Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Deň Kraj Vakcína Δ 1. dávka Δ 2. dávka Σ 1. dávka Σ 2. dávka
2022-12-07 Žilinský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-07 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233470 229851
2022-12-07 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-12-07 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-07 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-07 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19756 0
2022-12-07 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-07 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256643 253609
2022-12-07 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 79 65
2022-12-07 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-07 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263196 247399
2022-12-07 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 10424 0
2022-12-07 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 2 183076 175643
2022-12-06 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-06 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-12-06 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-06 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191917 187506
2022-12-06 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-06 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-06 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263196 247399
2022-12-06 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 299060 299819
2022-12-05 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233470 229851
2022-12-05 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-12-05 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 191917 187505
2022-12-05 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-05 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 256643 253609
2022-12-05 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 299060 299818
2022-12-05 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 183073 175641
2022-12-03 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-03 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-12-02 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-02 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19756 0
2022-12-02 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275200 265323
2022-12-02 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-12-02 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 22699 0
2022-12-02 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 299060 299817
2022-12-02 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 183073 175640
2022-12-01 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-01 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-12-01 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-01 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-01 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-01 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 256642 253609
2022-12-01 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-01 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263196 247399
2022-12-01 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-12-01 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 299060 299816
2022-12-01 Banskobystrický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-12-01 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Žilinský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-11-30 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233470 229851
2022-11-30 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-11-30 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 8 0 1026 1174
2022-11-30 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-30 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-11-30 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 118 98
2022-11-30 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 5 256642 253608
2022-11-30 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263196 247399
2022-11-30 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-30 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 299060 299815
2022-11-29 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-11-29 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-29 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 103 120
2022-11-29 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 19754 0
2022-11-29 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263196 247399
2022-11-29 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299060 299813
2022-11-29 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-29 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-11-28 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-28 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19751 0
2022-11-28 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 120 145
2022-11-28 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 299060 299813
2022-11-28 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-28 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 183070 175637
2022-11-27 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 12 51
2022-11-27 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-26 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275200 265323
2022-11-26 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183069 175637
2022-11-25 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233470 229851
2022-11-25 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-11-25 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-25 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-25 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19749 0
2022-11-25 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 7123 0
2022-11-25 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-25 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 14 263196 247399
2022-11-25 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-11-25 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 194 147
2022-11-25 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 299060 299811
2022-11-25 Banskobystrický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-25 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-25 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 0 183069 175637
2022-11-24 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-11-24 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191915 187505
2022-11-24 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-24 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-24 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-24 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299058 299809
2022-11-24 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-24 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183064 175637
2022-11-23 Žilinský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-23 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-11-23 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191915 187505
2022-11-23 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-23 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256639 253603
2022-11-23 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 263189 247385
2022-11-23 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 1610 1390
2022-11-23 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 0 299058 299809
2022-11-23 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 10421 0
2022-11-23 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-23 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183064 175637
2022-11-22 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-22 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-11-22 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-22 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191915 187504
2022-11-22 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19748 0
2022-11-22 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-22 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 256639 253603
2022-11-22 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-22 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263188 247385
2022-11-22 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-22 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299054 299809
2022-11-22 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183064 175637
2022-11-21 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 233470 229851
2022-11-21 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-11-21 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-21 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256639 253602
2022-11-21 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-21 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 133 118
2022-11-21 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 263188 247384
2022-11-21 Košický Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-21 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 299054 299809
2022-11-21 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-21 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183064 175637
2022-11-19 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-19 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183064 175637
2022-11-18 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233468 229850
2022-11-18 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1176 1065
2022-11-18 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-11-18 Trnavský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-18 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1018 1174
