Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Deň Kraj Vakcína Δ 1. dávka Δ 2. dávka Σ 1. dávka Σ 2. dávka
2021-03-07 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 420 0 10119 0
2021-03-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 31823 21308
2021-03-07 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 670 0 5764 0
2021-03-07 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 799 0
2021-03-07 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 360 0 6359 0
2021-03-07 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 561 0 7631 0
2021-03-06 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 2711 66
2021-03-06 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 2254 0 9699 0
2021-03-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 31823 21308
2021-03-06 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 105 1555 4107 1555
2021-03-06 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 683 0 5094 0
2021-03-06 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 54 6 25881 17464
2021-03-06 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 80 0 7457 51
2021-03-06 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 35999 25247
2021-03-06 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 799 0
2021-03-06 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 359 0 5999 0
2021-03-06 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 453 0 6213 0
2021-03-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 255 317 42717 30886
2021-03-06 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 549 0 7070 0
2021-03-05 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 2711 66
2021-03-05 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 293 0 7445 0
2021-03-05 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 218 898 31823 21308
2021-03-05 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 171 0 10732 0
2021-03-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 196 884 23496 16479
2021-03-05 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-03-05 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 365 0 4411 0
2021-03-05 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 354 960 25827 17458
2021-03-05 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 557 0 7377 51
2021-03-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 90 1194 35999 25247
2021-03-05 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 799 0
2021-03-05 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 347 0 5640 0
2021-03-05 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 398 890 30756 19924
2021-03-05 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1008 0 14424 0
2021-03-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 254 1174 35973 28322
2021-03-05 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 6198 93
2021-03-05 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 70 0 5760 0
2021-03-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 133 554 42462 30569
2021-03-05 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 345 0 6521 0
2021-03-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 658 608 27464 18049
2021-03-04 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 20 0 2711 66
2021-03-04 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 296 0 7152 0
2021-03-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 109 1402 31605 20410
2021-03-04 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 169 0 10561 0
2021-03-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 99 926 23300 15595
2021-03-04 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-03-04 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 200 0 4046 0
2021-03-04 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 181 821 25473 16498
2021-03-04 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 30 0 3626 0
2021-03-04 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 466 0 6820 51
2021-03-04 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 273 1407 35909 24053
2021-03-04 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 799 0
2021-03-04 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 437 0 5293 0
2021-03-04 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 254 1090 30358 19034
2021-03-04 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 971 0 13416 0
2021-03-04 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 100 1220 35719 27148
2021-03-04 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 6198 93
2021-03-04 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 80 0 5690 0
2021-03-04 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 189 842 42329 30015
2021-03-04 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 2900 0
2021-03-04 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 270 0 6176 0
2021-03-04 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 226 974 26806 17441
2021-03-03 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 20 0 2691 66
2021-03-03 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 161 0 6856 0
2021-03-03 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 154 1174 31496 19008
2021-03-03 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 175 0 10392 0
2021-03-03 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 117 1707 23201 14669
2021-03-03 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-03-03 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 127 0 3846 0
2021-03-03 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 230 837 25292 15677
2021-03-03 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 3596 0
2021-03-03 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 413 51 6354 51
2021-03-03 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 36 1392 35636 22646
2021-03-03 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 441 0 4856 0
2021-03-03 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 573 765 30104 17944
2021-03-03 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 830 0 12445 0
2021-03-03 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 151 1591 35619 25928
2021-03-03 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 40 0 6198 93
2021-03-03 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 60 0 5610 0
2021-03-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 218 799 42140 29173
2021-03-03 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 269 0 5906 0
2021-03-03 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 169 833 26580 16467
2021-03-02 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 2671 66
2021-03-02 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 162 0 6695 0
2021-03-02 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 145 1255 31342 17834
2021-03-02 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 166 0 10217 0
2021-03-02 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 32 868 23084 12962
2021-03-02 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-03-02 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 222 0 3719 0
2021-03-02 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 174 1086 25062 14840
2021-03-02 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 80 0 3596 0
2021-03-02 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 460 0 5941 0
2021-03-02 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 364 1730 35600 21254
2021-03-02 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 438 0 4415 0
2021-03-02 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 371 873 29531 17179
2021-03-02 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 2065 0 11615 0
2021-03-02 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 222 1565 35468 24337
2021-03-02 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 6158 93
2021-03-02 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 50 0 5550 0
2021-03-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 88 1169 41922 28374
2021-03-02 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 2900 0
2021-03-02 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 267 0 5637 0
2021-03-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 214 1136 26411 15634
2021-03-01 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 51 0 2671 66
2021-03-01 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 129 0 6533 0
2021-03-01 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 208 1106 31197 16579
2021-03-01 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 169 0 10051 0
2021-03-01 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 161 1237 23052 12094
2021-03-01 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-03-01 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 74 0 3497 0
2021-03-01 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 39 645 24888 13754
2021-03-01 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 100 0 3516 0
2021-03-01 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 460 0 5481 0
2021-03-01 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 496 1604 35236 19524
2021-03-01 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 447 0 3977 0
2021-03-01 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 210 978 29160 16306
2021-03-01 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 2236 0 9550 0
2021-03-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 93 1553 35246 22772
2021-03-01 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 6158 93
2021-03-01 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 331 0 5500 0
2021-03-01 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 75 1161 41834 27205
2021-03-01 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 2830 0
2021-03-01 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 268 0 5370 0
2021-03-01 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 315 921 26197 14498
2021-02-28 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 6404 0
2021-02-28 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 30989 15473
2021-02-28 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 2000 0 9882 0
2021-02-28 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 760 0 3423 0
2021-02-28 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 24849 13109
2021-02-28 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 183 0 5021 0
2021-02-28 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 34740 17920
2021-02-28 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1391 0 7314 0
2021-02-28 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 595 0 5102 0
2021-02-27 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1319 0 6404 0
2021-02-27 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 418 30989 15473
2021-02-27 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1650 0 7882 0
2021-02-27 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-02-27 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 691 0 2663 0
2021-02-27 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 346 24849 13109
2021-02-27 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 226 0 4838 0
2021-02-27 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 34740 17920
2021-02-27 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 663 0 5923 0
2021-02-27 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 120 41759 26044
2021-02-27 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 829 0 4507 0
2021-02-26 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 10 0 2620 66
2021-02-26 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 6 0 5085 0
2021-02-26 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 196 1232 30983 15055
2021-02-26 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 170 0 6232 0
2021-02-26 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 60 876 22891 10857
2021-02-26 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-02-26 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1972 0
2021-02-26 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 251 1129 24841 12763
2021-02-26 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 144 0 3416 0
2021-02-26 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 394 0 4612 0
2021-02-26 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 371 1105 34740 17920
2021-02-26 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 295 0 3530 0
2021-02-26 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 444 1097 28950 15328
2021-02-26 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 527 0 5260 0
2021-02-26 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 99 1557 35153 21219
2021-02-26 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 240 0 6158 93
2021-02-26 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 50 0 5169 0
2021-02-26 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 117 1395 41759 25924
2021-02-26 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 270 0 2760 0
2021-02-26 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 195 0 3678 0
2021-02-26 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 82 672 25882 13577
2021-02-25 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 2610 66
2021-02-25 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 88 0 5079 0
2021-02-25 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 156 1110 30787 13823
2021-02-25 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 170 0 6062 0
2021-02-25 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 92 538 22831 9981
2021-02-25 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-02-25 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1972 0
2021-02-25 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 90 717 24590 11634
2021-02-25 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 111 0 3272 0
2021-02-25 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 266 0 4218 0
2021-02-25 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 214 734 34369 16815
2021-02-25 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 225 0 3235 0
2021-02-25 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 395 1073 28506 14231
2021-02-25 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 447 0 4733 0
2021-02-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 86 1300 35054 19662
2021-02-25 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 271 93 5918 93
2021-02-25 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 60 0 5119 0
2021-02-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 135 1281 41642 24529
2021-02-25 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 140 0 2490 0
2021-02-25 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 192 0 3483 0
2021-02-25 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 84 1013 25800 12905
2021-02-24 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 14 66 2610 66
2021-02-24 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 131 0 4991 0
2021-02-24 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 482 658 30631 12713
2021-02-24 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 170 0 5892 0
2021-02-24 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 251 678 22739 9443
2021-02-24 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-02-24 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1972 0
2021-02-24 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 537 609 24500 10917
2021-02-24 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 111 0 3161 0
2021-02-24 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 247 0 3952 0
2021-02-24 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 733 677 34155 16081
2021-02-24 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 230 0 3010 0
2021-02-24 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 477 730 28111 13158
2021-02-24 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 581 0 4286 0
2021-02-24 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 279 1215 34968 18362
2021-02-24 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 356 0 5647 0
2021-02-24 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 70 0 5059 0
2021-02-24 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 870 1430 41507 23248
2021-02-24 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 240 0 2350 0
2021-02-24 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 210 0 3291 0
2021-02-24 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 275 757 25716 11892
2021-02-23 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 120 0 2596 0
2021-02-23 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 62 0 4860 0
2021-02-23 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 423 567 30149 12055
2021-02-23 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 170 0 5722 0
2021-02-23 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 296 736 22488 8765
2021-02-23 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-02-23 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1972 0
2021-02-23 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 746 630 23963 10308
2021-02-23 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 122 0 3050 0
2021-02-23 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 250 0 3705 0
2021-02-23 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 462 872 33422 15404
2021-02-23 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 220 0 2780 0
2021-02-23 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 403 592 27634 12428
2021-02-23 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 401 0 3705 0
2021-02-23 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 254 1138 34689 17147
2021-02-23 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 472 0 5291 0
2021-02-23 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 50 0 4989 0
2021-02-23 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 728 1246 40637 21818
2021-02-23 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 550 0 2110 0
2021-02-23 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 194 0 3081 0
2021-02-23 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 264 780 25441 11135
2021-02-22 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 2476 0
2021-02-22 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 53 0 4798 0
2021-02-22 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 361 724 29726 11488
2021-02-22 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 170 0 5552 0
2021-02-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 96 360 22192 8029
2021-02-22 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4002 0
2021-02-22 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1972 0
2021-02-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 241 599 23217 9678
2021-02-22 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 144 0 2928 0
2021-02-22 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 395 0 3455 0
2021-02-22 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 499 863 32960 14532
2021-02-22 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 310 0 2560 0
2021-02-22 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 492 881 27231 11836
2021-02-22 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 409 0 3304 0
2021-02-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 331 1421 34435 16009
2021-02-22 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 330 0 4819 0
2021-02-22 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 20 0 4939 0
2021-02-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 581 1195 39909 20572
2021-02-22 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 550 0 1560 0
2021-02-22 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 199 0 2887 0
2021-02-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 293 847 25177 10355
2021-02-21 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 600 0 2476 0
2021-02-21 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 440 0 4745 0
2021-02-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 29365 10764
2021-02-21 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1330 0 5382 0
2021-02-21 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 644 0 1972 0
2021-02-21 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 670 0 3060 0
2021-02-21 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 32461 13669
2021-02-21 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 236 0 2250 0
2021-02-21 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 26739 10955
2021-02-21 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 580 0 2895 0
2021-02-21 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 34104 14588
2021-02-21 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 4489 0
2021-02-21 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1087 0 4919 0
2021-02-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 180 0 39328 19377
2021-02-21 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 1010 0
2021-02-21 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 549 0 2688 0
2021-02-21 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 24884 9508
2021-02-20 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 1876 0
2021-02-20 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1228 0 4305 0
2021-02-20 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 149 283 29365 10764
2021-02-20 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1000 0 4052 0
2021-02-20 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 520 0 4002 0
2021-02-20 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 406 0 1328 0
2021-02-20 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 22976 9079
2021-02-20 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 560 0 2390 0
2021-02-20 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 32461 13669
2021-02-20 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 214 0 2014 0
2021-02-20 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 26739 10955
2021-02-20 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 630 0 2315 0
2021-02-20 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 34104 14588
2021-02-20 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 151 0 4489 0
2021-02-20 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 894 0 3832 0
2021-02-20 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 180 0 39148 19377
2021-02-20 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 579 0 2139 0
2021-02-20 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 24884 9508
2021-02-19 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 450 0 1876 0
2021-02-19 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 3077 0
2021-02-19 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 670 740 29216 10481
2021-02-19 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 200 0 1300 0
2021-02-19 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 3052 0
2021-02-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 497 679 22096 7669
2021-02-19 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 3482 0
2021-02-19 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 922 0
2021-02-19 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 348 677 22976 9079
2021-02-19 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 379 0 2784 0
2021-02-19 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1830 0
2021-02-19 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 185 1279 32461 13669
2021-02-19 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1800 0
2021-02-19 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 862 752 26739 10955
2021-02-19 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 580 0 1097 0
2021-02-19 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1685 0
2021-02-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 100 758 34104 14588
2021-02-19 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 826 0 4338 0
2021-02-19 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 2938 0
2021-02-19 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 411 1395 38968 19377
2021-02-19 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 370 0 1010 0
2021-02-19 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1560 0
2021-02-19 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 450 564 24884 9508
2021-02-18 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 100 0 1426 0
2021-02-18 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 3077 0
2021-02-18 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 327 705 28546 9741
2021-02-18 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 200 0 1100 0
2021-02-18 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 3052 0
2021-02-18 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 148 698 21599 6990
2021-02-18 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 3482 0
2021-02-18 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 922 0
2021-02-18 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 228 960 22628 8402
2021-02-18 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 901 0 2405 0
2021-02-18 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 332 1281 32276 12390
2021-02-18 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 443 955 25877 10203
2021-02-18 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 517 0
2021-02-18 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1685 0
2021-02-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 98 598 34004 13830
2021-02-18 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 636 0 3512 0
2021-02-18 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 2938 0
2021-02-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 108 865 38557 17982
2021-02-18 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 640 0
2021-02-18 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 380 0 1560 0
2021-02-18 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 545 535 24434 8944
2021-02-17 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 290 0 1326 0
2021-02-17 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 3077 0
2021-02-17 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 432 684 28219 9036
2021-02-17 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 200 0 900 0
2021-02-17 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 3052 0
2021-02-17 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 562 21451 6292
2021-02-17 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 3482 0
2021-02-17 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 922 0
2021-02-17 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 655 898 22400 7442
2021-02-17 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 290 0 1504 0
2021-02-17 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 315 1437 31944 11109
2021-02-17 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 900 0 1800 0
2021-02-17 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 188 339 25434 9248
2021-02-17 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 187 0 517 0
2021-02-17 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1685 0
2021-02-17 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 275 811 33906 13232
2021-02-17 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 724 0 2876 0
2021-02-17 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 2938 0
2021-02-17 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 541 924 38449 17117
2021-02-17 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 570 0
2021-02-17 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 400 0 1180 0
2021-02-17 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 71 403 23889 8409
2021-02-16 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 320 0 1036 0
2021-02-16 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 3077 0
2021-02-16 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 539 655 27787 8352
2021-02-16 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 200 0 700 0
2021-02-16 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 3052 0
2021-02-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 577 21431 5730
2021-02-16 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 3482 0
2021-02-16 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 922 0
2021-02-16 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 208 566 21745 6544
2021-02-16 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 300 0 1214 0
2021-02-16 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 79 1475 31629 9672
2021-02-16 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 900 0 900 0
2021-02-16 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 227 337 25246 8909
2021-02-16 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 330 0
2021-02-16 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 1685 0
2021-02-16 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 329 863 33631 12421
2021-02-16 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 734 0 2152 0
2021-02-16 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 2938 0
2021-02-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 431 1152 37908 16193
2021-02-16 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 80 0 500 0
2021-02-16 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 390 0 780 0
2021-02-16 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 231 723 23818 8006
2021-02-15 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 120 0 716 0
2021-02-15 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 3077 0
2021-02-15 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 558 876 27248 7697
2021-02-15 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 200 0 500 0
2021-02-15 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 4 0 3052 0
2021-02-15 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 79 1211 21414 5153
2021-02-15 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 3482 0
2021-02-15 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 922 0
2021-02-15 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 49 712 21537 5978
2021-02-15 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 300 0 914 0
2021-02-15 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 101 1285 31550 8197
2021-02-15 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 500 0 799 0
2021-02-15 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-15 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 310 170 25019 8572
2021-02-15 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 330 0 330 0
2021-02-15 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1685 0 1685 0
2021-02-15 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 353 859 33302 11558
2021-02-15 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 590 0 1418 0
2021-02-15 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 2938 0
2021-02-15 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 693 1052 37477 15041
2021-02-15 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 420 0
2021-02-15 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 390 0 390 0
2021-02-15 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 250 632 23587 7283
2021-02-14 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 596 0
2021-02-14 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 2093 0 3077 0
2021-02-14 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 26690 6821
2021-02-14 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 3048 0 3048 0
2021-02-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 21335 3942
2021-02-14 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1773 0 3482 0
2021-02-14 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 922 0 922 0
2021-02-14 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 90 205 21488 5266
2021-02-14 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 990 0 1830 0
2021-02-14 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 31449 6912
2021-02-14 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 32949 10699
2021-02-14 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 828 0
2021-02-14 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1507 0 2938 0
2021-02-14 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 180 0 36784 13989
2021-02-14 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 23337 6651
2021-02-13 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 596 0
2021-02-13 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 984 0 984 0
2021-02-13 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 246 174 26690 6821
2021-02-13 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 114 66 21398 5061
2021-02-13 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 840 0 840 0
2021-02-13 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 144 0 828 0
2021-02-13 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 1431 0 1431 0
2021-02-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 275 23 36604 13989
2021-02-13 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-13 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 156 23337 6651
2021-02-12 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 72 0 596 0
2021-02-12 Žilinský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-12 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 617 871 26444 6647
2021-02-12 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 300 0 300 0
2021-02-12 Trnavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 489 615 21335 3942
2021-02-12 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 50 0 1709 0
2021-02-12 Trenčiansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1007 954 21284 4995
2021-02-12 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 294 0 614 0
2021-02-12 Prešovský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 944 862 31449 6912
2021-02-12 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 150 0 299 0
2021-02-12 Nitriansky COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-12 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 572 748 24709 8402
2021-02-12 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-12 Košický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-12 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 992 598 32949 10699
2021-02-12 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 224 0 684 0
2021-02-12 Bratislavský COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-12 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 972 1085 36329 13966
2021-02-12 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 350 0
2021-02-12 Banskobystrický COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia 0 0 0 0
2021-02-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 942 660 23337 6495
2021-02-11 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 50 0 524 0
2021-02-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 575 979 25827 5776
2021-02-11 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 790 607 20846 3327
2021-02-11 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 50 0 1659 0
2021-02-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 558 546 20277 4041
2021-02-11 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 80 0 320 0
2021-02-11 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 757 875 30505 6050
2021-02-11 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 149 0 149 0
2021-02-11 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1313 915 24137 7654
2021-02-11 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-11 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 776 764 31957 10101
2021-02-11 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 80 0 460 0
2021-02-11 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1007 1192 35357 12881
2021-02-11 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 280 0
2021-02-11 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 934 723 22395 5835
2021-02-10 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 204 0 474 0
2021-02-10 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 651 764 25252 4797
2021-02-10 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-10 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 768 612 20056 2720
2021-02-10 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 10 0 1609 0
2021-02-10 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 388 500 19719 3495
2021-02-10 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 80 0 240 0
2021-02-10 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 860 886 29748 5175
2021-02-10 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-10 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 835 869 22824 6739
2021-02-10 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-10 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 596 1042 31181 9337
2021-02-10 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 224 0 380 0
2021-02-10 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 927 1191 34350 11689
2021-02-10 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 210 0
2021-02-10 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 942 642 21461 5112
2021-02-09 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 50 0 270 0
2021-02-09 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 840 930 24601 4033
2021-02-09 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-09 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 687 609 19288 2108
2021-02-09 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1031 826 19331 2995
2021-02-09 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 80 0 160 0
2021-02-09 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1167 783 28888 4289
2021-02-09 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-09 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 772 1062 21989 5870
2021-02-09 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-09 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 659 1489 30585 8295
2021-02-09 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 84 0 156 0
2021-02-09 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 885 1161 33423 10498
2021-02-09 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 140 0
2021-02-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 994 680 20519 4470
2021-02-08 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 150 0 220 0
2021-02-08 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 591 737 23761 3103
2021-02-08 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-08 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 994 290 18601 1499
2021-02-08 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 368 424 18300 2169
2021-02-08 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 80 0 80 0
2021-02-08 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1601 25 27721 3506
2021-02-08 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 556 200 21217 4808
2021-02-08 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-08 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1155 501 29926 6806
2021-02-08 Bratislavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 72 0 72 0
2021-02-08 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 768 1098 32538 9337
2021-02-08 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 70 0
2021-02-08 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 990 611 19525 3790
2021-02-07 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 70 0
2021-02-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 23170 2366
2021-02-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 17607 1209
2021-02-07 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 17932 1745
2021-02-07 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 26120 3481
2021-02-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 28771 6305
2021-02-07 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 180 0 31770 8239
2021-02-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 18535 3179
2021-02-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 124 374 23170 2366
2021-02-06 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 1549 0 1599 0
2021-02-06 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 108 239 17932 1745
2021-02-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 24 54 28771 6305
2021-02-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 283 29 31590 8239
2021-02-05 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 70 0
2021-02-05 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1022 951 23046 1992
2021-02-05 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1025 324 17607 1209
2021-02-05 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 50 0 50 0
2021-02-05 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 867 916 17824 1506
2021-02-05 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1483 459 26120 3481
2021-02-05 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-05 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 998 699 20661 4608
2021-02-05 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1104 910 28747 6251
2021-02-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1001 1522 31307 8210
2021-02-05 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 830 884 18535 3179
2021-02-04 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 70 0
2021-02-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1370 424 22024 1041
2021-02-04 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1147 318 16582 885
2021-02-04 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 822 270 16957 590
2021-02-04 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1269 753 24637 3022
2021-02-04 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1233 825 19663 3909
2021-02-04 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-04 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1141 983 27643 5341
2021-02-04 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 895 1347 30306 6688
2021-02-04 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 993 631 17705 2295
2021-02-03 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 70 0
2021-02-03 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1149 230 20654 617
2021-02-03 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-03 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1405 107 15435 567
2021-02-03 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-03 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1172 301 16135 320
2021-02-03 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1114 542 23368 2269
2021-02-03 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 906 384 18430 3084
2021-02-03 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-03 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1547 264 26502 4358
2021-02-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1168 288 29411 5341
2021-02-03 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 914 214 16712 1664
2021-02-02 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 70 0
2021-02-02 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1285 202 19505 387
2021-02-02 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-02 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1283 133 14030 460
2021-02-02 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 401 1 14963 19
2021-02-02 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1407 579 22254 1727
2021-02-02 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 820 398 17524 2700
2021-02-02 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-02 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1634 420 24955 4094
2021-02-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1014 1313 28243 5053
2021-02-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 968 399 15798 1450
2021-02-01 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 70 0
2021-02-01 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1340 184 18220 185
2021-02-01 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-01 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 803 207 12747 327
2021-02-01 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-01 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 807 14 14562 18
2021-02-01 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1840 44 20847 1148
2021-02-01 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 865 220 16704 2302
2021-02-01 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-02-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1487 913 23321 3674
2021-02-01 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 769 983 27229 3740
2021-02-01 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 940 344 14830 1051
2021-01-31 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 70 0
2021-01-31 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 16880 1
2021-01-31 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 11944 120
2021-01-31 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-31 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 13755 4
2021-01-31 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 53 168 19007 1104
2021-01-31 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 21834 2761
2021-01-31 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 60 0 26460 2757
2021-01-31 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 13890 707
2021-01-30 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 70 0
2021-01-30 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 696 0 16880 1
2021-01-30 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-30 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 408 0 13755 4
2021-01-30 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 105 3 18954 936
2021-01-30 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 180 0 26400 2757
2021-01-29 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 70 0
2021-01-29 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1259 0 16184 1
2021-01-29 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 553 118 11944 120
2021-01-29 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-29 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1443 4 13347 4
2021-01-29 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1110 468 18849 933
2021-01-29 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 824 626 15839 2082
2021-01-29 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-29 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1717 328 21834 2761
2021-01-29 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1742 419 26220 2757
2021-01-29 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 817 371 13890 707
2021-01-28 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 70 0
2021-01-28 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1190 0 14925 1
2021-01-28 Trnavský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 928 0 11391 2
2021-01-28 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-28 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 810 0 11904 0
2021-01-28 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 979 449 17739 465
2021-01-28 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1115 443 15015 1456
2021-01-28 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 769 5 20117 2433
2021-01-28 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1539 433 24478 2338
2021-01-28 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1020 192 13073 336
2021-01-27 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 70 0 70 0
2021-01-27 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 541 0 13735 1
2021-01-27 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 693 1 10463 2
2021-01-27 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-27 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 743 0 11094 0
2021-01-27 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 755 1 16760 16
2021-01-27 Nitriansky COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-27 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 779 147 13900 1013
2021-01-27 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1089 81 19348 2428
2021-01-27 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1397 39 22939 1905
2021-01-27 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 724 3 12053 144
2021-01-26 Žilinský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-26 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 576 0 13194 1
2021-01-26 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 847 0 9770 1
2021-01-26 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 498 0 10351 0
2021-01-26 Prešovský COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-26 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 900 0 16005 15
2021-01-26 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 791 113 13121 866
2021-01-26 Košický COVID-19 Vaccine Moderna injekčná disperzia 0 0 0 0
2021-01-26 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1281 117 18259 2347
2021-01-26 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1200 26 21542 1866
2021-01-26 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 879 0 11329 141
2021-01-25 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 753 0 12618 1
2021-01-25 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 621 1 8923 1
2021-01-25 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 378 0 9853 0
2021-01-25 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 822 0 15105 15
2021-01-25 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 799 100 12330 753
2021-01-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1307 2028 16978 2230
2021-01-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1164 29 20342 1840
2021-01-25 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 824 135 10450 141
2021-01-24 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 11865 1
2021-01-24 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 8302 0
2021-01-24 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 9475 0
2021-01-24 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 14283 15
2021-01-24 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 15671 202
2021-01-24 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 19178 1811
2021-01-23 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 222 0 11865 1
2021-01-23 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 54 0 9475 0
2021-01-22 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 873 0 11643 1
2021-01-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 510 0 8302 0
2021-01-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 991 0 9421 0
2021-01-22 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1188 0 14283 15
2021-01-22 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 609 104 11531 653
2021-01-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1015 20 15671 202
2021-01-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1069 3 19178 1811
2021-01-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 382 6 9626 6
2021-01-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 802 0 10770 1
2021-01-21 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 550 0 7792 0
2021-01-21 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 691 0 8430 0
2021-01-21 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1368 0 13095 15
2021-01-21 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1614 136 10922 549
2021-01-21 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 690 36 14656 182
2021-01-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 728 476 18109 1808
2021-01-21 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 228 0 9244 0
2021-01-20 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 874 1 9968 1
2021-01-20 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 865 0 7242 0
2021-01-20 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 908 0 7739 0
2021-01-20 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1455 15 11727 15
2021-01-20 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 657 326 9308 413
2021-01-20 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 561 48 13966 146
2021-01-20 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1134 474 17381 1332
2021-01-20 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 564 0 9016 0
2021-01-19 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1018 0 9094 0
2021-01-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 871 0 6377 0
2021-01-19 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 662 0 6831 0
2021-01-19 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1653 0 10272 0
2021-01-19 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 312 5 8651 87
2021-01-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1301 53 13405 98
2021-01-19 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 878 403 16247 858
2021-01-19 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 795 0 8452 0
2021-01-18 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1414 0 8076 0
2021-01-18 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 699 0 5506 0
2021-01-18 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 677 0 6169 0
2021-01-18 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1446 0 8619 0
2021-01-18 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 433 82 8339 82
2021-01-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1470 45 12104 45
2021-01-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1124 455 15369 455
2021-01-18 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1123 0 7657 0
2021-01-17 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 54 0 7173 0
2021-01-17 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 10634 0
2021-01-16 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 132 0 6662 0
2021-01-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 120 0 4807 0
2021-01-16 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 420 0 5492 0
2021-01-16 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 66 0 7119 0
2021-01-16 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 193 0 10634 0
2021-01-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 60 0 14245 0
2021-01-16 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 371 0 6534 0
2021-01-15 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 839 0 6530 0
2021-01-15 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 941 0 4687 0
2021-01-15 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 753 0 5072 0
2021-01-15 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1125 0 7053 0
2021-01-15 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 565 0 7906 0
2021-01-15 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1264 0 10441 0
2021-01-15 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1393 0 14185 0
2021-01-15 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 974 0 6163 0
2021-01-14 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1029 0 5691 0
2021-01-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 887 0 3746 0
2021-01-14 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 564 0 4319 0
2021-01-14 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1102 0 5928 0
2021-01-14 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 926 0 7341 0
2021-01-14 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 794 0 9177 0
2021-01-14 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1464 0 12792 0
2021-01-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 690 0 5189 0
2021-01-13 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 727 0 4662 0
2021-01-13 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 677 0 2859 0
2021-01-13 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 635 0 3755 0
2021-01-13 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1245 0 4826 0
2021-01-13 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 634 0 6415 0
2021-01-13 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 922 0 8383 0
2021-01-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1250 0 11328 0
2021-01-13 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 660 0 4499 0
2021-01-12 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 765 0 3935 0
2021-01-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 540 0 2182 0
2021-01-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 536 0 3120 0
2021-01-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 990 0 3581 0
2021-01-12 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 738 0 5781 0
2021-01-12 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4981 0 7461 0
2021-01-12 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1402 0 10078 0
2021-01-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 614 0 3839 0
2021-01-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 553 0 3170 0
2021-01-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 300 0 1642 0
2021-01-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 471 0 2584 0
2021-01-11 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 2591 0
2021-01-11 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 863 0 5043 0
2021-01-11 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 213 0 2480 0
2021-01-11 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1195 0 8676 0
2021-01-11 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 460 0 3225 0
2021-01-10 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 200 0 2617 0
2021-01-10 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 2113 0
2021-01-10 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2845 0 4180 0
2021-01-09 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 636 0 2417 0
2021-01-09 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 40 0 1342 0
2021-01-09 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 260 0 2113 0
2021-01-09 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 90 0 1335 0
2021-01-09 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 143 0 2267 0
2021-01-09 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 195 0 7481 0
2021-01-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 245 0 2765 0
2021-01-08 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 774 0 1781 0
2021-01-08 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 535 0 1302 0
2021-01-08 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 839 0 1853 0
2021-01-08 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 871 0 2591 0
2021-01-08 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 560 0 1245 0
2021-01-08 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 968 0 2124 0
2021-01-08 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1939 0 7286 0
2021-01-08 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 555 0 2520 0
2021-01-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 516 0 1007 0
2021-01-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 532 0 767 0
2021-01-07 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 989 0 1014 0
2021-01-07 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1262 0 1720 0
2021-01-07 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 685 0 685 0
2021-01-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1156 0 1156 0
2021-01-07 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1453 0 5347 0
2021-01-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 450 0 1965 0
2021-01-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 261 0 491 0
2021-01-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 100 0 235 0
2021-01-06 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 25 0 25 0
2021-01-06 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 398 0 458 0
2021-01-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3894 0 3894 0
2021-01-06 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1515 0 1515 0
2021-01-05 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 230 0 230 0
2021-01-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 135 0 135 0
2021-01-05 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 0 0
2021-01-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 60 0 60 0
2021-01-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 0 0
2021-01-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 0 0