621 2052 199510 127278
2021-06-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5469 18792 1295971 864887
2021-06-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 334 430949 233887
2021-06-15 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 649 0 4647 0
2021-06-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1780 2058 197889 125226
2021-06-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7500 16940 1290502 846095
2021-06-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 832 430949 233553
2021-06-14 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 152 0 3998 0
2021-06-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1934 2201 196109 123168
2021-06-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8707 17310 1283002 829155
2021-06-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4325 430949 232721
2021-06-13 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 1229 0 3846 0
2021-06-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 578 4479 194175 120967
2021-06-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9758 16150 1274295 811845
2021-06-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7242 430949 228396
2021-06-12 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 713 0 2617 0
2021-06-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 282 2461 193597 116488
2021-06-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9925 24220 1264537 795695
2021-06-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 6843 430949 221154
2021-06-11 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 184 0 1904 0
2021-06-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2383 1178 193315 114027
2021-06-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6645 18653 1254612 771475
2021-06-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 7891 430949 214311
2021-06-10 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 858 0 1720 0
2021-06-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2474 1209 190932 112849
2021-06-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5825 16476 1247967 752822
2021-06-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 614 430949 206420
2021-06-09 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 183 0 862 0
2021-06-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2394 1231 188458 111640
2021-06-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6407 17599 1242142 736346
2021-06-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 544 430949 205806
2021-06-08 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 622 0 679 0
2021-06-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2396 1562 186064 110409
2021-06-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6514 18016 1235735 718747
2021-06-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1679 430949 205262
2021-06-07 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 57 0 57 0
2021-06-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2278 1639 183668 108847
2021-06-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6962 20779 1229221 700731
2021-06-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 4907 430949 203583
2021-06-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 773 4467 181390 107208
2021-06-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5991 19531 1222259 679952
2021-06-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 7 12914 430948 198676
2021-06-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 802 2199 180617 102741
2021-06-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10920 20760 1216268 660421
2021-06-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 6910 430941 185762
2021-06-04 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2133 1220 179815 100542
2021-06-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15390 8765 1205348 639661
2021-06-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 11 6845 430940 178852
2021-06-03 Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2515 1520 177682 99322
2021-06-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15146 7825 1189958 630896
2021-06-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 3023 430929 172007
2021-06-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2241 1631 175167 97802
2021-06-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16671 4595 1174812 623071
2021-06-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 441 430929 168984
2021-06-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2358 1664 172926 96171
2021-06-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16406 8378 1158141 618476
2021-05-31 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2769 430929 168543
2021-05-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1350 3011 170568 94507
2021-05-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12397 15169 1141735 610098
2021-05-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 11278 430929 165774
2021-05-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2570 1292 169218 91496
2021-05-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11634 10342 1129338 594929
2021-05-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9788 430925 154496
2021-05-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1296 817 166648 90204
2021-05-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 24991 13270 1117704 584587
2021-05-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4316 430925 144708
2021-05-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 812 3095 165352 89387
2021-05-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15487 10303 1092713 571317
2021-05-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 16 7897 430925 140392
2021-05-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2954 1427 164540 86292
2021-05-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 21385 3073 1077226 561014
2021-05-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 3698 430909 132495
2021-05-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2157 1761 161586 84865
2021-05-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18429 3098 1055841 557941
2021-05-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 799 430907 128797
2021-05-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2750 1526 159429 83104
2021-05-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23073 2740 1037412 554843
2021-05-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 1837 430898 127998
2021-05-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2858 3166 156679 81578
2021-05-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22525 2918 1014339 552103
2021-05-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 22 7905 430897 126161
2021-05-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4353 1348 153821 78412
2021-05-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19753 520 991814 549185
2021-05-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 20733 430875 118256
2021-05-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2434 716 149468 77064
2021-05-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 23501 406 972061 548665
2021-05-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3 4465 430866 97523
2021-05-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2728 1301 147034 76348
2021-05-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 26299 3864 948560 548259
2021-05-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 6 8385 430863 93058
2021-05-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3106 1208 144306 75047
2021-05-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18814 4091 922261 544395
2021-05-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 3492 430857 84673
2021-05-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3015 1162 141200 73839
2021-05-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18664 4689 903447 540304
2021-05-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1845 430855 81181
2021-05-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2506 1640 138185 72677
2021-05-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19429 4885 884783 535615
2021-05-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 836 430855 79336
2021-05-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2091 4127 135679 71037
2021-05-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19904 6944 865354 530730
2021-05-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 9030 430855 78500
2021-05-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4498 10 133588 66910
2021-05-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18472 183 845450 523786
2021-05-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 11 17587 430855 69470
2021-05-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2838 531 129090 66900
2021-05-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 22904 504 826978 523603