2022-11-18 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-18 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19747 0
2022-11-18 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 7119 0
2022-11-18 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 275200 265323
2022-11-18 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-11-18 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-18 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 194 146
2022-11-18 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 299053 299807
2022-11-18 Banskobystrický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-18 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 84 75
2022-11-18 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-18 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 183064 175637
2022-11-16 Žilinský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-11-16 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233468 229850
2022-11-16 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1176 1064
2022-11-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215799 206124
2022-11-16 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191915 187503
2022-11-16 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-16 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19746 0
2022-11-16 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 79 64
2022-11-16 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 275199 265320
2022-11-16 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-16 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263187 247384
2022-11-16 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-16 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 1 299051 299804
2022-11-16 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-16 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183062 175637
2022-11-15 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Žilinský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-15 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-15 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 275196 265320
2022-11-15 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-15 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263187 247383
2022-11-15 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-15 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 1 299048 299803
2022-11-15 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 12 51
2022-11-15 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 5720 4997
2022-11-15 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-15 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233468 229850
2022-11-14 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 215799 206124
2022-11-14 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-14 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-14 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 299043 299802
2022-11-14 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183062 175637
2022-11-13 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183062 175637
2022-11-11 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233468 229850
2022-11-11 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 215799 206120
2022-11-11 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-11 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 103 120
2022-11-11 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191914 187503
2022-11-11 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1018 1173
2022-11-11 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-11 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19746 0
2022-11-11 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256639 253602
2022-11-11 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7115 0
2022-11-11 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 275195 265320
2022-11-11 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-11 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263187 247383
2022-11-11 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-11-11 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-11 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22697 0
2022-11-11 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 299042 299802
2022-11-11 Banskobystrický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-11 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-11 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 183062 175637
2022-11-10 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 233468 229850
2022-11-10 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215798 206120
2022-11-10 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-10 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-10 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19744 0
2022-11-10 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275195 265319
2022-11-10 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-10 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 133 117
2022-11-10 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263187 247382
2022-11-10 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-10 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 299040 299801
2022-11-10 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 12 51
2022-11-10 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-10 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 1 183062 175635
2022-11-09 Žilinský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-09 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233467 229850
2022-11-09 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215798 206120
2022-11-09 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-09 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 275195 265319
2022-11-09 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-09 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-09 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 22697 0
2022-11-09 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 299039 299801
2022-11-09 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 183059 175634
2022-11-08 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Žilinský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-08 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191913 187503
2022-11-08 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-08 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19743 0
2022-11-08 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-08 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 1 263187 247381
2022-11-08 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-08 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 299038 299801
2022-11-08 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-08 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 183057 175634
2022-11-07 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 233467 229850
2022-11-07 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1279 800
2022-11-07 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-07 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24053 0
2022-11-07 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263184 247380
2022-11-07 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-07 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 299038 299800
2022-11-07 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183055 175630
2022-11-06 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-05 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215798 206120
2022-11-05 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275195 265318
2022-11-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183055 175630
2022-11-04 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 79 83
2022-11-04 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 233467 229848
2022-11-04 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215798 206120
2022-11-04 Trnavský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-04 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1018 1171
2022-11-04 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-04 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19743 0
2022-11-04 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 256639 253602
2022-11-04 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 7115 0
2022-11-04 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-04 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 263184 247380
2022-11-04 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-11-04 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-04 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 194 145
2022-11-04 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 299038 299799
2022-11-04 Banskobystrický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-04 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-04 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 183055 175630
2022-11-03 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 233467 229847
2022-11-03 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215798 206120
2022-11-03 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191913 187503
2022-11-03 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-03 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256639 253600
2022-11-03 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275195 265318
2022-11-03 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-03 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 133 117
2022-11-03 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263182 247380
