Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Deň Kraj Vakcína Δ 1. dávka Δ 2. dávka Σ 1. dávka Σ 2. dávka
2021-06-12 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1371 51760 28433
2021-06-12 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1562 29 146167 90179
2021-06-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 438 1878 124527 78259
2021-06-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 251 1710 165806 109810
2021-06-12 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2050 37641 18485
2021-06-12 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 27 873 12323 9267
2021-06-12 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1456 3288 174561 105611
2021-06-12 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 573 67283 34343
2021-06-12 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 230 439 56336 35537
2021-06-12 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 655 3379 191212 115608
2021-06-12 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1576 60376 24590
2021-06-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 300 726 127711 80967
2021-06-11 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 577 51760 27062
2021-06-11 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 169 316 17770 8877
2021-06-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1140 1296 144605 90150
2021-06-11 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 447 20 28320 8274
2021-06-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 652 1147 135448 72007
2021-06-11 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 69 35381 12764
2021-06-11 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 14 170 18520 11719
2021-06-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 402 1647 124089 76381
2021-06-11 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 255 184 26582 19321
2021-06-11 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 400 2223 165555 108100
2021-06-11 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 16435
2021-06-11 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 3 129 12296 8394
2021-06-11 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 920 2989 173105 102323
2021-06-11 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 18 65182 39038
2021-06-11 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 626 2368 174028 116942
2021-06-11 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 3339 67283 33770
2021-06-11 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 571 252 56106 35098
2021-06-11 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 641 1842 190557 112229
2021-06-11 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1099 60376 23014
2021-06-11 Banskobystrický Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 352 0
2021-06-11 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 382 21 15929 11150
2021-06-11 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 186 2152 127411 80241
2021-06-10 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1041 51760 26485
2021-06-10 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 208 271 17601 8561
2021-06-10 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 373 2276 143465 88854
2021-06-10 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 448 13 27873 8254
2021-06-10 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 598 1226 134796 70860
2021-06-10 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 99 35381 12695
2021-06-10 Trenčiansky Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 318 0 318 0
2021-06-10 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 23 153 18506 11549
2021-06-10 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 422 1277 123687 74734
2021-06-10 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 234 105 26327 19137
2021-06-10 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 402 2104 165155 105877
2021-06-10 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 16435
2021-06-10 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 27 103 12293 8265
2021-06-10 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 673 2816 172185 99334
2021-06-10 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 114 65182 39020
2021-06-10 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 531 2531 173402 114574
2021-06-10 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 3862 67283 30431
2021-06-10 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1087 233 55535 34846
2021-06-10 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 585 1561 189916 110387
2021-06-10 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 445 60376 21915
2021-06-10 Banskobystrický Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 352 0 352 0
2021-06-10 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 315 75 15547 11129
2021-06-10 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 302 2333 127225 78089
2021-06-09 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 211 51760 25444
2021-06-09 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 199 260 17393 8290
2021-06-09 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 856 2369 143092 86578
2021-06-09 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 458 13 27425 8241
2021-06-09 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 801 1023 134198 69634
2021-06-09 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 92 35381 12596
2021-06-09 Trenčiansky Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-09 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 149 434 18483 11396
2021-06-09 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 757 1549 123265 73457
2021-06-09 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 246 133 26093 19032
2021-06-09 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 543 2056 164753 103773
2021-06-09 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 16435
2021-06-09 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 17 115 12266 8162
2021-06-09 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 725 2823 171512 96518
2021-06-09 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 46 65182 38906
2021-06-09 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 690 2408 172871 112043
2021-06-09 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 176 67283 26569
2021-06-09 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1132 238 54448 34613
2021-06-09 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1070 2159 189331 108826
2021-06-09 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 89 60376 21470
2021-06-09 Banskobystrický Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-09 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 193 38 15232 11054
2021-06-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 85 2989 126923 75756
2021-06-08 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 198 51760 25233
2021-06-08 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 327 258 17194 8030
2021-06-08 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 679 2003 142236 84209
2021-06-08 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 438 14 26967 8228
2021-06-08 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 975 1180 133397 68611
2021-06-08 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 80 35381 12504
2021-06-08 Trenčiansky Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-08 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 165 423 18334 10962
2021-06-08 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 995 1484 122508 71908
2021-06-08 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 235 352 25847 18899
2021-06-08 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 366 2124 164210 101717
2021-06-08 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 16435
2021-06-08 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 15 117 12249 8047
2021-06-08 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1185 2163 170787 93695
2021-06-08 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 20 65182 38860
2021-06-08 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1318 4244 172181 109635
2021-06-08 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 154 67283 26393
2021-06-08 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1026 357 53316 34375
2021-06-08 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1081 1841 188261 106667
2021-06-08 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 92 60376 21381
2021-06-08 Banskobystrický Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-08 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 190 41 15039 11016
2021-06-08 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 129 2452 126838 72767
2021-06-07 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 208 51760 25035
2021-06-07 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 208 270 16867 7772
2021-06-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 862 3149 141557 82206
2021-06-07 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 433 38 26529 8214
2021-06-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 897 1104 132422 67431
2021-06-07 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 178 35381 12424
2021-06-07 Trenčiansky Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-07 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 182 404 18169 10539
2021-06-07 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 526 1661 121513 70424
2021-06-07 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 200 481 25612 18547
2021-06-07 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 451 2189 163844 99593
2021-06-07 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 16435
2021-06-07 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 19 113 12234 7930
2021-06-07 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 747 2595 169602 91532
2021-06-07 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 50 65182 38840
2021-06-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1922 3060 170863 105391
2021-06-07 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 154 67283 26239
2021-06-07 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1032 295 52290 34018
2021-06-07 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1267 4853 187180 104826
2021-06-07 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 85 60376 21289
2021-06-07 Banskobystrický Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-07 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 204 38 14849 10975
2021-06-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 353 1706 126709 70315
2021-06-06 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1009 51760 24827
2021-06-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 225 603 140695 79057
2021-06-06 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 1051 57673 34266
2021-06-06 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 490 1930 26096 8176
2021-06-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1370 3460 131525 66327
2021-06-06 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 400 35381 12246
2021-06-06 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 20 490 17987 10135
2021-06-06 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1108 2755 120987 68763
2021-06-06 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 338 3466 163393 97404
2021-06-06 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2000 37641 16435
2021-06-06 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 212 808 12215 7817
2021-06-06 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1718 1866 168855 88937
2021-06-06 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 65182 38790
2021-06-06 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 51 1239 14397 10913
2021-06-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 98 2354 168941 102331
2021-06-06 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 67283 26085
2021-06-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 756 3216 185913 99973
2021-06-06 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 447 60376 21204
2021-06-06 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 211 1479 126356 68609
2021-06-05 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1405 51760 23818
2021-06-05 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1276 2413 140470 78454
2021-06-05 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 7 5062 57672 33215
2021-06-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2151 1947 130155 62867
2021-06-05 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2530 35381 11846
2021-06-05 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 933 1647 119879 66008
2021-06-05 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 25412 18066
2021-06-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1333 5822 163055 93938
2021-06-05 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2020 37641 14435
2021-06-05 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 181 839 12003 7009
2021-06-05 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2491 1994 167137 87071
2021-06-05 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 65182 38790
2021-06-05 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 78 1244 14346 9674
2021-06-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 162 2404 168843 99977
2021-06-05 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 67283 26085
2021-06-05 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 543 116 51258 33723
2021-06-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2269 3106 185157 96757
2021-06-05 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1897 60376 20757
2021-06-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 131 786 126145 67130
2021-06-04 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 733 51760 22413
2021-06-04 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 88 233 16659 7502
2021-06-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1637 1094 139194 76041
2021-06-04 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 349 3 25606 6246
2021-06-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3139 559 128004 60920
2021-06-04 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 85 35381 9316
2021-06-04 Trenčiansky Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-04 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 263 124 17967 9645
2021-06-04 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1682 659 118946 64361
2021-06-04 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 110 208 25412 18066
2021-06-04 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1531 622 161722 88116
2021-06-04 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 12415
2021-06-04 Nitriansky Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-04 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 113 8 11822 6170
2021-06-04 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2558 1262 164646 85077
2021-06-04 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2125 65182 38790
2021-06-04 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1792 1603 168681 97573
2021-06-04 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 3321 67283 26085
2021-06-04 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 830 472 50715 33607
2021-06-04 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1402 1206 182888 93651
2021-06-04 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 943 60376 18860
2021-06-04 Banskobystrický Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-04 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 350 70 14645 10937
2021-06-04 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 867 820 126014 66344
2021-06-03 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 675 51760 21680
2021-06-03 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 378 250 16571 7269
2021-06-03 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 992 1505 137557 74947
