Vakcinácia

Toto je len kontrolná agregácia. V API (/api/vaccinations) sú dostupné všetky dáta, z ktorých si túto agregáciu môžete vytvoriť. Postup aktualizácie dát v API je rovnaký ako pri aktualizácii po dňoch a krajoch.

Deň Kraj Vakcína Δ 1. dávka Δ 2. dávka Σ 1. dávka Σ 2. dávka
2022-05-19 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191497 185972
2022-05-18 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 9 215513 205350
2022-05-18 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1747 1228
2022-05-18 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 5 191497 185972
2022-05-18 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 103 80
2022-05-18 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 256010 252801
2022-05-18 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 275060 265051
2022-05-18 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 531 457
2022-05-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 262752 247066
2022-05-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 298544 299015
2022-05-18 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 7 182730 175350
2022-05-17 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 232991 229368
2022-05-17 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 74 61
2022-05-17 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 215512 205341
2022-05-17 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191495 185967
2022-05-17 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 103 80
2022-05-17 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 256009 252800
2022-05-17 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 7 1268 788
2022-05-17 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 98 73
2022-05-17 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 6 262751 247063
2022-05-17 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75745 73754
2022-05-17 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 6 298542 299015
2022-05-17 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182728 175343
2022-05-16 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24247 20091
2022-05-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 215512 205340
2022-05-16 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191495 185965
2022-05-16 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35595 34603
2022-05-16 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 256009 252795
2022-05-16 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275058 265050
2022-05-16 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 98 72
2022-05-16 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 262750 247057
2022-05-16 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 75745 73754
2022-05-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 298541 299009
2022-05-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 182728 175343
2022-05-13 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 52 45
2022-05-13 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 15 232991 229366
2022-05-13 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1149 1012
2022-05-13 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 14 215511 205337
2022-05-13 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 1746 1228
2022-05-13 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 29684 29840
2022-05-13 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 84 94
2022-05-13 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 4569 0
2022-05-13 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 191495 185965
2022-05-13 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 992 1136
2022-05-13 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 102 80
2022-05-13 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 256008 252792
2022-05-13 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 116 131
2022-05-13 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 4236 0
2022-05-13 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 7 275058 265050
2022-05-13 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 18145 17403
2022-05-13 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 98 72
2022-05-13 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 24045 0
2022-05-13 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 12 262748 247056
2022-05-13 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 1
2022-05-13 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75744 73754
2022-05-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 20 298539 299007
2022-05-13 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 72 56
2022-05-13 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 4 182728 175341
2022-05-12 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 232990 229351
2022-05-12 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 5 7 35
2022-05-12 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 1149 1011
2022-05-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215505 205323
2022-05-12 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 84 94
2022-05-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191493 185962
2022-05-12 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 992 1134
2022-05-12 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35595 34602
2022-05-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 9 256008 252787
2022-05-12 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 98 71
2022-05-12 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 6 262747 247044
2022-05-12 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 75744 73754
2022-05-12 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 298530 298987
2022-05-12 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 72 56
2022-05-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 182725 175337
2022-05-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 215505 205323
2022-05-11 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 9 26
2022-05-11 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 84 93
2022-05-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 1 191493 185961
2022-05-11 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34601
2022-05-11 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 102 78
2022-05-11 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 19669 0
2022-05-11 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 256007 252778
2022-05-11 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 57 44
2022-05-11 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 4 275057 265043
2022-05-11 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 530 457
2022-05-11 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 96 71
2022-05-11 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 262744 247038
2022-05-11 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 22592 0
2022-05-11 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 1 298529 298983
2022-05-11 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 2 72 56
2022-05-11 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35 93
2022-05-10 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 232990 229348
2022-05-10 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1147 1010
2022-05-10 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 71 61
2022-05-10 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 84 91
2022-05-10 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 191490 185960
2022-05-10 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 101 77
2022-05-10 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 6 256006 252774
2022-05-10 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1266 781
2022-05-10 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 275054 265039
2022-05-10 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 95 71
2022-05-10 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 262743 247033
2022-05-10 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1562 1312
2022-05-10 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75744 73752
2022-05-10 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 6 298527 298982
2022-05-10 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 25269 24521
2022-05-10 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 182725 175336
2022-05-09 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 24247 20091
2022-05-09 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 215505 205320
2022-05-09 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 1 191489 185957
2022-05-09 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 256005 252768
2022-05-09 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 6 1266 779
2022-05-09 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 275052 265039
2022-05-09 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 95 69
2022-05-09 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 262742 247032
2022-05-09 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75744 73752
2022-05-09 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 298522 298976
2022-05-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 182725 175335
2022-05-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 215505 205318
2022-05-07 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 9 26
2022-05-07 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191484 185956
2022-05-07 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275051 265039
2022-05-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182725 175334
2022-05-06 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 10 51 45
2022-05-06 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 7189 0
2022-05-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 4 232987 229345
2022-05-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 9 215504 205318
2022-05-06 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 9 26
2022-05-06 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 82 91
2022-05-06 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4568 0
2022-05-06 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191483 185956
2022-05-06 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 992 1132
2022-05-06 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 101 75
2022-05-06 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 256003 252768
2022-05-06 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 56 41
2022-05-06 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 4 275051 265039
2022-05-06 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 3 530 454
2022-05-06 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18144 17403
2022-05-06 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 94 69
2022-05-06 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 24042 0
2022-05-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 6 262742 247031
2022-05-06 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 75744 73752
2022-05-06 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 162 71
2022-05-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 4 298520 298974
2022-05-06 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 25269 24521
2022-05-06 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 6 69 54
2022-05-06 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 6 182725 175334
2022-05-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215501 205309
2022-05-05 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 29684 29840
2022-05-05 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 82 91
2022-05-05 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 191483 185955
2022-05-05 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 1 992 1131
2022-05-05 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34601
2022-05-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 256003 252765
2022-05-05 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 7 275047 265035
2022-05-05 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 92 69
2022-05-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 5 262735 247025
2022-05-05 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 75744 73751
2022-05-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 18 298508 298970
2022-05-05 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 68 48
2022-05-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 182723 175328
2022-05-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 232978 229341
2022-05-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 0 215501 205309
2022-05-04 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 8 1744 1227
2022-05-04 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 81 89
2022-05-04 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 191482 185954
2022-05-04 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 35 9
2022-05-04 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 19666 0
2022-05-04 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 6 256001 252762
2022-05-04 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 56 40
2022-05-04 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 275043 265028
2022-05-04 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 529 451
2022-05-04 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18144 17403
2022-05-04 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 90 68
2022-05-04 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 20 262733 247020
2022-05-04 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 11 1562 1310
2022-05-04 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 22584 0
2022-05-04 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 11 298506 298952
2022-05-04 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 10394 0
2022-05-04 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 4 182721 175326
2022-05-03 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24247 20089
2022-05-03 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 232978 229339
2022-05-03 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 5 69 60
2022-05-03 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 81 87
2022-05-03 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 5 191482 185950
2022-05-03 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 3 99 74
2022-05-03 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 3 256000 252756
2022-05-03 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 6 1265 773
2022-05-03 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 4232 0
2022-05-03 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275041 265024
2022-05-03 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 88 68
2022-05-03 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 262726 247000
2022-05-03 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1553 1299
2022-05-03 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 75743 73750