2022-11-03 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-03 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 299037 299799
2022-11-03 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 12 51
2022-11-03 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-03 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183054 175630
2022-11-02 Žilinský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-11-02 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233466 229847
2022-11-02 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 215798 206120
2022-11-02 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-02 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 256639 253600
2022-11-02 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 275195 265318
2022-11-02 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-02 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 133 117
2022-11-02 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 263182 247380
2022-11-02 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 1609 1388
2022-11-02 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-11-02 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 299037 299798
2022-11-02 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-11-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 183054 175630
2022-11-01 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256638 253600
2022-10-31 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233466 229847
2022-10-31 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215798 206119
2022-10-31 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-31 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19742 0
2022-10-31 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256638 253600
2022-10-31 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24053 0
2022-10-31 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263182 247378
2022-10-31 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-31 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 299036 299797
2022-10-31 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-31 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 6 183052 175629
2022-10-30 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-30 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-30 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-29 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-29 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215798 206119
2022-10-29 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-29 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-29 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 12 299036 299795
2022-10-29 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183052 175623
2022-10-28 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 79 83
2022-10-28 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233466 229847
2022-10-28 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1176 1063
2022-10-28 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 215798 206119
2022-10-28 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-28 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 1018 1171
2022-10-28 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-28 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19741 0
2022-10-28 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256638 253600
2022-10-28 Prešovský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 275195 265317
2022-10-28 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263182 247378
2022-10-28 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-10-28 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-28 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 194 144
2022-10-28 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 299036 299783
2022-10-28 Banskobystrický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-28 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-28 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 183052 175623
2022-10-27 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 233466 229847
2022-10-27 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215797 206119
2022-10-27 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191912 187503
2022-10-27 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-27 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 133 117
2022-10-27 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263182 247378
2022-10-27 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-27 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 299034 299783
2022-10-27 Bratislavský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-27 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183052 175619
2022-10-26 Žilinský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-10-26 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215797 206119
2022-10-26 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-26 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-26 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 117 98
2022-10-26 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19740 0
2022-10-26 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256638 253600
2022-10-26 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 79 64
2022-10-26 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275194 265313
2022-10-26 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-26 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 133 117
2022-10-26 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 263182 247377
2022-10-26 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-26 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299031 299783
2022-10-26 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-26 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183052 175619
2022-10-25 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Žilinský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-25 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191912 187503
2022-10-25 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-25 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 256638 253600
2022-10-25 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275194 265313
2022-10-25 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 132 117
2022-10-25 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263181 247377
2022-10-25 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-25 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299031 299783
2022-10-25 Bratislavský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-25 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183052 175619
2022-10-24 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 233466 229845
2022-10-24 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215797 206119
2022-10-24 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191912 187502
2022-10-24 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-24 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19739 0
2022-10-24 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-24 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 132 116
2022-10-24 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263181 247377
2022-10-24 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-24 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 299031 299783
2022-10-24 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-24 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-23 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-23 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 263181 247376
2022-10-23 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-22 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215797 206119
2022-10-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 0 263180 247374
2022-10-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299029 299782
2022-10-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183052 175619
2022-10-21 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 233466 229844
2022-10-21 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215797 206119
2022-10-21 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-21 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191912 187501
2022-10-21 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1017 1170
2022-10-21 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-21 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 256638 253599
2022-10-21 Prešovský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 275194 265313
2022-10-21 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-21 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 132 116
2022-10-21 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24053 0
2022-10-21 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-10-21 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-21 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 193 143
2022-10-21 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 299029 299782
2022-10-21 Banskobystrický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-21 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-21 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 0 183052 175619
2022-10-20 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 233466 229843
2022-10-20 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215797 206119
2022-10-20 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-20 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 103 119
2022-10-20 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 191912 187500
2022-10-20 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256638 253598