2021-06-03 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 475 20 25257 6243
2021-06-03 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2689 522 124865 60361
2021-06-03 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 115 35381 9231
2021-06-03 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 219 327 17704 9521
2021-06-03 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1716 422 117264 63702
2021-06-03 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 76 312 25302 17858
2021-06-03 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1357 1086 160191 87494
2021-06-03 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 12415
2021-06-03 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 118 14 11709 6162
2021-06-03 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2342 1273 162088 83815
2021-06-03 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2386 65182 36665
2021-06-03 Košický Sputnik V(Gam-COVID-Vac) lag orig. 5x3 ml, komponenta I-rekombinantný ľudský adenovírus sérotypu 26,komponenta I-rekombinantný ľ 0 0 0 0
2021-06-03 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1502 1246 166889 95970
2021-06-03 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 11 3229 67282 22764
2021-06-03 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 922 497 49885 33135
2021-06-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1560 639 181486 92445
2021-06-03 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 440 60376 17917
2021-06-03 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 327 100 14295 10867
2021-06-03 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2117 1008 125147 65524
2021-06-02 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 196 51760 21005
2021-06-02 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 219 242 16193 7019
2021-06-02 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2012 932 136565 73442
2021-06-02 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 473 10 24782 6223
2021-06-02 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1823 181 122176 59839
2021-06-02 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 92 35381 9116
2021-06-02 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 211 289 17485 9194
2021-06-02 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1647 441 115548 63280
2021-06-02 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 150 234 25226 17546
2021-06-02 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1817 587 158834 86408
2021-06-02 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 12415
2021-06-02 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 32 100 11591 6148
2021-06-02 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3172 462 159746 82542
2021-06-02 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2517 65182 34279
2021-06-02 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1580 649 165387 94724
2021-06-02 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 121 67271 19535
2021-06-02 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 871 633 48963 32638
2021-06-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2143 497 179926 91806
2021-06-02 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 97 60376 17477
2021-06-02 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 285 123 13968 10767
2021-06-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1821 643 123030 64516
2021-06-01 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 81 51760 20809
2021-06-01 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 235 226 15974 6777
2021-06-01 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1798 1151 134553 72510
2021-06-01 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 459 13 24309 6213
2021-06-01 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1680 344 120353 59658
2021-06-01 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 89 35381 9024
2021-06-01 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 288 319 17274 8905
2021-06-01 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2352 428 113901 62839
2021-06-01 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 153 303 25076 17312
2021-06-01 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1826 986 157017 85821
2021-06-01 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 12415
2021-06-01 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 37 92 11559 6048
2021-06-01 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2881 714 156574 82080
2021-06-01 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 74 65182 31762
2021-06-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1911 2942 163807 94075
2021-06-01 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 99 67271 19414
2021-06-01 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 854 626 48092 32005
2021-06-01 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2200 565 177783 91309
2021-06-01 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 98 60376 17380
2021-06-01 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 333 85 13683 10644
2021-06-01 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1383 1150 121209 63873
2021-05-31 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 158 51760 20728
2021-05-31 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 99 339 15739 6551
2021-05-31 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1112 1558 132755 71359
2021-05-31 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 290 194 23850 6200
2021-05-31 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1045 993 118673 59314
2021-05-31 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 92 35381 8935
2021-05-31 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 187 413 16986 8586
2021-05-31 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 997 843 111549 62411
2021-05-31 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 132 686 24923 17009
2021-05-31 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1842 2997 155191 84835
2021-05-31 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 12415
2021-05-31 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 12 120 11522 5956
2021-05-31 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1804 2356 153693 81366
2021-05-31 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2265 65182 31688
2021-05-31 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2081 1378 161896 91133
2021-05-31 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 55 67271 19315
2021-05-31 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 480 959 47238 31379
2021-05-31 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2618 3194 175583 90744
2021-05-31 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 199 60376 17282
2021-05-31 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 150 300 13350 10559
2021-05-31 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 600 1420 119826 62723
2021-05-30 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1028 51760 20570
2021-05-30 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1292 242 131643 69801
2021-05-30 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 4836 57665 28153
2021-05-30 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 2326 6 23560 6006
2021-05-30 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 954 0 117628 58321
2021-05-30 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 15 505 16799 8173
2021-05-30 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1065 2571 110552 61568
2021-05-30 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 3093 60701 30142
2021-05-30 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2513 1119 153349 81838
2021-05-30 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 229 781 11510 5836
2021-05-30 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4533 947 151889 79010
2021-05-30 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 65182 29423
2021-05-30 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 101 2389 159815 89755
2021-05-30 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 67271 19260
2021-05-30 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1038 3062 172965 87550
2021-05-30 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2321 60376 17083
2021-05-29 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1750 51760 19542
2021-05-29 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2405 23 130351 69559
2021-05-29 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4502 4810 116674 58321
2021-05-29 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2180 35381 8843
2021-05-29 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1444 1298 109487 58997
2021-05-29 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 3260 60701 27049
2021-05-29 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 24791 16323
2021-05-29 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1754 2450 150836 80719
2021-05-29 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1840 37641 12415
2021-05-29 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 224 776 11281 5055
2021-05-29 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3081 684 147356 78063
2021-05-29 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 65182 29423
2021-05-29 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 410 38 14268 8430
2021-05-29 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1180 2140 159714 87366
2021-05-29 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 758 67271 19260
2021-05-29 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 662 3 46758 30420
2021-05-29 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8068 43 171927 84488
2021-05-29 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 60376 14762
2021-05-29 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2250 1694 119226 61303
2021-05-28 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 607 51760 17792
2021-05-28 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 76 324 15640 6212
2021-05-28 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2227 1221 127946 69536
2021-05-28 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 283 200 21234 6000
2021-05-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3192 621 112172 53511
2021-05-28 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 93 35381 6663
2021-05-28 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 149 187 16784 7668
2021-05-28 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 837 1485 108043 57699
2021-05-28 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 96 573 24791 16323
2021-05-28 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1519 1654 149082 78269
2021-05-28 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 10575
2021-05-28 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 6 126 11057 4279
2021-05-28 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2088 1563 144275 77379
2021-05-28 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2604 65182 29423
2021-05-28 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 13858 8392
2021-05-28 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2255 1012 158534 85226
2021-05-28 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 611 67271 18502
2021-05-28 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 156 1281 46096 30417
2021-05-28 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 955 1295 163859 84445
2021-05-28 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 421 60376 14762
2021-05-28 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 46 404 13200 10259
2021-05-28 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2659 1416 116976 59609
2021-05-27 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 666 51760 17185
2021-05-27 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 198 226 15564 5888
2021-05-27 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2284 346 125719 68315
2021-05-27 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 458 26 20951 5800
2021-05-27 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3275 111 108980 52890
2021-05-27 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 106 35381 6570
2021-05-27 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 207 337 16635 7481
2021-05-27 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1878 444 107206 56214
2021-05-27 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 785 237 24695 15750
2021-05-27 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3063 132 147563 76615
2021-05-27 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 10575
2021-05-27 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 4 128 11051 4153
2021-05-27 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3355 933 142187 75816
2021-05-27 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2732 65182 26819
2021-05-27 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2389 376 156279 84214
2021-05-27 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 16 3921 67271 17891
2021-05-27 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1043 303 45940 29136
2021-05-27 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1817 348 162904 83150
2021-05-27 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 472 60376 14341
2021-05-27 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 259 151 13154 9855
2021-05-27 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2734 205 114317 58193
2021-05-26 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 153 51760 16519
2021-05-26 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 163 242 15366 5662
2021-05-26 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2211 384 123435 67969
2021-05-26 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 440 21 20493 5774
2021-05-26 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1761 153 105705 52779
2021-05-26 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 75 35381 6464
2021-05-26 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 187 402 16428 7144
2021-05-26 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1437 495 105328 55770
2021-05-26 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 510 162 23910 15513
2021-05-26 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3504 276 144500 76483
2021-05-26 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 10575
2021-05-26 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 6 126 11047 4025
2021-05-26 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2718 547 138832 74883
2021-05-26 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2837 65182 24087
2021-05-26 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 13858 8392
2021-05-26 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2319 488 153890 83838
2021-05-26 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 44 67255 13970
2021-05-26 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 597 696 44897 28833
2021-05-26 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2287 427 161087 82802
2021-05-26 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 589 60376 13869
2021-05-26 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 254 112 12895 9704
2021-05-26 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1855 253 111583 57988
2021-05-25 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 402 51758 16366
2021-05-25 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 209 227 15203 5420
2021-05-25 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1724 559 121224 67585
2021-05-25 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 472 123 20053 5753
2021-05-25 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1983 141 103944 52626
2021-05-25 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 202 35381 6389
2021-05-25 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 257 327 16241 6742
2021-05-25 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1956 299 103891 55275