2022-05-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 298494 298941
2022-05-02 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 24247 20089
2022-05-02 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 232977 229339
2022-05-02 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 8 215498 205309
2022-05-02 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34601
2022-05-02 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 255997 252753
2022-05-02 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 2 275041 265024
2022-05-02 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 88 65
2022-05-02 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 262726 246995
2022-05-02 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75742 73748
2022-05-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 298493 298936
2022-05-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182718 175322
2022-05-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 262726 246995
2022-05-01 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182718 175322
2022-04-30 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 215496 205301
2022-04-30 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 9 26
2022-04-30 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 182718 175322
2022-04-29 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 50 35
2022-04-29 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 232976 229338
2022-04-29 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1147 1009
2022-04-29 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 14 215496 205300
2022-04-29 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 8 26
2022-04-29 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 81 85
2022-04-29 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 9 191479 185945
2022-04-29 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 34 9
2022-04-29 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 988 1130
2022-04-29 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 96 71
2022-04-29 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 255997 252751
2022-04-29 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 4 56 38
2022-04-29 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 7 275038 265022
2022-04-29 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 528 450
2022-04-29 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 18144 17403
2022-04-29 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 88 65
2022-04-29 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 24039 0
2022-04-29 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 13 262724 246995
2022-04-29 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 6 1553 1297
2022-04-29 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75742 73748
2022-04-29 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 20 161 70
2022-04-29 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 6 298492 298931
2022-04-29 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 12 51
2022-04-29 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 25269 24521
2022-04-29 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 68 48
2022-04-29 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 10 182718 175321
2022-04-28 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 49 34
2022-04-28 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 232975 229337
2022-04-28 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1147 1008
2022-04-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 215486 205286
2022-04-28 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 29684 29840
2022-04-28 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 81 84
2022-04-28 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 191468 185936
2022-04-28 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35595 34601
2022-04-28 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 96 71
2022-04-28 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 2 255996 252748
2022-04-28 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 54 34
2022-04-28 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 275035 265015
2022-04-28 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 86 64
2022-04-28 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 4 262724 246982
2022-04-28 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 75742 73748
2022-04-28 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 11 298485 298925
2022-04-28 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 67 48
2022-04-28 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 182712 175311
2022-04-28 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35 93
2022-04-27 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 232974 229333
2022-04-27 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 215484 205283
2022-04-27 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 81 81
2022-04-27 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191466 185936
2022-04-27 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 987 1130
2022-04-27 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34600
2022-04-27 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 6 94 70
2022-04-27 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 7 255988 252746
2022-04-27 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 5 54 34
2022-04-27 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 13 275035 265012
2022-04-27 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 528 449
2022-04-27 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 86 64
2022-04-27 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 2 262719 246978
2022-04-27 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75741 73748
2022-04-27 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 22578 0
2022-04-27 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 298479 298914
2022-04-27 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 8 67 47
2022-04-27 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 182710 175309
2022-04-27 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35 92
2022-04-26 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24247 20088
2022-04-26 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 45 34
2022-04-26 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 232972 229330
2022-04-26 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1147 1006
2022-04-26 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 18 66 55
2022-04-26 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 6 80 80
2022-04-26 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 8 191466 185934
2022-04-26 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 3 987 1129
2022-04-26 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 94 64
2022-04-26 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 5 255986 252739
2022-04-26 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 6 1264 767
2022-04-26 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 4228 0
2022-04-26 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 275033 264999
2022-04-26 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 86 63
2022-04-26 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 262713 246976
2022-04-26 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 0 1552 1291
2022-04-26 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 2 75741 73748
2022-04-26 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 4 298478 298909
2022-04-26 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 182709 175306
2022-04-25 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 24247 20088
2022-04-25 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 11 215483 205280
2022-04-25 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 191460 185926
2022-04-25 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34600
2022-04-25 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 255982 252734
2022-04-25 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 275033 264997
2022-04-25 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 86 63
2022-04-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 262711 246973
2022-04-25 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75739 73746
2022-04-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 298472 298905
2022-04-25 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 182708 175306
2022-04-24 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 215472 205269
2022-04-24 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 14 262710 246972
2022-04-23 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215472 205265
2022-04-23 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 8 26
2022-04-23 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 275032 264996
2022-04-23 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 182708 175301
2022-04-22 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 9 45 34
2022-04-22 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 7183 0
2022-04-22 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 13 232972 229330
2022-04-22 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 12 1147 1004
2022-04-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 20 215472 205265
2022-04-22 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 8 26
2022-04-22 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 8 1743 1219
2022-04-22 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 29683 29840
2022-04-22 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 80 74
2022-04-22 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 4568 0
2022-04-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 4 191460 185922
2022-04-22 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 6 984 1126
2022-04-22 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34600
2022-04-22 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 9 94 63
2022-04-22 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19663 0
2022-04-22 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 255982 252730
2022-04-22 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 53 29
2022-04-22 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 14 275032 264994
2022-04-22 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18144 17402
2022-04-22 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 85 61
2022-04-22 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 24031 0
2022-04-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 4 262708 246958
2022-04-22 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75739 73746
2022-04-22 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 13 0 156 50
2022-04-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 21 298471 298902
2022-04-22 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 12 51
2022-04-22 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 5566 4557
2022-04-22 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 25269 24521
2022-04-22 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 6 64 39
2022-04-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 182707 175301
2022-04-22 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35 92
2022-04-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 232967 229317
2022-04-21 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 1142 992
2022-04-21 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 1743 1211
2022-04-21 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 29683 29840
2022-04-21 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 5 80 72
2022-04-21 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191455 185918
2022-04-21 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34600
2022-04-21 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 7 91 54
2022-04-21 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 255980 252727
2022-04-21 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275030 264980
2022-04-21 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 84 59
2022-04-21 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 15 262705 246954
2022-04-21 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 75739 73746
2022-04-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 22 298464 298881
2022-04-21 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 62 33
2022-04-21 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 182706 175299
2022-04-20 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215455 205245
2022-04-20 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 79 67
2022-04-20 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 22 191455 185918
2022-04-20 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 983 1120
2022-04-20 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34600
2022-04-20 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 4 91 47
2022-04-20 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 8 255979 252722
2022-04-20 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 3 53 27
2022-04-20 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 6 275030 264980
2022-04-20 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 528 446
2022-04-20 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18144 17402
2022-04-20 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 84 56
2022-04-20 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 16 262700 246939
2022-04-20 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 11 13 1548 1291
2022-04-20 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75738 73745
2022-04-20 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 22567 0
2022-04-20 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 8 298463 298859
2022-04-20 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 7 62 29
2022-04-20 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 5 182704 175297
2022-04-19 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 232967 229312
2022-04-19 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 1141 990
2022-04-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 2 215455 205245
2022-04-19 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 79 66
2022-04-19 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 7 191451 185896
2022-04-19 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34600
2022-04-19 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 7 89 43
2022-04-19 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 255977 252714
2022-04-19 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 12 1264 761
2022-04-19 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 4227 0
2022-04-19 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275030 264974
2022-04-19 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 84 55
2022-04-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 6 262695 246923