2022-10-20 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275193 265313
2022-10-20 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-20 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 263176 247374
2022-10-20 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-20 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 299028 299779
2022-10-20 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-20 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183047 175619
2022-10-19 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 233466 229840
2022-10-19 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 94 79
2022-10-19 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215797 206119
2022-10-19 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 1760 1245
2022-10-19 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 19739 0
2022-10-19 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 256638 253598
2022-10-19 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 78 63
2022-10-19 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 275193 265313
2022-10-19 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-19 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 263175 247373
2022-10-19 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 0 1609 1385
2022-10-19 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-19 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22694 0
2022-10-19 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 299028 299776
2022-10-19 Bratislavský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-19 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 2 183047 175619
2022-10-18 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Žilinský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215797 206119
2022-10-18 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191911 187497
2022-10-18 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 117 97
2022-10-18 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 256638 253594
2022-10-18 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-18 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 132 116
2022-10-18 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263175 247370
2022-10-18 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-18 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299027 299775
2022-10-18 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 12 51
2022-10-18 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-18 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183043 175617
2022-10-17 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 233466 229838
2022-10-17 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215797 206119
2022-10-17 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 103 119
2022-10-17 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1017 1169
2022-10-17 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-17 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 256637 253593
2022-10-17 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 275193 265312
2022-10-17 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-17 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-17 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-17 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 299027 299775
2022-10-16 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-16 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-15 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215797 206119
2022-10-15 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233463 229838
2022-10-14 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 215797 206119
2022-10-14 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-14 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 38 10
2022-10-14 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-14 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19735 0
2022-10-14 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 256636 253592
2022-10-14 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 78 63
2022-10-14 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 1 275192 265311
2022-10-14 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-14 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263175 247369
2022-10-14 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-10-14 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-14 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 299027 299774
2022-10-14 Bratislavský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Banskobystrický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-14 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 183043 175617
2022-10-13 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-13 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 233463 229838
2022-10-13 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1175 1063
2022-10-13 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-13 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215796 206119
2022-10-13 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-13 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 102 119
2022-10-13 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-13 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191911 187496
2022-10-13 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-13 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-13 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-13 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-13 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 263175 247368
2022-10-13 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-13 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 299024 299771
2022-10-13 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 84 73
2022-10-13 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-13 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183043 175615
2022-10-12 Žilinský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-12 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233463 229834
2022-10-12 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 215796 206119
2022-10-12 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191911 187494
2022-10-12 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-12 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256634 253590
2022-10-12 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 275188 265310
2022-10-12 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-12 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 22694 0
2022-10-12 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 299022 299771
2022-10-12 Bratislavský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 84 73
2022-10-12 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 10420 0
2022-10-12 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 183043 175615
2022-10-11 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-11 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233463 229834
2022-10-11 Trnavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-11 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-11 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 191911 187493
2022-10-11 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256634 253590
2022-10-11 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-11 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275186 265308
2022-10-11 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-11 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 131 116
2022-10-11 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-11 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 263174 247368
2022-10-11 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-11 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-11 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233463 229834
2022-10-10 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215794 206118
2022-10-10 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 1 191911 187489
2022-10-10 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-10 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19733 0
2022-10-10 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256634 253590
2022-10-10 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 275186 265308
2022-10-10 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-10 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-10 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 299022 299771
2022-10-10 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-10 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 183043 175614
2022-10-09 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 0 183043 175613
2022-10-08 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-08 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215794 206118
2022-10-08 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-08 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-08 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183037 175613
2022-10-07 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 79 82
2022-10-07 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 233463 229834
2022-10-07 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215794 206118
2022-10-07 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-07 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191908 187488
2022-10-07 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1017 1167
2022-10-07 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-07 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 115 97