2021-05-25 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 498 187 23400 15351
2021-05-25 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3255 219 140996 76207
2021-05-25 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 10575
2021-05-25 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 5 127 11041 3899
2021-05-25 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3315 397 136114 74336
2021-05-25 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 69 65182 21250
2021-05-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5199 435 151571 83350
2021-05-25 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 66 67255 13926
2021-05-25 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1082 424 44300 28137
2021-05-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2612 448 158800 82375
2021-05-25 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 60 60376 13280
2021-05-25 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 227 211 12641 9592
2021-05-25 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2437 144 109728 57735
2021-05-24 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 744 51749 15964
2021-05-24 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 222 209 14994 5193
2021-05-24 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2061 782 119500 67026
2021-05-24 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 263 221 19581 5630
2021-05-24 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1710 280 101961 52485
2021-05-24 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 97 35381 6187
2021-05-24 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 471 121 15984 6415
2021-05-24 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1662 204 101935 54976
2021-05-24 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 537 140 22902 15164
2021-05-24 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2745 320 137741 75988
2021-05-24 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 10575
2021-05-24 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 8 124 11036 3772
2021-05-24 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3415 385 132799 73939
2021-05-24 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 123 65182 21181
2021-05-24 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 57 1803 13858 8392
2021-05-24 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2830 276 146372 82915
2021-05-24 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 132 67255 13860
2021-05-24 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1082 341 43218 27713
2021-05-24 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5625 370 156188 81927
2021-05-24 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 741 60376 13220
2021-05-24 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 218 207 12414 9381
2021-05-24 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2268 202 107291 57591
2021-05-23 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 14 1279 51748 15220
2021-05-23 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 307 0 117439 66244
2021-05-23 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 8 1873 57661 23317
2021-05-23 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 2177 1 19318 5409
2021-05-23 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1050 0 100251 52205
2021-05-23 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1970 35381 6090
2021-05-23 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 510 0 15513 6294
2021-05-23 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1516 260 100273 54772
2021-05-23 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 953 60701 23789
2021-05-23 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 281 1 22365 15024
2021-05-23 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4837 7 134996 75668
2021-05-23 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1830 37641 10575
2021-05-23 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 273 1337 11028 3648
2021-05-23 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2146 3 129384 73554
2021-05-23 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 65182 21058
2021-05-23 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1112 9 13801 6589
2021-05-23 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3416 42 143542 82639
2021-05-23 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 67255 13728
2021-05-23 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3796 15 150563 81557
2021-05-23 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2687 3 105023 57389
2021-05-22 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2032 51734 13941
2021-05-22 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3358 13 117132 66244
2021-05-22 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 6876 57653 21444
2021-05-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4081 9 99201 52205
2021-05-22 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2109 35381 4120
2021-05-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2374 346 98757 54512
2021-05-22 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 6137 60701 22836
2021-05-22 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 239 65 22084 15023
2021-05-22 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1250 1 130159 75661
2021-05-22 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1900 37641 8745
2021-05-22 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 248 632 10755 2311
2021-05-22 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1927 7 127238 73551
2021-05-22 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 65182 21058
2021-05-22 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1236 5 12689 6580
2021-05-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3710 11 140126 82597
2021-05-22 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 67255 13728
2021-05-22 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 711 14 42136 27372
2021-05-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4881 17 146767 81542
2021-05-22 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1679 60376 12479
2021-05-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1920 2 102336 57386
2021-05-21 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 524 51734 11909
2021-05-21 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 406 12 14772 4984
2021-05-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2439 608 113774 66231
2021-05-21 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 57644 14568
2021-05-21 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 462 21 17141 5408
2021-05-21 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3477 131 95120 52196
2021-05-21 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 89 35381 2011
2021-05-21 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 263 63 15003 6294
2021-05-21 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2226 359 96383 54166
2021-05-21 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 593 265 21845 14958
2021-05-21 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2903 582 128909 75660
2021-05-21 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 6845
2021-05-21 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 4 128 10507 1679
2021-05-21 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2971 663 125311 73544
2021-05-21 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3 2826 65182 21058
2021-05-21 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 11453 6575
2021-05-21 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2970 497 136416 82586
2021-05-21 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 198 67255 13728
2021-05-21 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 798 597 41425 27358
2021-05-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5101 753 141886 81525
2021-05-21 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 828 60376 10800
2021-05-21 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 202 215 12196 9174
2021-05-21 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3986 196 100416 57384
2021-05-20 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 601 51734 11385
2021-05-20 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 396 15 14366 4972
2021-05-20 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2621 292 111335 65623
2021-05-20 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 441 31 16679 5387
2021-05-20 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1688 185 91643 52065
2021-05-20 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 97 35381 1922
2021-05-20 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 514 19 14740 6231
2021-05-20 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1737 520 94157 53807
2021-05-20 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 620 215 21252 14693
2021-05-20 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2843 468 126006 75078
2021-05-20 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 6845
2021-05-20 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 8 124 10503 1551
2021-05-20 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3571 290 122340 72881
2021-05-20 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 2830 65179 18232
2021-05-20 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 11453 6575
2021-05-20 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2089 1088 133446 82089
2021-05-20 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 4031 67255 13530
2021-05-20 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 869 636 40627 26761
2021-05-20 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1540 883 136785 80772
2021-05-20 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 826 60376 9972
2021-05-20 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 258 168 11994 8959
2021-05-20 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2276 300 96430 57188
2021-05-19 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 189 51734 10784
2021-05-19 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 662 56 13970 4957
2021-05-19 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2194 884 108714 65331
2021-05-19 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 432 40 16238 5356
2021-05-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1829 346 89955 51880
2021-05-19 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 93 35381 1825
2021-05-19 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 481 17 14226 6212
2021-05-19 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1748 400 92420 53287
2021-05-19 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 247 60701 16699
2021-05-19 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 277 154 20632 14478
2021-05-19 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2688 386 123163 74610
2021-05-19 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 6845
2021-05-19 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 5 127 10495 1427
2021-05-19 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3131 824 118769 72591
2021-05-19 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 2780 65177 15402
2021-05-19 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 11453 6575
2021-05-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2215 614 131357 81001
2021-05-19 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 44 67251 9499
2021-05-19 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 903 599 39758 26125
2021-05-19 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2239 749 135245 79889
2021-05-19 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 37 60376 9146
2021-05-19 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 255 169 11736 8791
2021-05-19 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2299 240 94154 56888
2021-05-18 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 186 51734 10595
2021-05-18 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 398 38 13308 4901
2021-05-18 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2553 521 106520 64447
2021-05-18 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 358 114 15806 5316
2021-05-18 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1841 342 88126 51534
2021-05-18 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 166 35381 1732
2021-05-18 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 544 29 13745 6195
2021-05-18 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1577 571 90672 52887
2021-05-18 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 238 60701 16452
2021-05-18 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 198 393 20355 14324
2021-05-18 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3045 399 120475 74224
2021-05-18 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 6845
2021-05-18 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 5 127 10490 1300
2021-05-18 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2565 1351 115638 71767
2021-05-18 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 77 65175 12622
2021-05-18 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 11453 6575
2021-05-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2608 2242 129142 80387
2021-05-18 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 143 67251 9455
2021-05-18 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 797 721 38855 25526
2021-05-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2040 724 133006 79140
2021-05-18 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1035 60376 9109
2021-05-18 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 206 218 11481 8622
2021-05-18 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1206 441 91855 56648
2021-05-17 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 177 51734 10409
2021-05-17 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 323 98 12910 4863
2021-05-17 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1477 1526 103967 63926
2021-05-17 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 316 156 15448 5202
2021-05-17 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1329 546 86285 51192
2021-05-17 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 55 35381 1566
2021-05-17 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 538 38 13201 6166
2021-05-17 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1182 683 89095 52316
2021-05-17 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 273 476 20157 13931
2021-05-17 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2982 669 117430 73825
2021-05-17 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 6845
2021-05-17 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 45 87 10485 1173
2021-05-17 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2632 1222 113073 70416
2021-05-17 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 107 65175 12545
2021-05-17 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 85 1903 11453 6575
2021-05-17 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2101 732 126534 78145
2021-05-17 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 88 67251 9312
2021-05-17 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 423 1033 38058 24805
2021-05-17 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5418 850 130966 78416
2021-05-17 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 409 60376 8074
2021-05-17 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 88 336 11275 8404
2021-05-17 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2670 521 90649 56207
2021-05-16 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1169 51734 10232
2021-05-16 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 311 0 102490 62400
2021-05-16 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 2134 0 15132 5046
2021-05-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5316 0 84956 50646
2021-05-16 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 508 2 12663 6128
