Ag testy

Postup aktualizácie dát v API (/api/ag-tests/by-district):

  1. Údaje za dnes nie sú dostupné v API. NCZI (Power BI) a IZA (GitHub) zvyknú mať dostupné čiastkové údaje za dnes každý deň doobeda, ale neaktualizujú sa v priebehu dňa.
  2. Údaje za včera sa berú z prvého dostupného zdroja v tomto poradí: NCZI (Power BI), IZA (GitHub) ale iba ak sú v API dostupné údaje po dňoch za včera.
  3. Údaje za dni od predvčera a ďalej do minulosti sa berú z prvého dostupného zdroja v tomto poradí: NCZI (Power BI), IZA (GitHub).

** Hodnota sa nenachádza v zdroji dát a je vypočítaná ako suma prírastkov v daný a všetky predošlé dni.