2021-05-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 34 6273 430844 51883
2021-05-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1388 2647 126252 66369
2021-05-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20285 5664 804074 523099
2021-05-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 88 4081 430810 45610
2021-05-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1371 2682 124864 63722
2021-05-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16571 5340 783789 517435
2021-05-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 637 430722 41529
2021-05-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1428 4518 123493 61040
2021-05-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17276 5733 767218 512095
2021-05-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 53 1048 430721 40892
2021-05-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1848 2513 122065 56522
2021-05-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20310 4752 749942 506362
2021-05-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 641 209 430668 39844
2021-05-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1809 2262 120217 54009
2021-05-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 21924 4911 729632 501610
2021-05-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5378 2765 430027 39635
2021-05-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4580 1 118408 51747
2021-05-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19426 196 707708 496699
2021-05-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5205 9064 424649 36870
2021-05-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2284 629 113828 51746
2021-05-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 27620 586 688282 496503
2021-05-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4604 2747 419444 27806
2021-05-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1428 2293 111544 51117
2021-05-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8942 9757 660662 495917
2021-05-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2742 1612 414840 25059
2021-05-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1604 2290 110116 48824
2021-05-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7969 9745 651720 486160
2021-05-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1167 435 412098 23447
2021-05-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1961 3841 108512 46534
2021-05-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3044 13792 643751 476415
2021-05-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 463 635 410931 23012
2021-05-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1740 2041 106551 42693
2021-05-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7759 12204 640707 462623
2021-05-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 253 41 410468 22377
2021-05-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3183 53 104811 40652
2021-05-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16562 2868 632948 450419
2021-05-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2453 3268 410215 22336
2021-05-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1335 1 101628 40599
2021-05-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13467 19 616386 447551
2021-05-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 10245 3222 407762 19068
2021-05-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 931 4 100293 40598
2021-05-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14779 1002 602919 447532
2021-04-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5977 85 397517 15846
2021-04-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3475 253 99362 40594
2021-04-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11533 6640 588140 446530
2021-04-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3150 525 391540 15761
2021-04-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1359 2413 95887 40341
2021-04-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2969 13822 576607 439890
2021-04-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1561 55 388390 15236
2021-04-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1720 2122 94528 37928
2021-04-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2945 13847 573638 426068
2021-04-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 901 274 386829 15181
2021-04-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1915 2243 92808 35806
2021-04-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2630 13315 570693 412221
2021-04-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3113 3078 385928 14907
2021-04-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1522 2361 90893 33563
2021-04-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2337 12775 568063 398906
2021-04-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9116 5600 382815 11829
2021-04-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3849 6 89371 31202
2021-04-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 273 176 565726 386131
2021-04-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 12894 5756 373699 6229
2021-04-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1321 167 85522 31196
2021-04-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 365 834 565453 385955
2021-04-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2361 7 360805 473
2021-04-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1495 1627 84201 31029
2021-04-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4282 13142 565088 385121
2021-04-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3102 1 358444 466
2021-04-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1472 1900 82706 29402
2021-04-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4332 11896 560806 371979
2021-04-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2330 1 355342 465
2021-04-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1308 1951 81234 27502
2021-04-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3810 11993 556474 360083
2021-04-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1986 0 353012 464
2021-04-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1561 1929 79926 25551
2021-04-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4630 12308 552664 348090
2021-04-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1469 1 351026 464
2021-04-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2083 1326 78365 23622
2021-04-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5927 10366 548034 335782
2021-04-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 10177 90 349557 463
2021-04-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1950 2 76282 22296
2021-04-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 176 4 542107 325416
2021-04-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 25225 139 339380 373
2021-04-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 177 4 74332 22294
2021-04-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 993 226 541931 325412
2021-04-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 6530 60 314155 234
2021-04-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2864 197 74155 22290
2021-04-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4864 11765 540938 325186
2021-04-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4249 3 307625 174
2021-04-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2903 113 71291 22093
2021-04-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4638 12304 536074 313421
2021-04-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2191 0 303376 171
2021-04-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2900 62 68388 21980
2021-04-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5224 10942 531436 301117
2021-04-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2181 0 301185 171
2021-04-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2903 77 65488 21918
2021-04-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4838 11293 526212 290175
2021-04-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1848 0 299004 171
2021-04-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4751 71 62585 21841
2021-04-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5248 10380 521374 278882
2021-04-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 19562 20 297156 171
2021-04-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 57834 21770
2021-04-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 231 1248 516126 268502
2021-04-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 19816 9 277594 151
2021-04-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 57834 21770
2021-04-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 472 813 515895 267254
2021-04-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5182 6 257778 142
2021-04-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2402 62 57834 21770
2021-04-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8922 8955 515423 266441