2021-05-16 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3370 2 87913 51633
2021-05-16 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 4942 60701 16214
2021-05-16 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 19884 13455
2021-05-16 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1551 0 114448 73156
2021-05-16 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1680 37641 6845
2021-05-16 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 870 0 10440 1086
2021-05-16 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2425 2 110441 69194
2021-05-16 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 986 8 65175 12438
2021-05-16 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 11368 4672
2021-05-16 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1973 1 124433 77413
2021-05-16 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 67251 9224
2021-05-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3217 177 125548 77566
2021-05-16 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1239 60376 7665
2021-05-16 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 309 1 87979 55686
2021-05-15 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 2367 51734 9063
2021-05-15 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1936 4 102179 62400
2021-05-15 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 10 5592 57644 14568
2021-05-15 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3402 0 79640 50646
2021-05-15 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 35381 1511
2021-05-15 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4089 243 84543 51631
2021-05-15 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 5292 60701 11272
2021-05-15 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 218 237 19884 13455
2021-05-15 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3127 4 112897 73156
2021-05-15 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1790 37641 5165
2021-05-15 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 889 1 9570 1086
2021-05-15 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2489 57 108016 69192
2021-05-15 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1253 1262 64189 12430
2021-05-15 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 11368 4672
2021-05-15 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2333 9 122460 77412
2021-05-15 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 67251 9224
2021-05-15 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 479 290 37635 23772
2021-05-15 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4381 187 122331 77389
2021-05-15 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 1287 60376 6426
2021-05-15 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1147 0 87670 55685
2021-05-14 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 532 51734 6696
2021-05-14 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 430 143 12587 4765
2021-05-14 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1925 538 100243 62396
2021-05-14 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 144 218 12998 5046
2021-05-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2476 530 76238 50646
2021-05-14 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 38 35381 1511
2021-05-14 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 226 105 12155 6126
2021-05-14 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2098 399 80454 51388
2021-05-14 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 60701 5980
2021-05-14 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 155 625 19666 13218
2021-05-14 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2554 638 109770 73152
2021-05-14 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 3375
2021-05-14 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 128 4 8681 1085
2021-05-14 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2787 1103 105527 69135
2021-05-14 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 2551 62936 11168
2021-05-14 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 11368 4672
2021-05-14 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2124 604 120127 77403
2021-05-14 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 33 3084 67251 9224
2021-05-14 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 286 1133 37156 23482
2021-05-14 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1351 1222 117950 77202
2021-05-14 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 68 60376 5139
2021-05-14 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 19 419 11187 8068
2021-05-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4765 520 86523 55685
2021-05-13 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 58 404 51734 6164
2021-05-13 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 294 145 12157 4622
2021-05-13 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5898 291 98318 61858
2021-05-13 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 145 217 12854 4828
2021-05-13 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1326 565 73762 50116
2021-05-13 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 35 35381 1473
2021-05-13 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 431 108 11929 6021
2021-05-13 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1784 592 78356 50989
2021-05-13 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 103 598 19511 12593
2021-05-13 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2101 598 107216 72514
2021-05-13 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 3375
2021-05-13 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 131 1 8553 1081
2021-05-13 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2812 1087 102740 68032
2021-05-13 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 35 2821 62935 8617
2021-05-13 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 11368 4672
2021-05-13 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2345 845 118003 76799
2021-05-13 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 32 67218 6140
2021-05-13 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 227 1228 36870 22349
2021-05-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1381 986 116599 75980
2021-05-13 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 975 60376 5071
2021-05-13 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 40 385 11168 7649
2021-05-13 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2090 342 81758 55165
2021-05-12 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 6 51676 5760
2021-05-12 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 272 138 11863 4477
2021-05-12 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3214 331 92420 61567
2021-05-12 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 140 222 12709 4611
2021-05-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1088 761 72436 49551
2021-05-12 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 28 35381 1438
2021-05-12 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 368 103 11498 5913
2021-05-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1969 503 76572 50397
2021-05-12 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 396 60701 5980
2021-05-12 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 118 646 19408 11995
2021-05-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1969 869 105115 71916
2021-05-12 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 3375
2021-05-12 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 128 4 8422 1080
2021-05-12 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3121 821 99928 66945
2021-05-12 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 83 62900 5796
2021-05-12 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 123 1753 11368 4672
2021-05-12 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2606 931 115658 75954
2021-05-12 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 66 67217 6108
2021-05-12 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 231 1275 36643 21121
2021-05-12 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1748 1043 115218 74994
2021-05-12 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 58 60376 4096
2021-05-12 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 48 377 11128 7264
2021-05-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2179 449 79668 54823
2021-05-11 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 5 51676 5754
2021-05-11 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 276 145 11591 4339
2021-05-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3165 368 89206 61236
2021-05-11 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 146 216 12569 4389
2021-05-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1587 690 71348 48790
2021-05-11 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 9 119 35381 1410
2021-05-11 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 512 228 11130 5810
2021-05-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1465 630 74603 49894
2021-05-11 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 15 367 60701 5584
2021-05-11 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 360 398 19290 11349
2021-05-11 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2226 342 103146 71047
2021-05-11 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 3375
2021-05-11 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 131 1 8294 1076
2021-05-11 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2961 1041 96807 66124
2021-05-11 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 76 62900 5713
2021-05-11 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 11245 2919
2021-05-11 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4700 742 113052 75023
2021-05-11 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 66 67217 6042
2021-05-11 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 379 1140 36412 19846
2021-05-11 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2260 574 113470 73951
2021-05-11 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 29 415 60375 4038
2021-05-11 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 44 385 11080 6887
2021-05-11 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2092 380 77489 54374
2021-05-10 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 168 7 51676 5749
2021-05-10 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 280 145 11315 4194
2021-05-10 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2736 320 86041 60868
2021-05-10 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 162 200 12423 4173
2021-05-10 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1099 661 69761 48100
2021-05-10 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3 3 35372 1291
2021-05-10 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 435 135 10618 5582
2021-05-10 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1659 309 73138 49264
2021-05-10 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 494 230 18930 10951
2021-05-10 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2653 503 100920 70705
2021-05-10 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 37641 3375
2021-05-10 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 116 16 8163 1075
2021-05-10 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2602 1390 93846 65083
2021-05-10 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 75 62900 5637
2021-05-10 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 11245 2919
2021-05-10 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2298 685 108352 74281
2021-05-10 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5 50 67217 5976
2021-05-10 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 272 1161 36033 18706
2021-05-10 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5499 588 111210 73377
2021-05-10 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 465 74 60346 3623
2021-05-10 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 50 375 11036 6502
2021-05-10 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3038 326 75397 53994
2021-05-09 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 171 29 51508 5742
2021-05-09 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 909 3 83305 60548
2021-05-09 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 116 2293 57634 8976
2021-05-09 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1991 0 12261 3973
2021-05-09 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 500 0 10183 5447
2021-05-09 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2887 4 71479 48955
2021-05-09 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1901 0 60686 5217
2021-05-09 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4105 5 98267 70202
2021-05-09 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1667 72 37641 3375
2021-05-09 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 829 1 8047 1059
2021-05-09 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2317 5 91244 63693
2021-05-09 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1044 26 62900 5562
2021-05-09 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1260 0 11245 2919
2021-05-09 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4486 4 106054 73596
2021-05-09 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 67212 5926
2021-05-09 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3568 174 105711 72789
2021-05-09 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 479 345 59881 3549
2021-05-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1154 1 72359 53668
2021-05-08 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 90 1718 51337 5713
2021-05-08 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2262 22 82396 60545
2021-05-08 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 190 2241 57518 6683
2021-05-08 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5669 0 68662 47439
2021-05-08 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2045 195 35369 1288
2021-05-08 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1684 272 68592 48951
2021-05-08 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1939 2337 58785 5217
2021-05-08 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 66 10 18436 10721
2021-05-08 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3228 8 94162 70197
2021-05-08 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 358 1442 35974 3303
2021-05-08 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 857 3 7218 1058
2021-05-08 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2263 93 88927 63688
2021-05-08 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 520 630 61856 5536
2021-05-08 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1228 1 9985 2919
2021-05-08 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5010 18 101568 73592
2021-05-08 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 63 501 67212 5926
2021-05-08 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 133 615 35761 17545
2021-05-08 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3712 170 102143 72615
2021-05-08 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2448 3 71205 53667
2021-05-07 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 149 75 51247 3995
2021-05-07 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 243 159 11035 4049
2021-05-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1987 757 80134 60523
2021-05-07 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 244 118 10270 3973
2021-05-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 464 1102 62993 47439
2021-05-07 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 60 7 33324 1093
2021-05-07 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 225 98 9683 5447
2021-05-07 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 687 1251 66908 48679
2021-05-07 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 56846 2880