2022-10-07 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 19732 0
2022-10-07 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-07 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 256634 253590
2022-10-07 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 120 144
2022-10-07 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-07 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 275185 265308
2022-10-07 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-07 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 130 116
2022-10-07 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 263173 247367
2022-10-07 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-07 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 193 142
2022-10-07 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-07 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 299022 299770
2022-10-07 Banskobystrický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-07 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 2 183037 175613
2022-10-06 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 233462 229834
2022-10-06 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1175 1062
2022-10-06 Trnavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-06 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215794 206118
2022-10-06 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-06 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-06 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-06 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256634 253588
2022-10-06 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-06 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 263172 247367
2022-10-06 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-06 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 299021 299768
2022-10-06 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-06 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 183032 175611
2022-10-05 Žilinský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-05 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-05 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 215794 206118
2022-10-05 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-05 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-05 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19729 0
2022-10-05 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 256634 253588
2022-10-05 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-05 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275184 265305
2022-10-05 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263172 247365
2022-10-05 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-05 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 22691 0
2022-10-05 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 299019 299767
2022-10-05 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 183031 175611
2022-10-05 Banskobystrický Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 233461 229832
2022-10-04 Žilinský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1175 1061
2022-10-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215794 206114
2022-10-04 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 191908 187487
2022-10-04 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 256634 253586
2022-10-04 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-10-04 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 263172 247365
2022-10-04 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-04 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-04 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 299019 299763
2022-10-04 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 183030 175610
2022-10-03 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-03 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-03 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-03 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191908 187484
2022-10-03 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-03 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 114 97
2022-10-03 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19728 0
2022-10-03 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256632 253586
2022-10-03 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-03 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-10-03 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-03 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263170 247363
2022-10-03 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-03 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-02 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263170 247363
2022-10-02 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-02 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183030 175606
2022-10-01 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233461 229831
2022-10-01 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-01 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 215794 206114
2022-10-01 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256632 253586
2022-10-01 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-10-01 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-10-01 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 299019 299761
2022-09-30 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 79 80
2022-09-30 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233461 229831
2022-09-30 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 215793 206110
2022-09-30 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1759 1244
2022-09-30 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191908 187483
2022-09-30 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 1016 1167
2022-09-30 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-30 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 256632 253586
2022-09-30 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 120 142
2022-09-30 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 275184 265305
2022-09-30 Košický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-09-30 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263170 247363
2022-09-30 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-30 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 193 141
2022-09-30 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 37 71 299017 299761
2022-09-30 Bratislavský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Banskobystrický Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-30 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-30 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183030 175606
2022-09-29 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-29 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 233461 229831
2022-09-29 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 1175 1061
2022-09-29 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 93 79
2022-09-29 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-29 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215793 206109
2022-09-29 Trenčiansky Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-29 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 102 119
2022-09-29 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-29 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191907 187483
2022-09-29 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-29 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 256632 253584
2022-09-29 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-29 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 275183 265304
2022-09-29 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-29 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 263170 247363
2022-09-29 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1606 1385
2022-09-29 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-29 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-29 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 8 298980 299690
2022-09-29 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-29 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183030 175606
2022-09-28 Trnavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16845 0
2022-09-28 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215793 206109
2022-09-28 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-28 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191907 187483
2022-09-28 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-28 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256632 253583
2022-09-28 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-28 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 275182 265304
2022-09-28 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18145 17403
2022-09-28 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-28 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 263169 247361
2022-09-28 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 1605 1385
2022-09-28 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 22689 0
2022-09-28 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-28 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 6 298979 299682
2022-09-28 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 10419 0
2022-09-28 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-28 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 183030 175606
2022-09-27 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 79 78
2022-09-27 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 233461 229830
2022-09-27 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1174 1059