2021-04-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3908 7 252596 136
2021-04-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2783 38 55432 21708
2021-04-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8565 8075 506501 257486
2021-04-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1137 1 248688 129
2021-04-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4349 39 52649 21670
2021-04-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15253 2182 497936 249411
2021-04-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 934 0 247551 128
2021-04-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2503 57 48300 21631
2021-04-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13185 3442 482683 247229
2021-04-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 246617 128
2021-04-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 45797 21574
2021-04-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 369 4 469498 243787
2021-04-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4096 0 246617 128
2021-04-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 45797 21574
2021-04-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 469129 243783
2021-04-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 10192 0 242521 128
2021-04-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 109 45797 21574
2021-04-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1091 55 469129 243783
2021-04-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3654 27 232329 128
2021-04-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 45797 21465
2021-04-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 774 75 468038 243728
2021-04-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4113 3 228675 101
2021-04-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2570 83 45797 21465
2021-04-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13663 1632 467264 243653
2021-03-31 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3429 1 224562 98
2021-03-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2478 178 43227 21382
2021-03-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14914 1719 453601 242021
2021-03-30 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1378 26 221133 97
2021-03-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2555 168 40749 21204
2021-03-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14835 1685 438687 240302
2021-03-29 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1458 0 219755 71
2021-03-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2930 193 38194 21036
2021-03-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14421 1151 423852 238617
2021-03-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 8971 0 218297 71
2021-03-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35264 20843
2021-03-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 179 1 409431 237466
2021-03-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 14095 2 209326 71
2021-03-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 176 11 35264 20843
2021-03-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 713 152 409252 237465
2021-03-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2138 1 195231 69
2021-03-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1707 681 35088 20832
2021-03-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13330 1267 408539 237313
2021-03-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2211 0 193093 68
2021-03-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2287 659 33381 20151
2021-03-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12758 2217 395209 236046
2021-03-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3411 1 190882 68
2021-03-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2336 727 31094 19492
2021-03-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12924 3478 382451 233829
2021-03-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3527 0 187471 67
2021-03-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2355 1092 28758 18765
2021-03-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12525 3485 369527 230351
2021-03-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3565 1 183944 67
2021-03-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1911 1083 26403 17673
2021-03-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12516 2252 357002 226866
2021-03-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 13945 0 180379 66
2021-03-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 11 580 24492 16590
2021-03-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 325 173 344486 224614
2021-03-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 18463 0 166434 66
2021-03-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 14 1096 24481 16010
2021-03-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 541 304 344161 224441
2021-03-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1566 0 147971 66
2021-03-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 225 2562 24467 14914
2021-03-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12075 3803 343620 224137
2021-03-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2905 8 146405 66
2021-03-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 248 1275 24242 12352
2021-03-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13305 2486 331545 220334
2021-03-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3340 0 143500 58
2021-03-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 236 1578 23994 11077
2021-03-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12130 2301 318240 217848
2021-03-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2736 58 140160 58
2021-03-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 231 1544 23758 9499
2021-03-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12530 1767 306110 215547
2021-03-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2822 0 137424 0
2021-03-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 314 1824 23527 7955
2021-03-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11004 2132 293580 213780
2021-03-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 12723 0 134602 0
2021-03-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 23213 6131
2021-03-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1285 176 282576 211648
2021-03-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 16394 0 121879 0
2021-03-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 15 1730 23213 6131
2021-03-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1206 306 281291 211472
2021-03-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4162 0 105485 0
2021-03-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 168 974 23198 4401
2021-03-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9450 5325 280085 211166
2021-03-11 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2174 0 101323 0
2021-03-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 100 548 23030 3427
2021-03-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8485 6430 270635 205841
2021-03-10 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1402 0 99149 0
2021-03-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 107 542 22930 2879
2021-03-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1472 5972 262150 199411
2021-03-09 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1351 0 97747 0
2021-03-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 40 348 22823 2337
2021-03-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2127 6748 260678 193439
2021-03-08 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4338 0 96396 0
2021-03-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 66 368 22783 1989
2021-03-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1054 8381 258551 186691
2021-03-07 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9432 0 92058 0
2021-03-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22717 1621
2021-03-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 192 257497 178310
2021-03-06 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 15913 0 82626 0
2021-03-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 105 1555 22717 1621
2021-03-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 54 186 257497 178118
2021-03-05 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3256 0 66713 0
2021-03-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22612 66
2021-03-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2433 7298 257443 177932
2021-03-04 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2889 0 63457 0
2021-03-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 50 0 22612 66
2021-03-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1477 8756 255010 170634
2021-03-03 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2526 0 60568 0
2021-03-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 60 0 22562 66