2021-05-07 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 201 561 18370 10711
2021-05-07 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1040 1516 90934 70189
2021-05-07 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 35616 1861
2021-05-07 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 7 125 6361 1055
2021-05-07 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1265 1412 86664 63595
2021-05-07 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 958 1607 61336 4906
2021-05-07 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 8757 2918
2021-05-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 827 1605 96558 73574
2021-05-07 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2849 366 67149 5425
2021-05-07 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 447 884 35628 16930
2021-05-07 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1204 1076 98431 72445
2021-05-07 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 588 692 59402 3204
2021-05-07 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 61 339 10986 6127
2021-05-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1346 831 68757 53664
2021-05-06 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 381 123 51098 3920
2021-05-06 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 258 159 10792 3890
2021-05-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1407 747 78147 59766
2021-05-06 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 148 213 10026 3855
2021-05-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 238 1331 62529 46337
2021-05-06 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 33 29 33264 1086
2021-05-06 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 323 99 9458 5349
2021-05-06 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 433 1133 66221 47428
2021-05-06 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 319 393 18169 10150
2021-05-06 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1047 1292 89894 68673
2021-05-06 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 35616 1861
2021-05-06 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 4 128 6354 930
2021-05-06 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1305 1393 85399 62183
2021-05-06 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 17 60378 3299
2021-05-06 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 8757 2918
2021-05-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2302 1209 95731 71969
2021-05-06 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 645 1009 64300 5059
2021-05-06 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 457 974 35181 16046
2021-05-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 626 1492 97227 71369
2021-05-06 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1679 434 58814 2512
2021-05-06 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 95 324 10925 5788
2021-05-06 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 487 971 67411 52833
2021-05-05 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 466 169 50717 3797
2021-05-05 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 252 157 10534 3731
2021-05-05 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 462 1779 76740 59019
2021-05-05 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 144 218 9878 3642
2021-05-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 181 1318 62291 45006
2021-05-05 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 38 51 33231 1057
2021-05-05 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 303 100 9135 5250
2021-05-05 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 273 1233 65788 46295
2021-05-05 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 286 98 56846 2880
2021-05-05 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 237 491 17850 9757
2021-05-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 580 1748 88847 67381
2021-05-05 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 35616 1861
2021-05-05 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 110 0 6350 802
2021-05-05 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 427 2191 84094 60790
2021-05-05 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 15 60374 3282
2021-05-05 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 128 1834 8757 2918
2021-05-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 390 2119 93429 70760
2021-05-05 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 19 58 63655 4050
2021-05-05 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 661 767 34724 15072
2021-05-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 456 1754 96601 69877
2021-05-05 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 358 44 57135 2078
2021-05-05 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 126 274 10830 5464
2021-05-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 137 1315 66924 51862
2021-05-04 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 88 37 50251 3628
2021-05-04 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 208 157 10282 3574
2021-05-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 908 1645 76278 57240
2021-05-04 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 147 214 9734 3424
2021-05-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 550 1098 62110 43688
2021-05-04 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 54 30 33193 1006
2021-05-04 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 315 98 8832 5150
2021-05-04 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 218 1461 65515 45062
2021-05-04 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 127 279 56560 2782
2021-05-04 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 264 465 17613 9266
2021-05-04 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 758 1690 88267 65633
2021-05-04 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 35616 1861
2021-05-04 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 99 0 6240 802
2021-05-04 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 725 1863 83667 58599
2021-05-04 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 40 60374 3267
2021-05-04 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 8629 1084
2021-05-04 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2773 1567 93039 68641
2021-05-04 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 17 49 63636 3992
2021-05-04 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 629 775 34063 14305
2021-05-04 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1321 1797 96145 68123
2021-05-04 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 175 200 56777 2034
2021-05-04 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 78 332 10704 5190
2021-05-04 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 419 925 66787 50547
2021-05-03 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 196 6 50163 3591
2021-05-03 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 337 3 10074 3417
2021-05-03 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1684 860 75370 55595
2021-05-03 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 327 12 9587 3210
2021-05-03 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1055 607 61560 42590
2021-05-03 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 28 0 33139 976
2021-05-03 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 294 2 8517 5052
2021-05-03 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1234 264 65297 43601
2021-05-03 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 573 14 17349 8801
2021-05-03 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2229 165 87509 63943
2021-05-03 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 35616 1861
2021-05-03 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 110 0 6141 802
2021-05-03 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2109 268 82942 56736
2021-05-03 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1 18 60372 3227
2021-05-03 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1483 303 90266 67074
2021-05-03 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 17 16 63619 3943
2021-05-03 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1012 15 33434 13530
2021-05-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3247 67 94824 66326
2021-05-03 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 11 1 56602 1834
2021-05-03 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 298 5 10626 4858
2021-05-03 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3373 189 66368 49622
2021-05-02 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 103 139 49967 3585
2021-05-02 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1474 8 73686 54735
2021-05-02 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 107 2240 57328 4442
2021-05-02 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 33111 976
2021-05-02 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 516 0 8223 5050
2021-05-02 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2704 2 64063 43337
2021-05-02 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2422 0 85280 63778
2021-05-02 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1639 141 35616 1861
2021-05-02 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 819 1 6031 802
2021-05-02 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 985 0 80833 56468
2021-05-02 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 60371 3209
2021-05-02 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 8629 1084
2021-05-02 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2573 0 88783 66771
2021-05-02 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 63602 3927
2021-05-02 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 32422 13515
2021-05-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3309 9 91577 66259
2021-05-02 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 604 748 56591 1833
2021-05-01 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 398 1257 49864 3446
2021-05-01 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1048 579 72212 54727
2021-05-01 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5076 0 60505 41983
2021-05-01 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2022 138 33111 976
2021-05-01 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1319 240 61359 43335
2021-05-01 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2764 81 56433 2503
2021-05-01 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 151 4 16776 8787
2021-05-01 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2263 178 82858 63778
2021-05-01 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 966 864 33977 1720
2021-05-01 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 780 0 5212 801
2021-05-01 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 720 0 79848 56468
2021-05-01 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1151 0 60371 3209
2021-05-01 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 8629 1084
2021-05-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1996 0 86210 66771
2021-05-01 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2944 882 63602 3927
2021-05-01 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 32422 13515
2021-05-01 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 179 1 88268 66250
2021-05-01 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2178 4 62995 49433
2021-04-30 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 536 17 49466 2189
2021-04-30 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 377 67 9737 3414
2021-04-30 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1370 550 71164 54148
2021-04-30 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 341 22 9260 3198
2021-04-30 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 642 1008 55429 41983
2021-04-30 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 93 0 31089 838
2021-04-30 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 293 32 7707 5050
2021-04-30 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1716 414 60040 43095
2021-04-30 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 53669 2422
2021-04-30 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 606 15 16625 8783
2021-04-30 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1852 872 80595 63600
2021-04-30 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 33011 856
2021-04-30 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 131 1 4432 801
2021-04-30 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1605 799 79128 56468
2021-04-30 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2384 24 59220 3209
2021-04-30 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 8629 1084
2021-04-30 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1360 1136 84214 66771
2021-04-30 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1960 29 60658 3045
2021-04-30 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1317 99 32422 13515
2021-04-30 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1403 721 88089 66249
2021-04-30 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1014 16 55987 1085
2021-04-30 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 410 17 10328 4853
2021-04-30 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1531 904 60817 49429
2021-04-29 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 686 3 48930 2172
2021-04-29 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 204 0 9360 3347
2021-04-29 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 368 1741 69794 53598
2021-04-29 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 144 207 8919 3176
2021-04-29 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 104 1432 54787 40975
2021-04-29 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 49 0 30996 838
2021-04-29 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 328 97 7414 5018
2021-04-29 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 615 1215 58324 42681
2021-04-29 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 126 563 16019 8768
2021-04-29 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 126 2190 78743 62728
2021-04-29 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 33011 856
2021-04-29 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 130 2 4301 800
2021-04-29 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 689 1846 77523 55669
2021-04-29 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 33 0 56836 3185
2021-04-29 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 8629 1084
2021-04-29 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 300 2007 82854 65635
2021-04-29 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1509 78 58698 3016
2021-04-29 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 278 1205 31105 13416
2021-04-29 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 348 1836 86686 65528
2021-04-29 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 873 444 54973 1069
2021-04-29 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 149 339 9918 4836
2021-04-29 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 265 1261 59286 48525
2021-04-28 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 664 3 48244 2169
2021-04-28 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 248 152 9156 3347
2021-04-28 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 293 1534 69426 51857
2021-04-28 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 134 217 8775 2969
2021-04-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 87 1480 54683 39543
2021-04-28 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 41 0 30947 838
2021-04-28 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 275 95 7086 4921
2021-04-28 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 375 1312 57709 41466
2021-04-28 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 160 543 15893 8205
2021-04-28 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 186 2148 78617 60538