2022-04-19 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 6 1537 1278
2022-04-19 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 75738 73745
2022-04-19 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 8 298462 298851
2022-04-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 0 262687 246917
2022-04-18 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1536 1272
2022-04-17 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 13 262681 246917
2022-04-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 215452 205243
2022-04-16 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 8 26
2022-04-16 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 182696 175292
2022-04-15 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 275030 264974
2022-04-14 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 44 25
2022-04-14 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 5 232966 229312
2022-04-14 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 1140 988
2022-04-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 215452 205238
2022-04-14 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 8 79 62
2022-04-14 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 4565 0
2022-04-14 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 191451 185889
2022-04-14 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 983 1115
2022-04-14 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34600
2022-04-14 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 88 36
2022-04-14 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 8 255976 252711
2022-04-14 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 49 24
2022-04-14 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 4 275030 264974
2022-04-14 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 528 444
2022-04-14 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 3 84 53
2022-04-14 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 4 262680 246904
2022-04-14 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1536 1272
2022-04-14 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 75738 73744
2022-04-14 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 23 298459 298843
2022-04-14 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 60 22
2022-04-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 182694 175292
2022-04-14 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 35 92
2022-04-13 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 6 44 25
2022-04-13 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 6 232958 229307
2022-04-13 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215451 205234
2022-04-13 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 4 1743 1206
2022-04-13 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 191451 185886
2022-04-13 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34600
2022-04-13 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 2 88 33
2022-04-13 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19663 0
2022-04-13 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 4 255966 252703
2022-04-13 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 6 275026 264970
2022-04-13 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 81 50
2022-04-13 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 9 262676 246900
2022-04-13 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 75737 73743
2022-04-13 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 15 0 22558 0
2022-04-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 7 298448 298820
2022-04-13 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 5566 4553
2022-04-13 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 10389 0
2022-04-13 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 10 182692 175288
2022-04-12 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 44 19
2022-04-12 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 232956 229301
2022-04-12 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 9 66 37
2022-04-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 121 177 215451 205234
2022-04-12 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 5 76 54
2022-04-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 17 191450 185884
2022-04-12 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 983 1113
2022-04-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 6 255961 252699
2022-04-12 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 2 275019 264964
2022-04-12 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 81 49
2022-04-12 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 10 262667 246891
2022-04-12 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 1536 1272
2022-04-12 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 75736 73742
2022-04-12 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 2 298446 298813
2022-04-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182687 175278
2022-04-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 232956 229301
2022-04-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 4 215330 205057
2022-04-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191444 185867
2022-04-11 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34600
2022-04-11 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19663 0
2022-04-11 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 255960 252693
2022-04-11 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 7 275015 264962
2022-04-11 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 5 80 48
2022-04-11 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 262654 246881
2022-04-11 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75735 73742
2022-04-11 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 11 298442 298811
2022-04-11 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 25269 24520
2022-04-11 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 182687 175278
2022-04-10 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 232956 229299
2022-04-10 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 23 262652 246881
2022-04-10 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 182686 175277
2022-04-09 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 215325 205053
2022-04-09 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 8 26
2022-04-09 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 191444 185866
2022-04-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182686 175275
2022-04-08 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 10 43 16
2022-04-08 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 7180 0
2022-04-08 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 12 232954 229296
2022-04-08 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 1138 988
2022-04-08 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 7 215324 205048
2022-04-08 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 8 25
2022-04-08 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 29683 29839
2022-04-08 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 74 49
2022-04-08 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4561 0
2022-04-08 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 4 191444 185866
2022-04-08 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 983 1111
2022-04-08 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35595 34600
2022-04-08 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 8 83 31
2022-04-08 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 11 255960 252690
2022-04-08 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 24 48 24
2022-04-08 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 23 275014 264955
2022-04-08 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 526 443
2022-04-08 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 18144 17402
2022-04-08 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 12 79 43
2022-04-08 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 24024 0
2022-04-08 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 11 262644 246858
2022-04-08 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 75735 73742
2022-04-08 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 11 42 143 50
2022-04-08 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 19 298439 298800
2022-04-08 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 12 47
2022-04-08 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 25269 24518
2022-04-08 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 10 60 22
2022-04-08 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 7 182686 175275
2022-04-07 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 39 6
2022-04-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 6 232947 229284
2022-04-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215322 205041
2022-04-07 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 5 1742 1202
2022-04-07 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4 5 29682 29839
2022-04-07 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 25 73 49
2022-04-07 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191440 185862
2022-04-07 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 35595 34600
2022-04-07 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 80 23
2022-04-07 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 12 255959 252679
2022-04-07 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 9 275005 264932
2022-04-07 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 7 78 31
2022-04-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 9 262638 246847
2022-04-07 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 75734 73741
2022-04-07 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 4 132 8
2022-04-07 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 18 298429 298781
2022-04-07 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 56 12
2022-04-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 13 182680 175268
2022-04-07 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 5 35 87
2022-04-06 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 5 39 6
2022-04-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 232944 229278
2022-04-06 Trnavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 40024 28401
2022-04-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 4 215322 205041
2022-04-06 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 8 25
2022-04-06 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 8 191440 185860
2022-04-06 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 983 1111
2022-04-06 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35594 34599
2022-04-06 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 78 22
2022-04-06 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 8 255956 252667
2022-04-06 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 5 274997 264923
2022-04-06 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 7 78 24
2022-04-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 13 262635 246838
2022-04-06 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 9 1534 1271
2022-04-06 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 75733 73741
2022-04-06 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 13 0 22543 0
2022-04-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 18 298420 298763
2022-04-06 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 9 182672 175255
2022-04-05 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24246 20088
2022-04-05 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 232942 229275
2022-04-05 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 1136 985
2022-04-05 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 11 26 63 28
2022-04-05 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 11 69 24
2022-04-05 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 7 191439 185852
2022-04-05 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 983 1109
2022-04-05 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 77 22
2022-04-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 3 255948 252659
2022-04-05 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 7 1261 749
2022-04-05 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 4225 0
2022-04-05 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 10 274993 264918
2022-04-05 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 8 77 17
2022-04-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 11 262629 246825
2022-04-05 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1530 1262
2022-04-05 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 75733 73738
2022-04-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 2 298409 298745
2022-04-05 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 7 182668 175246
2022-04-04 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 24246 20088
2022-04-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 232942 229275
2022-04-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 5 215314 205037
2022-04-04 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 8 191432 185845
2022-04-04 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35594 34599
2022-04-04 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 255946 252656
2022-04-04 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 10 274992 264908
2022-04-04 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 9 76 9
2022-04-04 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 6 262624 246814
2022-04-04 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 75732 73738
2022-04-04 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 3 298406 298743
2022-04-04 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 182667 175239
2022-04-03 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 5 215312 205032
2022-04-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 1 298402 298740
2022-04-02 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 0 215301 205027
2022-04-02 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 3 8 25
2022-04-02 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 191431 185837
2022-04-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 298401 298739
2022-04-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 182667 175234
2022-04-01 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 11 1 38 1
2022-04-01 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 7177 0
2022-04-01 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 13 232942 229275
2022-04-01 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 1135 984
2022-04-01 Trnavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 40024 28399
2022-04-01 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 27 215299 205027
2022-04-01 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7 22
2022-04-01 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 5 1737 1197