2021-03-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1727 9195 253533 161878
2021-03-02 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3959 0 58042 0
2021-03-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 150 0 22502 66
2021-03-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1613 9677 251806 152683
2021-03-01 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3984 0 54083 0
2021-03-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 221 0 22352 66
2021-03-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1601 9297 250193 143006
2021-02-28 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5566 0 50099 0
2021-02-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 248592 133709
2021-02-27 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 7310 0 44533 0
2021-02-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22131 66
2021-02-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 884 248592 133709
2021-02-26 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1637 0 37223 0
2021-02-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 664 0 22131 66
2021-02-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1619 8992 248578 132825
2021-02-25 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1448 0 35586 0
2021-02-25 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 501 0 21467 66
2021-02-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1275 7810 246959 123833
2021-02-24 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1639 0 34138 0
2021-02-24 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 605 66 20966 66
2021-02-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3910 6753 245684 116023
2021-02-23 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1347 0 32499 0
2021-02-23 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1228 0 20361 0
2021-02-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3577 6558 241774 109270
2021-02-22 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1556 0 31152 0
2021-02-22 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1176 0 19133 0
2021-02-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2895 7009 238197 102712
2021-02-21 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5536 0 29596 0
2021-02-21 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 600 0 17957 0
2021-02-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 180 0 235302 95703
2021-02-20 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5511 0 24060 0
2021-02-20 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 520 0 17357 0
2021-02-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 329 283 235122 95703
2021-02-19 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 18549 0
2021-02-19 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2810 0 16837 0
2021-02-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3613 6838 234793 95420
2021-02-18 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 380 0 18549 0
2021-02-18 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1907 0 14027 0
2021-02-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2389 6599 231180 88582
2021-02-17 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1300 0 18169 0
2021-02-17 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1763 0 12120 0
2021-02-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2497 5986 228791 81983
2021-02-16 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1290 0 16869 0
2021-02-16 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1634 0 10357 0
2021-02-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2075 6311 226294 75997
2021-02-15 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2079 0 15579 0
2021-02-15 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2254 0 8723 0
2021-02-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2308 6407 224219 69686
2021-02-14 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9546 0 13500 0
2021-02-14 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1773 0 6469 0
2021-02-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 270 205 221911 63279
2021-02-13 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3954 0 3954 0
2021-02-13 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4696 0
2021-02-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 540 396 221641 63074
2021-02-12 Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 0 0
2021-02-12 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1160 0 4696 0
2021-02-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6534 6395 221101 62678
2021-02-11 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 623 0 3536 0
2021-02-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6832 6600 214567 56283
2021-02-10 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 588 0 2913 0
2021-02-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5838 6512 207735 49683
2021-02-09 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 284 0 2325 0
2021-02-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7044 7532 201897 43171
2021-02-08 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 372 0 2041 0
2021-02-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7119 4279 194853 35639
2021-02-07 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1669 0
2021-02-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 180 0 187734 31360
2021-02-06 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1549 0 1669 0
2021-02-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 444 671 187554 31360
2021-02-05 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 50 0 120 0
2021-02-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8317 6681 187110 30689
2021-02-04 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-02-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8763 5597 178793 24008
2021-02-03 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-02-03 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9455 2336 170030 18411
2021-02-02 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-02-02 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8760 3450 160575 16075
2021-02-01 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-02-01 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9198 2911 151815 12625
2021-01-31 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-01-31 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 60 0 142617 9714
2021-01-30 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-01-30 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1389 3 142557 9714
2021-01-29 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-01-29 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9606 2423 141168 9711
2021-01-28 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 70 0
2021-01-28 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8348 1643 131562 7288
2021-01-27 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 70 0 70 0
2021-01-27 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6713 169 123214 5645
2021-01-26 Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2021-01-26 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6914 361 116501 5476
2021-01-25 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6858 2293 109587 5115
2021-01-24 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 102729 2822
2021-01-23 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 276 0 102729 2822
2021-01-22 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6684 133 102453 2822
2021-01-21 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5589 649 95769 2689
2021-01-20 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7014 874 90180 2040
2021-01-19 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7826 584 83166 1166
2021-01-18 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8256 582 75340 582
2021-01-17 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 54 0 67084 0
2021-01-16 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 943 0 67030 0
2021-01-15 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7958 0 66087 0
2021-01-14 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7402 0 58129 0
2021-01-13 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6834 0 50727 0
2021-01-12 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11036 0 43893 0
2021-01-11 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4088 0 32857 0
2021-01-10 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3045 0 28769 0
2021-01-09 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1705 0 25724 0
2021-01-08 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8135 0 24019 0
2021-01-07 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8153 0 15884 0
2021-01-06 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6283 0 7731 0
2021-01-05 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 968 0 1448 0
2021-01-04 Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 480 0 480 0