2021-04-28 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 33011 856
2021-04-28 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 132 0 4171 798
2021-04-28 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 477 1929 76834 53823
2021-04-28 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 24 0 56803 3185
2021-04-28 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 415 2005 82554 63628
2021-04-28 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 165 0 57189 2938
2021-04-28 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 676 765 30827 12211
2021-04-28 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 467 1836 86338 63692
2021-04-28 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 667 52 54100 625
2021-04-28 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 95 350 9769 4497
2021-04-28 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 558 1350 59021 47264
2021-04-27 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 308 271 47580 2166
2021-04-27 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 524 27 8908 3195
2021-04-27 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 571 1297 69133 50323
2021-04-27 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 142 209 8641 2752
2021-04-27 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 111 1431 54596 38063
2021-04-27 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 37 0 30906 838
2021-04-27 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 328 93 6811 4826
2021-04-27 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 309 1377 57334 40154
2021-04-27 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 162 551 15733 7662
2021-04-27 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 216 2207 78431 58390
2021-04-27 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 33011 856
2021-04-27 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 132 0 4039 798
2021-04-27 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 350 1756 76357 51894
2021-04-27 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 16 0 56779 3185
2021-04-27 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 432 1846 82139 61623
2021-04-27 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 132 0 57024 2938
2021-04-27 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 418 1095 30151 11446
2021-04-27 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 411 1773 85871 61856
2021-04-27 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 408 3 53433 573
2021-04-27 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 209 268 9674 4147
2021-04-27 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 149 1423 58463 45914
2021-04-26 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 654 1 47272 1895
2021-04-26 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 239 12 8384 3168
2021-04-26 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 431 1423 68562 49026
2021-04-26 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 151 200 8499 2543
2021-04-26 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 274 1197 54485 36632
2021-04-26 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 31 0 30869 838
2021-04-26 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 329 95 6483 4733
2021-04-26 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 177 909 57025 38777
2021-04-26 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 149 640 15571 7111
2021-04-26 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 305 2017 78215 56183
2021-04-26 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 33011 856
2021-04-26 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 132 0 3907 798
2021-04-26 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 369 1770 76007 50138
2021-04-26 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1904 3073 56763 3185
2021-04-26 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 233 1892 81707 59777
2021-04-26 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 110 0 56892 2938
2021-04-26 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 321 1141 29733 10351
2021-04-26 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 340 1820 85460 60083
2021-04-26 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 414 4 53025 570
2021-04-26 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 201 273 9465 3879
2021-04-26 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 103 1495 58314 44491
2021-04-25 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 548 454 46618 1894
2021-04-25 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 659 1 8145 3156
2021-04-25 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 68131 47603
2021-04-25 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 581 1564 57221 2202
2021-04-25 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1205 834 30838 838
2021-04-25 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 269 0 56848 37868
2021-04-25 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1533 1261 53669 2422
2021-04-25 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 77910 54166
2021-04-25 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1707 12 33011 856
2021-04-25 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1360 0 3775 798
2021-04-25 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 54859 112
2021-04-25 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1830 5 8629 1084
2021-04-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 81474 57885
2021-04-25 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1943 1391 56782 2938
2021-04-25 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 29412 9210
2021-04-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 174 85120 58263
2021-04-25 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1599 84 52611 566
2021-04-25 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 58211 42996
2021-04-24 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1127 1437 46070 1440
2021-04-24 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 616 0 7486 3155
2021-04-24 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 379 68131 47603
2021-04-24 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3641 638 56640 638
2021-04-24 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 29633 4
2021-04-24 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 351 279 56579 37868
2021-04-24 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2858 1145 52136 1161
2021-04-24 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 65 167 15422 6471
2021-04-24 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 77910 54166
2021-04-24 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1034 816 31304 844
2021-04-24 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 640 0 2415 798
2021-04-24 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 962 0 54859 112
2021-04-24 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 6799 1079
2021-04-24 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2204 1266 54839 1547
2021-04-24 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 29412 9210
2021-04-24 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 176 85116 58089
2021-04-24 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1068 454 51012 482
2021-04-23 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 924 0 44943 3
2021-04-23 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1 156 6870 3155
2021-04-23 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 688 1522 68124 47224
2021-04-23 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 136 215 8348 2343
2021-04-23 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 136 1443 54211 35435
2021-04-23 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 103 0 29633 4
2021-04-23 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 63 63 6154 4638
2021-04-23 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 327 1547 56228 37589
2021-04-23 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 342 402 15357 6304
2021-04-23 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 582 1872 77910 54166
2021-04-23 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 30270 28
2021-04-23 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 130 1 1775 798
2021-04-23 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 753 1879 75638 48368
2021-04-23 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 115 0 53897 112
2021-04-23 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 11 0 6799 1079
2021-04-23 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 754 1828 81474 57885
2021-04-23 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 165 0 52635 281
2021-04-23 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 597 672 29412 9210
2021-04-23 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 727 1373 85109 57913
2021-04-23 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1054 7 49944 28
2021-04-23 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 215 118 9264 3606
2021-04-23 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 244 1448 58211 42996
2021-04-22 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1034 1 44019 3
2021-04-22 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 157 10 6869 2999
2021-04-22 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 731 1335 67436 45702
2021-04-22 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 152 210 8212 2128
2021-04-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 423 1191 54075 33992
2021-04-22 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 78 0 29530 4
2021-04-22 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 21 95 6091 4575
2021-04-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 344 1119 55901 36042
2021-04-22 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 213 538 15015 5902
2021-04-22 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 457 1721 77328 52294
2021-04-22 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 30270 28
2021-04-22 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 132 0 1645 797
2021-04-22 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 256 1931 74885 46489
2021-04-22 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 43 0 53782 112
2021-04-22 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 6788 1079
2021-04-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 681 1457 80720 56057
2021-04-22 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 165 0 52470 281
2021-04-22 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 632 832 28815 8538
2021-04-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 864 1302 84382 56540
2021-04-22 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1782 0 48890 21
2021-04-22 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 165 215 9049 3488
2021-04-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 364 1423 57967 41548
2021-04-21 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 822 1 42985 2
2021-04-21 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 121 24 6712 2989
2021-04-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 476 1615 66705 44367
2021-04-21 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 160 213 8060 1918
2021-04-21 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 416 1240 53652 32801
2021-04-21 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 77 0 29452 4
2021-04-21 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 18 87 6070 4480
2021-04-21 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 359 703 55557 34923
2021-04-21 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 395 0 49278 16
2021-04-21 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 127 672 14802 5364
2021-04-21 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 421 1815 76871 50573
2021-04-21 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 30270 28
2021-04-21 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 132 0 1513 797
2021-04-21 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 730 1402 74629 44558
2021-04-21 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 129 0 53739 112
2021-04-21 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 6788 1079
2021-04-21 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 462 2052 80039 54600
2021-04-21 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 165 0 52305 281
2021-04-21 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 580 822 28183 7706
2021-04-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 751 1505 83518 55238
2021-04-21 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 742 0 47108 21
2021-04-21 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 170 133 8884 3273
2021-04-21 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 157 1539 57603 40125
2021-04-20 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 779 0 42163 1
2021-04-20 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 27 140 6591 2965
2021-04-20 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 490 1492 66229 42752
2021-04-20 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 262 209 7900 1705
2021-04-20 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 353 1117 53236 31561
2021-04-20 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 236 0 29375 4
2021-04-20 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 26 90 6052 4393
2021-04-20 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 413 1015 55198 34220
2021-04-20 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 360 0 48883 16
2021-04-20 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 246 544 14675 4692
2021-04-20 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 382 1880 76450 48758
2021-04-20 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 30270 28
2021-04-20 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 132 0 1381 797
2021-04-20 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1362 1491 73899 43156
2021-04-20 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 22 0 53610 112
2021-04-20 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 6788 1079
2021-04-20 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 417 2268 79577 52548
2021-04-20 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 154 0 52140 281
2021-04-20 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 649 799 27603 6884
2021-04-20 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 724 1540 82767 53733
2021-04-20 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 435 0 46366 21
2021-04-20 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 219 147 8714 3140
2021-04-20 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 410 1283 57446 38586
2021-04-19 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 840 0 41384 1
2021-04-19 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 143 35 6564 2825
2021-04-19 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 981 1173 65739 41260
2021-04-19 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 442 73 7638 1496
2021-04-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 451 1164 52883 30444
2021-04-19 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 214 0 29139 4
2021-04-19 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 29 76 6026 4303
2021-04-19 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 212 909 54785 33205
2021-04-19 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 267 462 14429 4148
2021-04-19 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 655 1529 76068 46878
2021-04-19 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 30270 28
2021-04-19 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 89 43 1249 797
2021-04-19 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1042 1628 72537 41665
2021-04-19 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 7 0 53588 112
2021-04-19 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 6788 1079
2021-04-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 937 1447 79160 50280