2022-09-27 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 102 119
2022-09-27 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-27 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191907 187481
2022-09-27 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256632 253583
2022-09-27 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-27 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 263167 247358
2022-09-27 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-27 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-27 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 183029 175605
2022-09-26 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-26 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 215793 206109
2022-09-26 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191907 187481
2022-09-26 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-09-26 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256632 253583
2022-09-26 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-26 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263166 247356
2022-09-26 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-26 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 298978 299676
2022-09-26 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183029 175604
2022-09-25 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275182 265303
2022-09-24 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215790 206109
2022-09-23 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 78 78
2022-09-23 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-23 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 233460 229830
2022-09-23 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 5 215790 206109
2022-09-23 Trenčiansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-23 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 191907 187480
2022-09-23 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1014 1167
2022-09-23 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-09-23 Prešovský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-23 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 256632 253583
2022-09-23 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 120 141
2022-09-23 Nitriansky Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-23 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 6 275182 265303
2022-09-23 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 130 116
2022-09-23 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-23 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 263166 247356
2022-09-23 Bratislavský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10x2,5 ml 0 0 0 0
2022-09-23 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 192 138
2022-09-23 Bratislavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-23 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 10 298976 299676
2022-09-23 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 84 73
2022-09-23 Banskobystrický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-23 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 183029 175604
2022-09-22 Žilinský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-22 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 233460 229827
2022-09-22 Trnavský Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215786 206104
2022-09-22 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 102 119
2022-09-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 191906 187479
2022-09-22 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 256631 253581
2022-09-22 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 275177 265297
2022-09-22 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263166 247354
2022-09-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 13 298973 299666
2022-09-22 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 82 73
2022-09-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 0 183026 175601
2022-09-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233458 229827
2022-09-21 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 215786 206104
2022-09-21 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 1759 1244
2022-09-21 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191905 187478
2022-09-21 Prešovský Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml dis inj 10 x 5 ml 0 0 0 0
2022-09-21 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 114 97
2022-09-21 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 256630 253581
2022-09-21 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 275177 265296
2022-09-21 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263166 247353
2022-09-21 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 22687 0
2022-09-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 298971 299653
2022-09-21 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 2 183022 175601
2022-09-20 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233458 229827
2022-09-20 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 6 215786 206103
2022-09-20 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191905 187478
2022-09-20 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 114 97
2022-09-20 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 256629 253577
2022-09-20 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1279 800
2022-09-20 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 1 263166 247353
2022-09-20 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 298970 299653
2022-09-20 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 183014 175599
2022-09-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215784 206097
2022-09-19 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191905 187476
2022-09-19 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1014 1167
2022-09-19 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 256629 253576
2022-09-19 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275175 265295
2022-09-19 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 130 116
2022-09-19 Košický Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263163 247352
2022-09-19 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 298970 299653
2022-09-19 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183013 175599
2022-09-18 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 215784 206097
2022-09-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 298970 299650
2022-09-17 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215784 206093
2022-09-16 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 78 76
2022-09-16 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 233458 229827
2022-09-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 215784 206093
2022-09-16 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191905 187476
2022-09-16 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1013 1167
2022-09-16 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256626 253573
2022-09-16 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 78 63
2022-09-16 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 7113 0
2022-09-16 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275175 265295
2022-09-16 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 263163 247352
2022-09-16 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 189 138
2022-09-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 2 298970 299649
2022-09-16 Bratislavský Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-09-16 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183013 175599
2022-09-14 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 0 233458 229826
2022-09-14 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 0 41 74
2022-09-14 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1174 1058
2022-09-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 215784 206091
2022-09-14 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191905 187476
2022-09-14 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 256626 253573
2022-09-14 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 275175 265295
2022-09-14 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 130 116
2022-09-14 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 263161 247351
2022-09-14 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 22686 0
2022-09-14 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 12 298967 299647
2022-09-14 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 10417 0
2022-09-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 183013 175599
2022-09-13 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 233454 229826
2022-09-13 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 1173 1058
2022-09-13 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215781 206091
2022-09-13 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191905 187476
2022-09-13 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275174 265295
2022-09-13 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 130 116
2022-09-13 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263161 247349
2022-09-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 298954 299635
2022-09-13 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 183012 175599
2022-09-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215781 206091
2022-09-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191905 187476
2022-09-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256624 253572
2022-09-12 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275174 265295
2022-09-12 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263161 247348
2022-09-12 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 298954 299634