2022-04-01 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 67 13
2022-04-01 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 191430 185837
2022-04-01 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 2 983 1107
2022-04-01 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 35594 34599
2022-04-01 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 15 72 22
2022-04-01 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 7 255946 252654
2022-04-01 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 43 0
2022-04-01 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 13 274991 264898
2022-04-01 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18144 17401
2022-04-01 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 75 0
2022-04-01 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 24015 0
2022-04-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 13 262616 246808
2022-04-01 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 75732 73737
2022-04-01 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 31 0 129 4
2022-04-01 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 15 298399 298737
2022-04-01 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 25269 24518
2022-04-01 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 8 1 55 11
2022-04-01 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 11 182667 175230
2022-04-01 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 34 82
2022-03-31 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 27 0
2022-03-31 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 7 232936 229262
2022-03-31 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1134 983
2022-03-31 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 13 215291 205000
2022-03-31 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 12 1733 1192
2022-03-31 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 7 65 13
2022-03-31 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 40 191430 185832
2022-03-31 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 5 35593 34596
2022-03-31 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 68 7
2022-03-31 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 10 255945 252647
2022-03-31 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 274976 264885
2022-03-31 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 73 0
2022-03-31 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24009 0
2022-03-31 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 10 262613 246795
2022-03-31 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 75732 73736
2022-03-31 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18 18 298387 298722
2022-03-31 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 12 46
2022-03-31 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 5566 4552
2022-03-31 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 9 10 47 10
2022-03-31 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 10379 0
2022-03-31 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 11 182660 175219
2022-03-31 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 10 34 82
2022-03-30 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 27 0
2022-03-30 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 5 232929 229255
2022-03-30 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 1134 981
2022-03-30 Trnavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 10 40024 28398
2022-03-30 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 14 215290 204987
2022-03-30 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7 22
2022-03-30 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 64 6
2022-03-30 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 14 191427 185792
2022-03-30 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 976 1105
2022-03-30 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35593 34591
2022-03-30 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 67 7
2022-03-30 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 19 255939 252637
2022-03-30 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1255 742
2022-03-30 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 274975 264883
2022-03-30 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 71 0
2022-03-30 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 24009 0
2022-03-30 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 15 262600 246785
2022-03-30 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 21 1530 1261
2022-03-30 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 98 4
2022-03-30 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 18 0 22530 0
2022-03-30 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 5 298369 298704
2022-03-30 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 8 182654 175208
2022-03-29 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 27 0
2022-03-29 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 232926 229250
2022-03-29 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 5 30
2022-03-29 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 1134 978
2022-03-29 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 2 52 2
2022-03-29 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 61 6
2022-03-29 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 10 191420 185778
2022-03-29 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 13 976 1103
2022-03-29 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35593 34591
2022-03-29 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 255923 252618
2022-03-29 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 6 116 131
2022-03-29 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 1255 742
2022-03-29 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 4223 0
2022-03-29 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 274975 264881
2022-03-29 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 71 0
2022-03-29 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 16 262593 246770
2022-03-29 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 8 1 1524 1240
2022-03-29 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 75732 73734
2022-03-29 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 298363 298699
2022-03-29 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 4 182654 175200
2022-03-28 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 7 232926 229245
2022-03-28 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1132 975
2022-03-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 7 215286 204973
2022-03-28 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 6 191410 185768
2022-03-28 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 2 972 1090
2022-03-28 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 35593 34590
2022-03-28 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 5 57 7
2022-03-28 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 255922 252615
2022-03-28 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 11 274975 264879
2022-03-28 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 525 441
2022-03-28 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 68 0
2022-03-28 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 8 262590 246754
2022-03-28 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 75731 73734
2022-03-28 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 7 298363 298699
2022-03-28 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 5 25269 24517
2022-03-28 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 182651 175196
2022-03-28 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 45 39
2022-03-27 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 4 215282 204966
2022-03-27 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 255921 252615
2022-03-27 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 0 262586 246746
2022-03-27 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18 32 182649 175192
2022-03-26 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 232923 229238
2022-03-26 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 3 1132 973
2022-03-26 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 6 215278 204962
2022-03-26 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 7 22
2022-03-26 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 262585 246746
2022-03-26 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 182631 175160
2022-03-25 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 27 0
2022-03-25 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 7174 0
2022-03-25 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 17 232923 229238
2022-03-25 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 1128 970
2022-03-25 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 11 215276 204956
2022-03-25 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7 18
2022-03-25 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 29678 29834
2022-03-25 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 11 191407 185762
2022-03-25 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 34 4
2022-03-25 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 35592 34589
2022-03-25 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 10 2 54 2
2022-03-25 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19663 0
2022-03-25 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 19 255921 252614
2022-03-25 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 12 0 38 0
2022-03-25 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 27 274971 264868
2022-03-25 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 4 525 440
2022-03-25 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 18144 17401
2022-03-25 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 67 0
2022-03-25 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 24008 0
2022-03-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 16 262585 246746
2022-03-25 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1516 1239
2022-03-25 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 75731 73734
2022-03-25 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 39 0 92 4
2022-03-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 22 298356 298692
2022-03-25 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 10 46
2022-03-25 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 5566 4552
2022-03-25 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 38 0
2022-03-25 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 7743 0
2022-03-25 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 6 182631 175158
2022-03-25 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 34 72
2022-03-25 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 45 39
2022-03-24 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 21 0
2022-03-24 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 11 232919 229221
2022-03-24 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 1127 968
2022-03-24 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 8 215270 204945
2022-03-24 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 29678 29830
2022-03-24 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 6 52 6
2022-03-24 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 191407 185751
2022-03-24 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35591 34589
2022-03-24 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 44 0
2022-03-24 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 10 255914 252595
2022-03-24 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 274959 264841
2022-03-24 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 65 0
2022-03-24 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 53 99 262584 246730
2022-03-24 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1516 1238
2022-03-24 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 75731 73733
2022-03-24 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 4 53 4
2022-03-24 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 16 298344 298670
2022-03-24 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 25269 24512
2022-03-24 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 36 0
2022-03-24 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 10372 0
2022-03-24 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 24 182623 175152
2022-03-24 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 8 34 72
2022-03-23 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 5 232918 229210
2022-03-23 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 5 29
2022-03-23 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 1 1127 963
2022-03-23 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215268 204937
2022-03-23 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 23 1729 1180
2022-03-23 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 47 0
2022-03-23 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 15 191405 185747
2022-03-23 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 967 1088
2022-03-23 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35591 34588
2022-03-23 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 37 0
2022-03-23 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 24 255905 252585
2022-03-23 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 1254 741
2022-03-23 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 22 274959 264840
2022-03-23 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 61 0
2022-03-23 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 41 262531 246631
2022-03-23 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 23 1516 1237
2022-03-23 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 22512 0
2022-03-23 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19 26 298338 298654
2022-03-23 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 5565 4551
2022-03-23 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 15 182619 175128
2022-03-22 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 24245 20087
2022-03-22 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 21 0
2022-03-22 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 5 232915 229205
2022-03-22 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 5 29
2022-03-22 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 1121 962
2022-03-22 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 13 0 48 0
2022-03-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215268 204937
2022-03-22 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 43 0
2022-03-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 16 191401 185732
2022-03-22 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 34 4
2022-03-22 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 5 966 1086
2022-03-22 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35591 34588