2021-04-19 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 33 0 51986 281
2021-04-19 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 791 547 26954 6085
2021-04-19 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 841 1284 82043 52193
2021-04-19 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 375 1 45931 21
2021-04-19 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 322 90 8495 2993
2021-04-19 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 575 1151 57036 37303
2021-04-18 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 405 0 40544 1
2021-04-18 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 64758 40087
2021-04-18 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2057 0 52999 0
2021-04-18 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1458 0 28925 4
2021-04-18 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 54573 32296
2021-04-18 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 75413 45349
2021-04-18 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1860 0 30270 28
2021-04-18 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 53581 112
2021-04-18 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1955 2 6788 1079
2021-04-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 78223 48833
2021-04-18 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3370 90 51953 281
2021-04-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 179 4 81202 50909
2021-04-18 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1027 0 45556 20
2021-04-18 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 56461 36152
2021-04-17 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2081 0 40139 1
2021-04-17 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 6421 2790
2021-04-17 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 329 8 64758 40087
2021-04-17 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5148 0 50942 0
2021-04-17 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3178 2 27467 4
2021-04-17 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 5997 4227
2021-04-17 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 488 214 54573 32296
2021-04-17 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4559 16 48523 16
2021-04-17 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 177 4 14162 3686
2021-04-17 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 75413 45349
2021-04-17 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1830 0 28410 28
2021-04-17 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1850 2 53581 112
2021-04-17 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4833 1077
2021-04-17 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3677 110 48583 191
2021-04-17 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 175 4 81023 50905
2021-04-17 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2900 9 44529 20
2021-04-16 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 815 0 38058 1
2021-04-16 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 149 16 6421 2790
2021-04-16 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 548 1293 64429 40079
2021-04-16 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 353 118 7196 1423
2021-04-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 450 1152 52432 29280
2021-04-16 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 194 0 24289 2
2021-04-16 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 106 0 5997 4227
2021-04-16 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 442 1262 54085 32082
2021-04-16 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 43964 0
2021-04-16 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 613 16 13985 3682
2021-04-16 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 626 1660 75413 45349
2021-04-16 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 109 0 26580 28
2021-04-16 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 1160 754
2021-04-16 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 973 1562 71495 40037
2021-04-16 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2033 5 51731 110
2021-04-16 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4833 1077
2021-04-16 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 499 2104 78223 48833
2021-04-16 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1706 55 44906 81
2021-04-16 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1229 42 26163 5538
2021-04-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 845 1393 80848 50901
2021-04-16 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1674 0 41629 11
2021-04-16 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 414 4 8173 2903
2021-04-16 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 436 1090 56461 36152
2021-04-15 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 905 0 37243 1
2021-04-15 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 145 13 6272 2774
2021-04-15 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 297 1563 63881 38786
2021-04-15 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 362 0 6843 1305
2021-04-15 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 527 1183 51982 28128
2021-04-15 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 273 0 24095 2
2021-04-15 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 107 11 5891 4227
2021-04-15 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 411 837 53643 30820
2021-04-15 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 348 0 43964 0
2021-04-15 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 585 17 13372 3666
2021-04-15 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 517 1721 74787 43689
2021-04-15 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 110 0 26471 28
2021-04-15 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 949 1628 70522 38475
2021-04-15 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 27 0 49698 105
2021-04-15 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4833 1077
2021-04-15 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 513 2048 77724 46729
2021-04-15 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 165 0 43200 26
2021-04-15 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1332 69 24934 5496
2021-04-15 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 803 1597 80003 49508
2021-04-15 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2421 3 39955 11
2021-04-15 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 372 3 7759 2899
2021-04-15 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 444 1478 56025 35062
2021-04-14 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 899 0 36338 1
2021-04-14 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 145 14 6127 2761
2021-04-14 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 492 1218 63584 37223
2021-04-14 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 340 0 6481 1305
2021-04-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 749 967 51455 26945
2021-04-14 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 235 0 23822 2
2021-04-14 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 104 0 5784 4216
2021-04-14 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 556 817 53232 29983
2021-04-14 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 336 0 43616 0
2021-04-14 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 539 25 12787 3649
2021-04-14 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 694 1674 74270 41968
2021-04-14 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 110 0 26361 28
2021-04-14 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 771 1463 69573 36847
2021-04-14 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 39 0 49671 105
2021-04-14 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4833 1077
2021-04-14 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 665 1817 77211 44681
2021-04-14 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 176 0 43035 26
2021-04-14 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1399 18 23602 5427
2021-04-14 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1063 1178 79200 47911
2021-04-14 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 396 0 37534 8
2021-04-14 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 373 5 7387 2896
2021-04-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 189 1559 55581 33584
2021-04-13 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1573 0 35439 1
2021-04-13 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 148 10 5982 2747
2021-04-13 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 385 1190 63092 36005
2021-04-13 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 339 0 6141 1305
2021-04-13 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 925 682 50706 25978
2021-04-13 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 252 0 23587 2
2021-04-13 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 105 0 5680 4216
2021-04-13 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 449 1075 52676 29166
2021-04-13 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 144 0 43280 0
2021-04-13 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 521 19 12248 3624
2021-04-13 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 349 1889 73576 40294
2021-04-13 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 110 0 26251 28
2021-04-13 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 855 1580 68802 35384
2021-04-13 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 65 0 49632 105
2021-04-13 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4833 1077
2021-04-13 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 650 1912 76546 42864
2021-04-13 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 132 0 42859 26
2021-04-13 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1105 43 22203 5409
2021-04-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 903 1306 78137 46733
2021-04-13 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 600 0 37138 8
2021-04-13 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 405 5 7014 2891
2021-04-13 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 288 1400 55392 32025
2021-04-12 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 766 0 33866 1
2021-04-12 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 155 1 5834 2737
2021-04-12 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 296 1463 62707 34815
2021-04-12 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 330 0 5802 1305
2021-04-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 637 896 49781 25296
2021-04-12 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 209 0 23335 2
2021-04-12 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 104 0 5575 4216
2021-04-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 527 756 52227 28091
2021-04-12 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 609 12 11727 3605
2021-04-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 533 1807 73227 38405
2021-04-12 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 110 0 26141 28
2021-04-12 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1431 882 67947 33804
2021-04-12 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 56 0 49567 105
2021-04-12 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1822 10 4833 1077
2021-04-12 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 538 1894 75896 40952
2021-04-12 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 132 0 42727 26
2021-04-12 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1320 47 21098 5366
2021-04-12 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 794 1162 77234 45427
2021-04-12 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 575 0 36538 8
2021-04-12 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 395 2 6609 2886
2021-04-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 316 1374 55104 30625
2021-04-11 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 351 0 33100 1
2021-04-11 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 5679 2736
2021-04-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 62411 33352
2021-04-11 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 5763 0 45794 0
2021-04-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 49144 24400
2021-04-11 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2441 0 23126 2
2021-04-11 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 5471 4216
2021-04-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 55 1245 51700 27335
2021-04-11 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3472 0 43136 0
2021-04-11 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 72694 36598
2021-04-11 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1410 0 26031 28
2021-04-11 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1814 4 49511 105
2021-04-11 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 3011 1067
2021-04-11 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3105 15 42595 26
2021-04-11 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 176 3 76440 44265
2021-04-11 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1206 1 35963 8
2021-04-10 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2093 0 32749 1
2021-04-10 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 5679 2736
2021-04-10 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 429 62411 33352
2021-04-10 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3564 0 40031 0
2021-04-10 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2164 0 20685 2
2021-04-10 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 5471 4216
2021-04-10 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 279 376 51645 26090
2021-04-10 Prešovský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4075 0 39664 0
2021-04-10 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 72694 36598
2021-04-10 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2057 0 24621 28
2021-04-10 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 3575 6 39490 11
2021-04-10 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 173 8 76264 44262
2021-04-10 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2288 3 34757 7
2021-04-09 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 733 0 30656 1
2021-04-09 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 149 8 5679 2736
2021-04-09 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 622 1310 62391 32923
2021-04-09 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 36467 0
2021-04-09 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 330 0 5472 1305
2021-04-09 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 924 618 49144 24400
2021-04-09 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 114 0 18521 2
2021-04-09 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 108 21 5471 4216
2021-04-09 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1122 852 51366 25714
2021-04-09 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 570 13 11118 3593
2021-04-09 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1549 857 72694 36598
2021-04-09 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 110 0 22564 28
2021-04-09 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1449 1326 66516 32922
2021-04-09 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 138 0 47697 101
2021-04-09 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 3011 1067
2021-04-09 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1412 1372 75358 39058
2021-04-09 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1623 5 35915 5
2021-04-09 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 920 16 19778 5319
2021-04-09 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 891 1515 76091 44254
2021-04-09 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2464 1 32469 4
2021-04-09 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 325 4 6214 2884
2021-04-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 768 989 54788 29251