2022-09-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 183012 175599
2022-09-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 233452 229826
2022-09-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 215781 206091
2022-09-10 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 215779 206088
2022-09-10 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275174 265295
2022-09-10 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 6 263161 247348
2022-09-10 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 68 0 183010 175599
2022-09-09 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 1 78 76
2022-09-09 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233450 229822
2022-09-09 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 215779 206086
2022-09-09 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191904 187476
2022-09-09 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 1012 1167
2022-09-09 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 19728 0
2022-09-09 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 4 256624 253572
2022-09-09 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 7112 0
2022-09-09 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 275174 265295
2022-09-09 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 130 116
2022-09-09 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263160 247342
2022-09-09 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 3 189 134
2022-09-09 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 4 298952 299634
2022-09-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 182942 175599
2022-09-08 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 3 38 74
2022-09-08 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 102 118
2022-09-08 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191904 187474
2022-09-08 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 38 10
2022-09-08 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 256620 253568
2022-09-08 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 0 275172 265295
2022-09-08 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 130 116
2022-09-08 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263160 247341
2022-09-08 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 1 298947 299630
2022-09-08 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 82 73
2022-09-08 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 1 182942 175597
2022-09-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233450 229822
2022-09-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 2 215779 206083
2022-09-07 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191904 187474
2022-09-07 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19724 0
2022-09-07 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 2 256619 253568
2022-09-07 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 275162 265295
2022-09-07 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 130 116
2022-09-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 263160 247340
2022-09-07 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 17 1603 1382
2022-09-07 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 22682 0
2022-09-07 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 6 298942 299629
2022-09-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 2 182938 175596
2022-09-07 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 39 95
2022-09-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 233450 229822
2022-09-06 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1172 1057
2022-09-06 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 93 78
2022-09-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215776 206081
2022-09-06 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 102 116
2022-09-06 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 191904 187472
2022-09-06 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 38 10
2022-09-06 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 256616 253566
2022-09-06 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1279 800
2022-09-06 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275162 265294
2022-09-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 263157 247337
2022-09-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 298942 299623
2022-09-06 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 182935 175594
2022-09-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215776 206081
2022-09-05 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191903 187471
2022-09-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256613 253566
2022-09-05 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 130 116
2022-09-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263154 247334
2022-09-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 6 298942 299622
2022-09-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 182934 175594
2022-09-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215776 206081
2022-09-03 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 215776 206081
2022-09-03 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275162 265294
2022-09-02 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 74 75
2022-09-02 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 0 233450 229821
2022-09-02 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1171 1057
2022-09-02 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 215774 206079
2022-09-02 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191902 187471
2022-09-02 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1010 1167
2022-09-02 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 114 97
2022-09-02 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 256613 253566
2022-09-02 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 120 141
2022-09-02 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7111 0
2022-09-02 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 275162 265294
2022-09-02 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 130 116
2022-09-02 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 263154 247334
2022-09-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 6 298935 299616
2022-09-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182932 175594
2022-09-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 4 263154 247332
2022-08-31 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 35 71
2022-08-31 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 1171 1055
2022-08-31 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 92 77
2022-08-31 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215773 206078
2022-08-31 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191902 187471
2022-08-31 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19723 0
2022-08-31 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 256613 253562
2022-08-31 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 275162 265293
2022-08-31 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 129 116
2022-08-31 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 263150 247328
2022-08-31 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 22676 0
2022-08-31 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 3 298930 299610
2022-08-31 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 82 73
2022-08-31 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 10414 0
2022-08-31 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 182932 175594
2022-08-30 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 74 75
2022-08-30 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233446 229821
2022-08-30 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1169 1055
2022-08-30 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215773 206078
2022-08-30 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191902 187471
2022-08-30 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 256613 253561
2022-08-30 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275161 265293
2022-08-30 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 129 116
2022-08-30 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 263150 247324
2022-08-30 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-08-30 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 298924 299607
2022-08-30 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182932 175593
2022-08-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 4 215773 206078
2022-08-28 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275161 265293
2022-08-27 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 215768 206074
2022-08-27 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182932 175593
2022-08-26 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 3 74 75
2022-08-26 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 233446 229821
2022-08-26 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 215768 206071
2022-08-26 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 29782 30098
2022-08-26 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 191902 187469
2022-08-26 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1010 1167
2022-08-26 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 114 97
2022-08-26 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19722 0
2022-08-26 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 256610 253561
2022-08-26 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 78 63
2022-08-26 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 10 275161 265293
2022-08-26 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 129 116
2022-08-26 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263148 247323
2022-08-26 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-08-26 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 186 131
2022-08-26 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 2 298923 299605
2022-08-26 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 25270 24522
2022-08-26 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 82 72
2022-08-26 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 5 182932 175593
2022-08-25 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233444 229821
2022-08-25 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 34 69
2022-08-25 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1169 1055
2022-08-25 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 215768 206068
2022-08-25 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 102 115
2022-08-25 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 191900 187469
2022-08-25 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35598 34605
2022-08-25 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 256608 253560
2022-08-25 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275160 265283
2022-08-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 263148 247323
2022-08-25 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22671 0
2022-08-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 165 253 298915 299603
2022-08-25 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 82 72
2022-08-25 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 182928 175588
2022-08-24 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 233444 229821
2022-08-24 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 5 191898 187469
2022-08-24 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 113 97
2022-08-24 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 19722 0
2022-08-24 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 7 256607 253559
2022-08-24 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 120 138
2022-08-24 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 78 63
2022-08-24 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275160 265283
2022-08-24 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 128 114
2022-08-24 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 263145 247320
2022-08-24 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 22671 0
2022-08-24 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 298750 299350
2022-08-24 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 182925 175588
2022-08-23 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 233444 229820
2022-08-23 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215765 206065
2022-08-23 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 102 114
2022-08-23 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 191895 187464
2022-08-23 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 256601 253552
2022-08-23 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 128 113
2022-08-23 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263145 247318
2022-08-23 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-08-23 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 298750 299347
2022-08-23 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 182924 175584
2022-08-22 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 24444 20220
2022-08-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215765 206065
2022-08-22 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1757 1243
2022-08-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191892 187464
2022-08-22 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19719 0
2022-08-22 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 256601 253549
2022-08-22 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275160 265283
2022-08-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 263145 247317
2022-08-22 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-08-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 298749 299342
2022-08-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182923 175582
2022-08-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 233444 229819
2022-08-21 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275160 265283
2022-08-20 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215765 206065
2022-08-20 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182923 175582
2022-08-19 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 71 72
2022-08-19 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 233444 229819
2022-08-19 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1169 1054
2022-08-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 7 215765 206065
2022-08-19 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 29782 30098
2022-08-19 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 102 114
2022-08-19 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191892 187462
2022-08-19 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 1010 1167
2022-08-19 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 35598 34605
2022-08-19 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 256601 253549
2022-08-19 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 120 138
2022-08-19 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 78 63
2022-08-19 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 275160 265283
2022-08-19 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 128 113
2022-08-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 263145 247316
2022-08-19 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-08-19 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 4 186 128
2022-08-19 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 298748 299337
2022-08-19 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 82 71
2022-08-19 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 182923 175582
2022-08-19 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 39 95
2022-08-19 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 0 53 42
2022-08-18 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 0 34 69
2022-08-18 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 1168 1054
2022-08-18 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 215762 206058
2022-08-18 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 4 102 114
2022-08-18 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 2 191891 187462
2022-08-18 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1009 1165
2022-08-18 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 256600 253549
2022-08-18 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 128 111
2022-08-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 263144 247316
2022-08-18 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1600 1365
2022-08-18 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75762 73770
2022-08-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 298747 299335
2022-08-18 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182923 175580
2022-08-17 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 4 215762 206057
2022-08-17 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 2 1757 1243
2022-08-17 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 191887 187460
2022-08-17 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 113 96
2022-08-17 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19718 0
2022-08-17 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 256598 253549
2022-08-17 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 77 63
2022-08-17 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 275160 265280
2022-08-17 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 128 110
2022-08-17 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 263144 247316
2022-08-17 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1600 1365
2022-08-17 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 22668 0
2022-08-17 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 298745 299334
2022-08-17 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 25270 24522
2022-08-17 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 82 71
2022-08-17 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 10410 0
2022-08-17 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 182923 175580
2022-08-17 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 39 95
2022-08-16 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 233444 229817
2022-08-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215758 206053
2022-08-16 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 100 110
2022-08-16 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191886 187459
2022-08-16 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 112 95
2022-08-16 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 5 256596 253548
2022-08-16 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 2 1279 798
2022-08-16 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275160 265278
2022-08-16 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 125 110
2022-08-16 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 7 263143 247312
2022-08-16 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1600 1365
2022-08-16 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22663 0
2022-08-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 298745 299333
2022-08-16 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 182923 175579
2022-08-15 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191886 187458
2022-08-15 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35597 34605
2022-08-15 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19718 0
2022-08-15 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0