2022-03-22 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 32 0
2022-03-22 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 18 255897 252561
2022-03-22 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 15 1253 740
2022-03-22 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4221 0
2022-03-22 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 9 274945 264818
2022-03-22 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18144 17398
2022-03-22 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 60 0
2022-03-22 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24006 0
2022-03-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 9 262511 246590
2022-03-22 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 1510 1214
2022-03-22 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 75731 73732
2022-03-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 12 298319 298628
2022-03-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 2 182611 175113
2022-03-21 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 2 24244 20086
2022-03-21 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 18 0
2022-03-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 1 232912 229200
2022-03-21 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1120 960
2022-03-21 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 16 215268 204937
2022-03-21 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 9 191394 185716
2022-03-21 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35591 34588
2022-03-21 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19661 0
2022-03-21 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 8 255892 252543
2022-03-21 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1253 725
2022-03-21 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 27 274944 264809
2022-03-21 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18144 17398
2022-03-21 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 59 0
2022-03-21 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 262506 246581
2022-03-21 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 3 1508 1214
2022-03-21 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 75731 73731
2022-03-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 13 298319 298616
2022-03-21 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 5564 4551
2022-03-21 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 182610 175111
2022-03-20 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 4 232909 229199
2022-03-20 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 15 215265 204921
2022-03-20 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 24006 0
2022-03-20 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 8 262504 246577
2022-03-19 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 232905 229195
2022-03-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 2 215256 204906
2022-03-19 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 7 18
2022-03-19 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 8 191394 185707
2022-03-19 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24004 0
2022-03-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 262503 246569
2022-03-19 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 182610 175108
2022-03-18 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 13 0 13 0
2022-03-18 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 7168 0
2022-03-18 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 5 232905 229195
2022-03-18 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 4 1120 958
2022-03-18 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 14 215254 204904
2022-03-18 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7 17
2022-03-18 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 29678 29830
2022-03-18 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 19 191389 185699
2022-03-18 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 12 964 1081
2022-03-18 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 35591 34587
2022-03-18 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 12 0 31 0
2022-03-18 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19661 0
2022-03-18 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 20 255891 252535
2022-03-18 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 109 125
2022-03-18 Nitriansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 26 0 26 0
2022-03-18 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 21 64 274937 264782
2022-03-18 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 524 436
2022-03-18 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 54 0
2022-03-18 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 24004 0
2022-03-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 25 262502 246566
2022-03-18 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 0 1504 1211
2022-03-18 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3 2 75729 73731
2022-03-18 Bratislavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 52 0 52 0
2022-03-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 39 298307 298603
2022-03-18 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 32 0
2022-03-18 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 25 182610 175105
2022-03-17 Žilinský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 0
2022-03-17 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 65 232902 229190
2022-03-17 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 5 4 29
2022-03-17 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 5 1119 954
2022-03-17 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 215246 204890
2022-03-17 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 29678 29828
2022-03-17 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 26 0 43 0
2022-03-17 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4561 0
2022-03-17 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 17 191373 185680
2022-03-17 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 957 1069
2022-03-17 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 35591 34583
2022-03-17 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 17 255884 252515
2022-03-17 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1253 724
2022-03-17 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 22 274916 264718
2022-03-17 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 45 0
2022-03-17 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 24003 0
2022-03-17 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 16 262495 246541
2022-03-17 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 1502 1211
2022-03-17 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 75726 73729
2022-03-17 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 25 298295 298564
2022-03-17 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 8 45
2022-03-17 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 21 0
2022-03-17 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 10371 0
2022-03-17 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 24 182603 175080
2022-03-17 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 14 32 64
2022-03-16 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 24242 20084
2022-03-16 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 1740 0
2022-03-16 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 23 232888 229125
2022-03-16 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 12 1115 949
2022-03-16 Trnavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 6 40024 28388
2022-03-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 53 215246 204888
2022-03-16 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7 17
2022-03-16 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 24 191371 185663
2022-03-16 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 34 4
2022-03-16 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 957 1066
2022-03-16 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35590 34582
2022-03-16 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19 0
2022-03-16 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19660 0
2022-03-16 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 23 255874 252498
2022-03-16 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1253 723
2022-03-16 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 274907 264696
2022-03-16 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 522 433
2022-03-16 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 34 0
2022-03-16 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 23997 0
2022-03-16 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 22 262491 246525
2022-03-16 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 24 1502 1208
2022-03-16 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 75726 73728
2022-03-16 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 14 0 22498 0
2022-03-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 17 298281 298539
2022-03-16 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 27 182596 175056
2022-03-16 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 28 50
2022-03-16 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 10 45 38
2022-03-15 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 24240 20084
2022-03-15 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 16 232882 229102
2022-03-15 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 3 24
2022-03-15 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 8 1114 937
2022-03-15 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 35 0
2022-03-15 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 10 215234 204835
2022-03-15 Trenčiansky Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 17 0
2022-03-15 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 13 191364 185639
2022-03-15 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 13 957 1061
2022-03-15 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35590 34581
2022-03-15 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19660 0
2022-03-15 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 24 255873 252475
2022-03-15 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 9 1253 722
2022-03-15 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 4221 0
2022-03-15 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 274905 264692
2022-03-15 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18144 17398
2022-03-15 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 11 0 28 0
2022-03-15 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 23997 0
2022-03-15 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 29 262488 246503
2022-03-15 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 1
2022-03-15 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 75724 73728
2022-03-15 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 7 298269 298522
2022-03-15 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 36 182590 175029
2022-03-15 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 42 28
2022-03-14 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 24240 20081
2022-03-14 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 17 232879 229086
2022-03-14 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 5 1113 929
2022-03-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 215232 204825
2022-03-14 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 33 1729 1157
2022-03-14 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 4 191360 185626
2022-03-14 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 34 0
2022-03-14 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 35590 34581
2022-03-14 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 6 255871 252451
2022-03-14 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 21 274903 264688
2022-03-14 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 522 430
2022-03-14 Košický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 17 0
2022-03-14 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 20 0 23996 0
2022-03-14 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 53 262483 246474
2022-03-14 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 75723 73727
2022-03-14 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 13 298266 298515
2022-03-14 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 5 5563 4551
2022-03-13 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 5 232876 229069
2022-03-13 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1107 924
2022-03-13 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 19 215232 204825
2022-03-13 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 274901 264667
2022-03-13 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 23976 0
2022-03-13 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 8 262478 246421
2022-03-13 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 1498 1184
2022-03-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 17 298263 298502
2022-03-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 5 215225 204806
2022-03-12 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 7 17
2022-03-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 191358 185622
2022-03-12 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 274901 264664
2022-03-12 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 18144 17398
2022-03-12 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 262475 246413
2022-03-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 2 182583 174993
2022-03-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 30 232876 229064
2022-03-11 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 6 1107 924
2022-03-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 33 215224 204801
2022-03-11 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7 16
2022-03-11 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 50 1726 1124
2022-03-11 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 29678 29828
2022-03-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 18 191358 185620
2022-03-11 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 14 956 1048
2022-03-11 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35590 34581
2022-03-11 Prešovský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 17 0 17 0
2022-03-11 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19660 0
2022-03-11 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 29 255869 252445
2022-03-11 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 9 109 123
2022-03-11 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 48 274901 264663
2022-03-11 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 4 522 429
2022-03-11 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 23973 0
2022-03-11 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 34 262475 246412
2022-03-11 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 4 1497 1183
2022-03-11 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 8 75722 73724
2022-03-11 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 28 90 298260 298485
2022-03-11 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 3 8 43
2022-03-11 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 33 182583 174991
2022-03-10 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 3 232875 229034
2022-03-10 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1107 918
2022-03-10 Trnavský Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 29 0 29 0
2022-03-10 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 20 215214 204768
2022-03-10 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 29678 29826
2022-03-10 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 4561 0
2022-03-10 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 21 191352 185602
2022-03-10 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 953 1034
2022-03-10 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 35590 34580
2022-03-10 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 33 255862 252416
2022-03-10 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 1253 713
2022-03-10 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 23 274891 264615
2022-03-10 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 521 425
2022-03-10 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 23970 0
2022-03-10 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 19 262472 246378
2022-03-10 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 1496 1179
2022-03-10 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 75720 73716
2022-03-10 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 25 51 298232 298395
2022-03-10 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 25269 24510
2022-03-10 Banskobystrický Nuvaxovid injekčná disperzia (dis inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) 19 0 19 0
2022-03-10 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 10369 0
2022-03-10 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 29 182573 174958
2022-03-10 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 28 50
2022-03-09 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 1 24240 20078
2022-03-09 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 1737 0
2022-03-09 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 19 232874 229031
2022-03-09 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 9 1107 916
2022-03-09 Trnavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 9 40024 28382
2022-03-09 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 26 215212 204748
2022-03-09 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 22 191346 185581
2022-03-09 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35589 34579
2022-03-09 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 65 255858 252383
2022-03-09 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 1253 708
2022-03-09 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 11 274885 264592
2022-03-09 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 8 28
2022-03-09 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 9 521 424
2022-03-09 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 21 70 262471 246359
2022-03-09 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 40 1496 1177
2022-03-09 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3 1 75720 73713
2022-03-09 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 22484 0
2022-03-09 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 41 298207 298344
2022-03-09 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 49 237 5561 4546
2022-03-09 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 34 182571 174929
2022-03-09 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 42 28
2022-03-08 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 24238 20077
2022-03-08 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 16 232871 229012
2022-03-08 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 0 3 24
2022-03-08 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 8 1104 907
2022-03-08 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 17 215207 204722
2022-03-08 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 19 191342 185559
2022-03-08 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 11 953 1034
2022-03-08 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35589 34578
2022-03-08 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 78 255847 252318
2022-03-08 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 19 1253 704
2022-03-08 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4220 0
2022-03-08 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 25 274882 264581
2022-03-08 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 7 520 415
2022-03-08 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18144 17394
2022-03-08 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 23968 0
2022-03-08 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 10 262450 246289
2022-03-08 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 75717 73712
2022-03-08 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 4 298192 298303
2022-03-08 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 8 182563 174895
2022-03-08 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 42 28
2022-03-07 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 24238 20075
2022-03-07 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 15 232866 228996
2022-03-07 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 1101 899
2022-03-07 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 26 215205 204705
2022-03-07 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 38 191339 185540
2022-03-07 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 35589 34577
2022-03-07 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 24 255839 252240
2022-03-07 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 27 274880 264556
2022-03-07 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 520 408
2022-03-07 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 23968 0
2022-03-07 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 14 262445 246279
2022-03-07 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 6 75716 73711
2022-03-07 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 35 298189 298299
2022-03-07 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 11 25269 24508
2022-03-07 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 10 182562 174887
2022-03-07 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 28 50
2022-03-07 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 42 27
2022-03-06 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 6 232856 228981
2022-03-06 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 35 215204 204679
2022-03-06 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 3 255837 252216
2022-03-06 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 23967 0
2022-03-06 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 14 262441 246265
2022-03-06 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 12 298183 298264
2022-03-05 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 232856 228975
2022-03-05 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 6 215200 204644
2022-03-05 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 7 16
2022-03-05 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 14 191338 185502
2022-03-05 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19659 0
2022-03-05 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 24 255837 252213
2022-03-05 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 12 274874 264529
2022-03-05 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 23967 0
2022-03-05 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 3 262437 246251
2022-03-05 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 298182 298252
2022-03-04 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 7166 0
2022-03-04 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 32 232856 228975
2022-03-04 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 6 2 24
2022-03-04 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 9 1101 895
2022-03-04 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 28 215200 204638
2022-03-04 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7 12
2022-03-04 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 9 29678 29824
2022-03-04 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 51 191333 185488
2022-03-04 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 25 951 1023
2022-03-04 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 6 35588 34577
2022-03-04 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 19657 0
2022-03-04 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 54 255825 252189
2022-03-04 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 8 108 114
2022-03-04 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 1252 685
2022-03-04 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 84 274872 264517
2022-03-04 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 4 520 406
2022-03-04 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 23967 0
2022-03-04 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 59 262433 246248
2022-03-04 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1494 1137
2022-03-04 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 75716 73705
2022-03-04 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 22474 0
2022-03-04 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 38 74 298182 298252
2022-03-04 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 7 40
2022-03-04 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 9 5512 4309
2022-03-04 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 7 25269 24497
2022-03-04 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7742 0
2022-03-04 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 10361 0
2022-03-04 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 55 182560 174877
2022-03-04 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 42 27
2022-03-03 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 23 232848 228943
2022-03-03 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 5 1100 886
2022-03-03 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 5 215186 204610
2022-03-03 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 4 29678 29815
2022-03-03 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 40 191323 185437
2022-03-03 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 17 948 998
2022-03-03 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 3 35586 34571
2022-03-03 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19652 0
2022-03-03 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 42 255821 252135
2022-03-03 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 105 106
2022-03-03 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 9 1252 680
2022-03-03 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 47 274864 264433
2022-03-03 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 18144 17394
2022-03-03 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 23965 0
2022-03-03 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 32 262422 246189
2022-03-03 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 3 1494 1136
2022-03-03 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 11 75716 73701
2022-03-03 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 22472 0
2022-03-03 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 29 298144 298178
2022-03-03 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 10360 0
2022-03-03 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 79 182544 174822
2022-03-03 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 11 28 50
2022-03-03 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 2 42 24
2022-03-02 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 24238 20073
2022-03-02 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 1734 0
2022-03-02 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 39 232846 228920
2022-03-02 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 14 1099 881
2022-03-02 Trnavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 16 40024 28373
2022-03-02 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 37 215182 204605
2022-03-02 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 37 191309 185397
2022-03-02 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 8 947 981
2022-03-02 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 35584 34568
2022-03-02 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19652 0
2022-03-02 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 71 255814 252093
2022-03-02 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1252 671
2022-03-02 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 35 274859 264386
2022-03-02 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 1 517 402
2022-03-02 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 18144 17392
2022-03-02 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 23964 0
2022-03-02 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 49 262419 246157
2022-03-02 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 46 1493 1133
2022-03-02 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 2 75716 73690
2022-03-02 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22471 0
2022-03-02 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 141 298137 298149
2022-03-02 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7 35
2022-03-02 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 99 5511 4300
2022-03-02 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 63 182536 174743
2022-03-01 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 9 24237 20072
2022-03-01 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 34 232840 228881
2022-03-01 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 2 18
2022-03-01 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 16 1099 867
2022-03-01 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 61 215169 204568
2022-03-01 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7 12
2022-03-01 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 29677 29811
2022-03-01 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 45 191297 185360
2022-03-01 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 14 946 973
2022-03-01 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 35584 34566
2022-03-01 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19651 0
2022-03-01 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 85 255806 252022
2022-03-01 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 64 1252 670
2022-03-01 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 18 274853 264351
2022-03-01 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 8 516 401
2022-03-01 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 18144 17392
2022-03-01 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 20 262413 246108
2022-03-01 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 1491 1087
2022-03-01 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 75714 73688
2022-03-01 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 22471 0
2022-03-01 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 25 298126 298008
2022-03-01 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 11 182527 174680
2022-02-28 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 6 24237 20063
2022-02-28 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 28 232836 228847
2022-02-28 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 15 1097 851
2022-02-28 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 46 215155 204507
2022-02-28 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7 12
2022-02-28 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 29677 29811
2022-02-28 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 51 191292 185315
2022-02-28 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 34 0
2022-02-28 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 943 959
2022-02-28 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 35583 34564
2022-02-28 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19649 0
2022-02-28 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 45 255802 251937
2022-02-28 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 105 104
2022-02-28 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 38 274846 264333
2022-02-28 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 13 515 393
2022-02-28 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 23961 0
2022-02-28 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 38 262411 246088
2022-02-28 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 75713 73688
2022-02-28 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 22470 0
2022-02-28 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 17 298118 297983
2022-02-28 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 7 35
2022-02-28 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4 13 25269 24490
2022-02-28 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 13 182526 174669
2022-02-28 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 24 39
2022-02-28 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 40 22
2022-02-27 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 7 232832 228819
2022-02-27 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 39 215139 204461
2022-02-27 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 19649 0
2022-02-27 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 30 255788 251892
2022-02-27 Nitriansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 19 18239 18444
2022-02-27 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 7097 0
2022-02-27 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 25 16 274840 264295
2022-02-27 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 23959 0
2022-02-27 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 21 262407 246050
2022-02-27 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 36 1491 1082
2022-02-27 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 75713 73684
2022-02-27 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 36 298111 297966
2022-02-26 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 8 232832 228812
2022-02-26 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 42 215131 204422
2022-02-26 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 3 7 12
2022-02-26 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 5 191291 185264
2022-02-26 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 19645 0
2022-02-26 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 13 255778 251862
2022-02-26 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 105 104
2022-02-26 Nitriansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 5 18239 18425
2022-02-26 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 7095 0
2022-02-26 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 15 274815 264279
2022-02-26 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 5 18144 17391
2022-02-26 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 23957 0
2022-02-26 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 11 262401 246029
2022-02-26 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 75713 73683
2022-02-26 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 10 298103 297930
2022-02-25 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 7164 0
2022-02-25 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 85 232832 228804
2022-02-25 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 24 1096 836
2022-02-25 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 99 215122 204380
2022-02-25 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 5 9
2022-02-25 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 36 1724 1074
2022-02-25 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 20 29676 29808
2022-02-25 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 55 179 191289 185259
2022-02-25 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 11 943 959
2022-02-25 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 10 35583 34562
2022-02-25 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 19641 0
2022-02-25 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 71 255773 251849
2022-02-25 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 4 105 102
2022-02-25 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18 169 274813 264264
2022-02-25 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 8 515 380
2022-02-25 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 23956 0
2022-02-25 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 42 262400 246018
2022-02-25 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1488 1046
2022-02-25 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 5 75713 73681
2022-02-25 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 22466 0
2022-02-25 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 69 191 298102 297920
2022-02-25 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 8 7 33
2022-02-25 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 8 25265 24477
2022-02-25 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7742 0
2022-02-25 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 134 182519 174656
2022-02-24 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 46 232822 228719
2022-02-24 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 16 1090 812
2022-02-24 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 121 215113 204281
2022-02-24 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 5 9
2022-02-24 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 12 29674 29788
2022-02-24 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 32 191234 185080
2022-02-24 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 12 943 948
2022-02-24 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35581 34552
2022-02-24 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 54 255757 251778
2022-02-24 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 2 105 98
2022-02-24 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 9 1248 606
2022-02-24 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 45 274795 264095
2022-02-24 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 514 372
2022-02-24 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 18143 17386
2022-02-24 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 23949 0
2022-02-24 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 46 262395 245976
2022-02-24 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 16 50 1488 1045
2022-02-24 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 7 75711 73676
2022-02-24 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 22461 0
2022-02-24 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 76 298033 297729
2022-02-24 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 8 25265 24469
2022-02-24 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 8 0 10354 0
2022-02-24 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 123 182503 174522
2022-02-24 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 11 24 39
2022-02-23 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 8 24237 20057
2022-02-23 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 1729 0
2022-02-23 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 91 232811 228673
2022-02-23 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 7 27 1089 796
2022-02-23 Trnavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4 29 40022 28357
2022-02-23 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 69 215101 204160
2022-02-23 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 5 9
2022-02-23 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 29674 29776
2022-02-23 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 79 191225 185048
2022-02-23 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 11 943 936
2022-02-23 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 35581 34551
2022-02-23 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 21 105 255748 251724
2022-02-23 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 72 274782 264050
2022-02-23 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 514 370
2022-02-23 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 23949 0
2022-02-23 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 25 124 262389 245930
2022-02-23 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 7 1472 995
2022-02-23 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 11 75710 73669
2022-02-23 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 22459 0
2022-02-23 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 82 298024 297653
2022-02-23 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 23 203 5502 4201
2022-02-23 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 39 182487 174399
2022-02-23 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 23 28
2022-02-22 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 9 24236 20049
2022-02-22 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 72 232796 228582
2022-02-22 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 10 2 13
2022-02-22 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 26 1082 769
2022-02-22 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 4 38 215100 204091
2022-02-22 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 3 5 9
2022-02-22 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 11 29674 29776
2022-02-22 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 103 191214 184969
2022-02-22 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 44 941 925
2022-02-22 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 35581 34550
2022-02-22 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19638 0
2022-02-22 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 74 255727 251619
2022-02-22 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 1 104 96
2022-02-22 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 9 93 1245 597
2022-02-22 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 4220 0
2022-02-22 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 49 274775 263978
2022-02-22 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 8 514 369
2022-02-22 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 18143 17383
2022-02-22 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 23944 0
2022-02-22 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 33 262364 245806
2022-02-22 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 12 75708 73658
2022-02-22 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 22456 0
2022-02-22 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 8 39 298013 297571
2022-02-22 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 42 182479 174360
2022-02-22 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 7 40 22
2022-02-21 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 12 24236 20040
2022-02-21 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 6 62 232793 228510
2022-02-21 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 29 1078 743
2022-02-21 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 69 215096 204053
2022-02-21 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 1 29674 29765
2022-02-21 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4557 0
2022-02-21 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 140 191209 184866
2022-02-21 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 2 35580 34548
2022-02-21 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19636 0
2022-02-21 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 60 255716 251545
2022-02-21 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1236 504
2022-02-21 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18 58 274764 263929
2022-02-21 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 511 361
2022-02-21 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 23944 0
2022-02-21 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 48 91 262357 245773
2022-02-21 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 8 1470 988
2022-02-21 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 4 75707 73646
2022-02-21 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 22452 0
2022-02-21 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 56 298005 297532
2022-02-21 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 2 5479 3998
2022-02-21 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 6 4 25265 24461
2022-02-21 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 46 182470 174318
2022-02-21 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 39 15
2022-02-20 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 15 232787 228448
2022-02-20 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 100 215095 203984
2022-02-20 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 9 191196 184726
2022-02-20 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 19635 0
2022-02-20 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 12 255707 251485
2022-02-20 Nitriansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 10 18239 18420
2022-02-20 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 7094 0
2022-02-20 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 29 274746 263871
2022-02-20 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 13 511 359
2022-02-20 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 23942 0
2022-02-20 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 31 262309 245682
2022-02-20 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 75707 73642
2022-02-20 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 7 32 297990 297476
2022-02-20 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 37 119 182467 174272
2022-02-19 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 63 215082 203884
2022-02-19 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 19630 0
2022-02-19 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 2 23 255707 251473
2022-02-19 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1236 504
2022-02-19 Nitriansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 5 18237 18410
2022-02-19 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 7093 0
2022-02-19 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 54 274743 263842
2022-02-19 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 9 511 346
2022-02-19 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 8 18143 17382
2022-02-19 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 23941 0
2022-02-19 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 3 27 262307 245651
2022-02-19 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 7 75707 73639
2022-02-19 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19 87 297983 297444
2022-02-19 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 21 182430 174153
2022-02-18 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 7162 0
2022-02-18 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 109 232785 228433
2022-02-18 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 72 1075 714
2022-02-18 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 118 215067 203821
2022-02-18 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 6
2022-02-18 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 4 4 29673 29764
2022-02-18 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 71 191195 184717
2022-02-18 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 42 932 881
2022-02-18 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 16 35579 34546
2022-02-18 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 19624 0
2022-02-18 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 38 169 255705 251450
2022-02-18 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 2 102 95
2022-02-18 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 178 274728 263788
2022-02-18 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 8 8 26
2022-02-18 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 27 507 337
2022-02-18 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 4 0 23938 0
2022-02-18 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 37 178 262304 245624
2022-02-18 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 17 87 1468 980
2022-02-18 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 19 75707 73632
2022-02-18 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 22452 0
2022-02-18 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 142 733 297964 297357
2022-02-18 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 8 25259 24457
2022-02-18 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 7742 0
2022-02-18 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 30 189 182430 174132
2022-02-17 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 7156 0
2022-02-17 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 1728 0
2022-02-17 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 81 232772 228324
2022-02-17 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 26 1073 642
2022-02-17 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 138 215054 203703
2022-02-17 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 6
2022-02-17 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 7 1722 1038
2022-02-17 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 12 29669 29760
2022-02-17 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 49 191185 184646
2022-02-17 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 30 926 839
2022-02-17 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 5 35577 34530
2022-02-17 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19620 0
2022-02-17 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 118 255667 251281
2022-02-17 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 102 93
2022-02-17 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 11 1236 503
2022-02-17 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 84 274708 263610
2022-02-17 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 6 504 310
2022-02-17 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 18142 17374
2022-02-17 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 23934 0
2022-02-17 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 42 122 262267 245446
2022-02-17 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 92 1451 893
2022-02-17 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 9 75706 73613
2022-02-17 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 22445 0
2022-02-17 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 26 71 297822 296624
2022-02-17 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 11 7 25
2022-02-17 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 57 5477 3996
2022-02-17 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 10346 0
2022-02-17 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 27 155 182400 173943
2022-02-17 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 5 23 28
2022-02-16 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 5 24234 20028
2022-02-16 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 18 150 232757 228243
2022-02-16 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 3 0 3
2022-02-16 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 4 66 1071 616
2022-02-16 Trnavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 4 40018 28328
2022-02-16 Trnavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 16844 0
2022-02-16 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 80 215042 203565
2022-02-16 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 67 191175 184597
2022-02-16 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 17 923 809
2022-02-16 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 3 35577 34525
2022-02-16 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 19618 0
2022-02-16 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 34 148 255650 251163
2022-02-16 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 29 167 274699 263526
2022-02-16 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 8 7 18
2022-02-16 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 503 304
2022-02-16 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 23934 0
2022-02-16 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 51 167 262225 245324
2022-02-16 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 10 1448 801
2022-02-16 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 17 75706 73604
2022-02-16 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 7 0 22443 0
2022-02-16 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 84 297796 296553
2022-02-16 Bratislavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 68 329 5475 3939
2022-02-16 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 6 25259 24449
2022-02-16 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 10336 0
2022-02-16 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 43 109 182373 173788
2022-02-15 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 4 24234 20023
2022-02-15 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 99 232739 228093
2022-02-15 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 11 54 1067 550
2022-02-15 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 47 215032 203485
2022-02-15 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 6
2022-02-15 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 122 191164 184530
2022-02-15 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 11 96 918 792
2022-02-15 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 3 35576 34522
2022-02-15 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 19617 0
2022-02-15 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 150 255616 251015
2022-02-15 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 17 93 1234 492
2022-02-15 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 3 0 7092 0
2022-02-15 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 14 106 274670 263359
2022-02-15 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 6 9 503 303
2022-02-15 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 1 18142 17371
2022-02-15 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 1 0 23927 0
2022-02-15 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 9 53 262174 245157
2022-02-15 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 6 75705 73587
2022-02-15 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 22436 0
2022-02-15 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 101 297787 296469
2022-02-15 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 16 83 182330 173679
2022-02-14 Žilinský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 3 24233 20019
2022-02-14 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 92 232722 227994
2022-02-14 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 38 1056 496
2022-02-14 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 71 215019 203438
2022-02-14 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 6
2022-02-14 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 13 102 191144 184408
2022-02-14 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 34 0
2022-02-14 Prešovský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 11 35576 34519
2022-02-14 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 19617 0
2022-02-14 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 10 61 255596 250865
2022-02-14 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 19 76 274656 263253
2022-02-14 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 6 497 294
2022-02-14 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 23926 0
2022-02-14 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 52 262165 245104
2022-02-14 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 1447 791
2022-02-14 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 1 7 75704 73581
2022-02-14 Bratislavský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 6 0 22434 0
2022-02-14 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 20 58 297775 296368
2022-02-14 Banskobystrický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 3 10 25257 24443
2022-02-14 Banskobystrický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 10336 0
2022-02-14 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 15 47 182314 173596
2022-02-13 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 4 232707 227902
2022-02-13 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 31 85 215004 203367
2022-02-13 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 6
2022-02-13 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 1 191131 184306
2022-02-13 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 10 0 19615 0
2022-02-13 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 16 255586 250804
2022-02-13 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1217 399
2022-02-13 Nitriansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 25 18236 18405
2022-02-13 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 7089 0
2022-02-13 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 11 72 274637 263177
2022-02-13 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 1 7 497 288
2022-02-13 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 10 18142 17370
2022-02-13 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 23920 0
2022-02-13 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 5 62 262153 245052
2022-02-13 Košický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 5 11 1447 791
2022-02-13 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 2 75703 73574
2022-02-13 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 26 43 297755 296310
2022-02-13 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 0 182299 173549
2022-02-13 Banskobystrický Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 39 15
2022-02-12 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 32 31 214973 203282
2022-02-12 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 0 0 6
2022-02-12 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 27 104 191131 184305
2022-02-12 Prešovský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 27 0 19605 0
2022-02-12 Prešovský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 1 13 255585 250788
2022-02-12 Prešovský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 1 1217 398
2022-02-12 Nitriansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 2 6 18236 18380
2022-02-12 Nitriansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 5 0 7089 0
2022-02-12 Nitriansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 29 239 274626 263105
2022-02-12 Nitriansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 3 17 496 281
2022-02-12 Košický Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 16 18140 17360
2022-02-12 Košický COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 2 0 23918 0
2022-02-12 Košický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 12 42 262148 244990
2022-02-12 Bratislavský Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 16 75703 73572
2022-02-12 Bratislavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 17 97 297729 296267
2022-02-12 Banskobystrický Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 0 4 182299 173549
2022-02-11 Žilinský COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.) 9 0 7154 0
2022-02-11 Žilinský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 26 161 232706 227898
2022-02-11 Žilinský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 2 66 1051 458
2022-02-11 Trnavský Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 38 147 214941 203251
2022-02-11 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) 0 6 0 6
2022-02-11 Trnavský Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 13 21 1720 1031
2022-02-11 Trenčiansky Spikevax injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna)dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) 0 54 29669 29748
2022-02-11 Trenčiansky COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) 0 0 4557 0
2022-02-11 Trenčiansky Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu 75 113 191104 184201
2022-02-11 Trenčiansky Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu, con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) 11 104 907