2021-04-08 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 837 0 29923 1
2021-04-08 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 159 6 5530 2728
2021-04-08 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 544 1381 61769 31613
2021-04-08 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 36467 0
2021-04-08 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 330 0 5142 1305
2021-04-08 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1046 664 48220 23782
2021-04-08 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 106 0 18407 2
2021-04-08 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 107 0 5363 4195
2021-04-08 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 902 512 50244 24862
2021-04-08 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 537 5 10548 3580
2021-04-08 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1299 1125 71145 35741
2021-04-08 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 110 0 22454 28
2021-04-08 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 306 6 1160 754
2021-04-08 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1330 1108 65067 31596
2021-04-08 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1620 7 47559 101
2021-04-08 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 3011 1067
2021-04-08 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1226 1120 73946 37686
2021-04-08 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 165 0 34292 0
2021-04-08 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1017 17 18858 5303
2021-04-08 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1237 946 75200 42739
2021-04-08 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1070 0 30005 3
2021-04-08 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 327 4 5889 2880
2021-04-08 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 811 940 54020 28262
2021-04-07 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 525 0 29086 1
2021-04-07 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 143 9 5371 2722
2021-04-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1782 123 61225 30232
2021-04-07 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 36467 0
2021-04-07 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 335 0 4812 1305
2021-04-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1701 369 47174 23118
2021-04-07 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 29 0 18301 2
2021-04-07 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 106 0 5256 4195
2021-04-07 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1249 84 49342 24350
2021-04-07 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 506 5 10011 3575
2021-04-07 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1873 149 69846 34616
2021-04-07 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 116 0 22344 28
2021-04-07 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 854 748
2021-04-07 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2489 643 63737 30488
2021-04-07 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 17 1 45939 94
2021-04-07 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1894 1 3011 1067
2021-04-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2191 211 72720 36566
2021-04-07 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 66 0 34127 0
2021-04-07 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1093 20 17841 5286
2021-04-07 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2095 252 73963 41793
2021-04-07 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 384 0 28935 3
2021-04-07 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 272 4 5562 2876
2021-04-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1643 259 53209 27322
2021-04-06 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 631 0 28561 1
2021-04-06 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 148 8 5228 2713
2021-04-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1536 425 59443 30109
2021-04-06 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 36467 0
2021-04-06 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 328 2 4477 1305
2021-04-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1178 346 45473 22749
2021-04-06 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 44 0 18272 2
2021-04-06 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 107 1 5150 4195
2021-04-06 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1546 174 48093 24266
2021-04-06 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 473 4 9505 3570
2021-04-06 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1808 495 67973 34467
2021-04-06 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 109 0 22228 28
2021-04-06 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 854 748
2021-04-06 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2109 487 61248 29845
2021-04-06 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 0 45922 93
2021-04-06 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 1117 1066
2021-04-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1867 362 70529 36355
2021-04-06 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 69 0 34061 0
2021-04-06 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1116 37 16748 5266
2021-04-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1961 219 71868 41541
2021-04-06 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 77 0 28551 3
2021-04-06 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 331 5 5290 2872
2021-04-06 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1039 811 51566 27063
2021-04-05 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 27930 1
2021-04-05 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 5080 2705
2021-04-05 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 369 4 57907 29684
2021-04-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 66165 33972
2021-04-05 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 15632 5229
2021-04-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 69907 41322
2021-04-04 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 27930 1
2021-04-04 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 5080 2705
2021-04-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 57538 29680
2021-04-04 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 66165 33972
2021-04-04 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1620 0 22119 28
2021-04-04 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2476 0 33992 0
2021-04-04 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 15632 5229
2021-04-03 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1672 0 27930 1
2021-04-03 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 5080 2705
2021-04-03 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 594 1 57538 29680
2021-04-03 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4290 0 36467 0
2021-04-03 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 18228 2
2021-04-03 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 109 5043 4194
2021-04-03 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 313 53 46547 24092
2021-04-03 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 185 1 66165 33972
2021-04-03 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1700 0 20499 28
2021-04-03 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2530 0 31516 0
2021-04-03 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 15632 5229
2021-04-02 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 565 0 26258 1
2021-04-02 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 5080 2705
2021-04-02 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 373 33 56944 29679
2021-04-02 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 5043 4085
2021-04-02 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 227 25 46234 24039
2021-04-02 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 169 17 65980 33971
2021-04-02 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 842 27 18799 28
2021-04-02 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 854 748
2021-04-02 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2247 0 28986 0
2021-04-02 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 15632 5229
2021-04-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 0 50527 26252
2021-04-01 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 720 0 25693 1
2021-04-01 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 140 20 5080 2705
2021-04-01 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1744 92 56571 29646
2021-04-01 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 345 18 4149 1303
2021-04-01 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1333 206 44295 22403
2021-04-01 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 128 2 18228 2
2021-04-01 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 107 1 5043 4085
2021-04-01 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1066 260 46007 24014
2021-04-01 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 574 33 9032 3566
2021-04-01 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2048 100 65811 33954
2021-04-01 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 121 0 17957 1
2021-04-01 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 854 748
2021-04-01 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2031 399 59139 29358
2021-04-01 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2221 0 45918 93
2021-04-01 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 1117 1066
2021-04-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2096 56 68662 35993
2021-04-01 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 176 0 26739 0
2021-04-01 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1072 4 15632 5229
2021-04-01 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1727 137 69907 41322
2021-04-01 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 747 1 28474 3
2021-04-01 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 332 7 4959 2867
2021-04-01 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1476 240 50522 26252
2021-03-31 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 720 0 24973 1
2021-03-31 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 145 21 4940 2685
2021-03-31 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1646 139 54827 29554
2021-03-31 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 32177 0
2021-03-31 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 331 0 3804 1285
2021-03-31 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1511 43 42962 22197
2021-03-31 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 78 0 18100 0
2021-03-31 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 108 25 4936 4084
2021-03-31 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1542 318 44941 23754
2021-03-31 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 558 2 8458 3533
2021-03-31 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2410 50 63763 33854
2021-03-31 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 120 0 17836 1
2021-03-31 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 854 748
2021-03-31 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1880 564 57108 28959
2021-03-31 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 1916 2 43697 93
2021-03-31 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 5 6 1117 1066
2021-03-31 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2122 114 66566 35937
2021-03-31 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 154 0 26563 0
2021-03-31 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 985 121 14560 5225
2021-03-31 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2105 97 68180 41185
2021-03-31 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 440 0 27727 2
2021-03-31 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 346 3 4627 2860
2021-03-31 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1447 223 49046 26012
2021-03-30 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 637 0 24253 1
2021-03-30 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 155 0 4795 2664
2021-03-30 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1585 191 53181 29415
2021-03-30 Trnavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 32177 0
2021-03-30 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 319 0 3473 1285
2021-03-30 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1836 84 41451 22154
2021-03-30 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 57 0 18022 0
2021-03-30 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 107 0 4828 4059
2021-03-30 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1323 113 43399 23436
2021-03-30 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 570 80 7900 3531
2021-03-30 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2263 431 61353 33804
2021-03-30 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 120 0 17716 1
2021-03-30 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 854 748
2021-03-30 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1942 350 55228 28395
2021-03-30 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 4 26 41781 91
2021-03-30 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 1112 1060
2021-03-30 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2099 92 64444 35823
2021-03-30 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 132 0 26409 0
2021-03-30 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1087 14 13575 5104
2021-03-30 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1949 96 66075 41088
2021-03-30 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 428 0 27287 2
2021-03-30 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 317 74 4281 2857
2021-03-30 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1593 317 47599 25789
2021-03-29 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 687 0 23616 1
2021-03-29 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 304 0 4640 2664
2021-03-29 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1404 208 51596 29224
2021-03-29 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 317 2 3154 1285
2021-03-29 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1496 34 39615 22070
2021-03-29 Trenčiansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 53 0 17965 0
2021-03-29 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 108 0 4721 4059
2021-03-29 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1036 38 42076 23323
2021-03-29 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 642 102 7330 3451
2021-03-29 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2201 241 59090 33373
2021-03-29 Nitriansky Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 117 0 17596 1
2021-03-29 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 854 748
2021-03-29 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2103 229 53286 28045
2021-03-29 Košický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 66 0 41777 65
2021-03-29 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 10 1112 1060
2021-03-29 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2232 124 62345 35731
2021-03-29 Bratislavský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 132 0 26277 0
2021-03-29 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1422 10 12488 5090
2021-03-29 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1864 80 64126 40992
2021-03-29 Banskobystrický Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 403 0 26859 2
2021-03-29 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 329 75 3964 2783
2021-03-29 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1611 148 46006 25472
2021-03-28 Žilinský Vaxzevria injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 0 0 22929 1
2021-03-28 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4336 2664
2021-03-28 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu